Annonce

Solu-cortef®


Producent: Pfizer

Indeholder
Solu-Cortef® er et binyrebarkhormon.

Virksomme stoffer
Hydrocortison

Anvendelse
 • Solu-Cortef® anvendes ved akut svigt af binyrerne (fx ved Addisons krise). 
 • Anvendes desuden i særlige stress-situationer hos patienter, der i forvejen er i længerevarende behandling med binyrebarkhormon, idet binyrebarkens normale funktion undertrykkes under behandlingen. Dette kan medføre, at binyrebarken ikke længere reagerer på stress-situationer (fx kirurgiske indgreb, ulykkestilfælde eller pludselig feber) med at øge produktionen af binyrebarkhormon. For disse patienter kan det derfor blive nødvendigt at tilføre yderligere binyrebarkhormon.
 • Endelig anvendes midlet ved alvorlige astmatilfælde og ved overfølsomhedsreaktioner, fx efter insektstik, hvor der i sjældne tilfælde kan udløses et såkaldt anafylaktisk chok, hvor vejrtrækningen besværes, blodtrykket falder kraftigt, og man besvimer. Denne tilstand er livstruende, hvis man ikke kommer under hurtig behandling.

Doseringsforslag
Findes som pulver til injektionsvæske, der efter opløsning indgives i en blodåre eller en muskel.

Dosis er individuel og afhænger af formålet med behandlingen.


Mulige bivirkninger
Når binyrebarkhormon anvendes som erstatning for den manglende normale produktion af binyrebarkhormon, til behandling af anafylaktisk chok eller til kortvarig behandling af alvorlige astmatilfælde, optræder bivirkninger sjældent.
Almindelige (1-10%)
For lidt kalium i blodet, Sukkersyge
Henfald af musklerne
Hævelser pga. væskeophobning i kroppen
Ikke almindelige (0,1-1%)
Forværret mavesår
Ikke kendt
Allergiske reaktioner(herunder anafylaktisk reaktion), Nedsatte symptomer ved infektioner
Øget tryk i hjernen**
Cushings syndrom - fysiske og psykiske ændringer pga. højt niveau af binyrebarkhormon, Dårligt fungerende binyrebark, Forværret diabetes, Nedsat følsomhed over for glucose, Unormal aflejring af fedt omkring rygmarven
Forhøjet tryk i øjet, Grå stær, Stressøje
Nedsat funktion af kønskirtlerne, Udstående øjne, Væksthæmning
Knoglebrud, Seneskader
Betændelse i bugspytkirtlen*, Mavesår
Hjertesvigt(hos hjertesyge)
Forhøjet blodtryk
Infektioner
Knogleskørhed, Kramper, Muskelsvaghed, Muskelsygdom, Nedbrydning af knoglevæv
Kræftsvulster
Psykiske ændringer(fx eufori, depression, psykoser, søvnforstyrrelser, personlighedsforstyrrelser)
Småblødninger i hud og slimhinder
Sårhelingsproblemer

* Er set ved brug af høje doser til børn.

** Risikoen er størst ved længerevarende behandling af børn og ses ved ændringer i dosis, evt. i forbindelse med aftrapning af behandlingen.

Stressøje (sløret syn pga. væskeansamling bag nethinden) er set ved behandling med binyrebarkhormoner.


Bør ikke anvendes

Bør ikke anvendes, hvis man har en infektion og ikke samtidig anvender et middel, som dræber de virus, bakterier eller svampe, som er årsag til infektionen.

Der er visse typer vacciner, man ikke bør få, hvis man har fået nedsat kroppens immunforsvar af behandlingen.


Graviditet
Kan om nødvendigt anvendes.

Der er en let øget risiko for lav fødselsvægt og for tidlig fødsel ved længere tids behandling. Kan anvendes kortvarigt i laveste mulige dosis efter aftale med lægen.

Evt. indhold af benzylalkohol

Injektionsvæsken kan indeholde benzylalkohol, og ved høje doser kan der være risiko for bivirkninger på grund af ophobning af benzylalkohol i kroppen.

Læs mere om gravide og medicin.Amning
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Der er begrænset erfaring med anvendelse under amning. Du bør derfor kun amme efter aftale med lægen.

Evt. indhold af benzylalkohol

Injektionsvæsken kan indeholde benzylalkohol, og ved høje doser kan der være risiko for bivirkninger på grund af ophobning af benzylalkohol i kroppen.Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. 7 døgns karantæne.

Doping

Anvendelse medfører diskvalifikation af den sportsudøvende.


Virkning
 • Virker på samme måde som det hormon, binyrerne normalt producerer. Virker desuden ved at hæmme de vævsreaktioner, som ses ved fx overfølsomhed.
 • Halveringstiden I blodet (T½) er ca. 2 timer.


Lægemiddelformer

Pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning i to-delt hætteglas. 1 hætteglas indeholder 100 mg eller 250 mg hydrocortison (som natriumsuccinat).Særlige advarsler

Ved såkaldt substitutionsterapi, hvor behandlingen erstatter ens naturlige produktion af binyrebarkhormon, er der ikke særlige advarsler bortset fra, at man skal øge dosis i tilfælde af akut sygdom eller stress (fx kirurgiske indgreb, ulykkestilfælde eller pludselig feber).

Immunforsvaret

 • Binyrebarkhormon dæmper de sædvanlige symptomer på infektion (fx feber) samtidig med, at modtageligheden for infektioner øges. Man skal derfor være opmærksom på risikoen for at overse en infektion.
 • Kroppens immunforsvar nedsættes og i tilfælde af infektioner skal man være særlig påpasselig med antibiotikabehandling.
 • Forsigtighed ved tuberkulose - hvis man har tuberkulose, som ikke er i udbrud, og skal behandles med binyrebarkhormon i længere tid, bør man samtidig få forebyggende behandling mod tuberkulose.

Risiko for knogleskørhed

 • Ved binyrebarkhormonbehandling, der påvirker hele kroppen, skal man være opmærksom på, at indtage tilstrækkeligt calcium og vitamin D - specielt hvis man har øget risiko for knogleskørhed. Man bør desuden have knoglernes mineraltæthed målt.

Særlige patientgrupper

 • Man bør undgå behandling med binyrebarkhormoner ved Cushings sygdom (da tilstanden kan forværres) samt om muligt ved kramper.
 • Binyrebarkhormoner skal anvendes med forsigtighed, hvis man lider af:
  • Forhøjet blodtryk
  • Dårligt fungerende hjerte
  • Psykiske lidelser
  • Myasthenia gravis (sjælden muskelsygdom)
  • Herpesinfektion i øjet
  • Svulst i binyremarven (fæokromocytom).
 • Anvendes med forsigtighed til ældre (bl.a. risiko for forhøjet blodtryk).
 • Pga. mulig risiko for skade på hjertemusklen, skal binyrebarkhormoner anvendes med forsigtighed, hvis man for nyligt har haft en blodprop i hjertet.
 • Hvis man lider af diabetes, kan det være nødvendigt, at øge diabetesbehandlingen.
 • Hvis man har nedsat funktion af skjoldbruskkirtlen eller skrumpelever øges virkningerne af binyrebarkhormoner.
 • Midlet må kun anvendes til børn i meget specielle tilfælde. Ved længerevarende behandling af børn, skal vækst og udvikling følges.

Ophør med behandlingen

 • Hvis en længerevarende behandling pludseligt stoppes, er der risiko for at kroppen ikke selv kan producere tilstrækkeligt binyrebarkhormon, hvilket kan medføre en række bivirkninger. Dosis skal derfor nedtrappes langsomt, hvis man har været i behandling gennem længere tid.
 • Det er forekommet, at kroppen ikke har kunnet produceres tilstrækkeligt binyrebarkhormon i flere år efter, at behandlingen er stoppet.
 • Ved pludseligt ophør af behandlingen kan der forekomme nogle bivirkninger, som ikke skyldes mangel på binyrebarkhormon (fx træthed, muskel- og ledsmerter samt feber).

Indhold af benzylalkohol

 • Kan indeholde benzylalkohol, der kan give allergiske reaktioner.
 • Der er set dødelige bivirkninger hos nyfødte og alvorlige bivirkninger hos børn under 3 år ved brug af midler, der indeholder benzylalkohol. Midler med benzylalkohol må derfor ikke anvendes til nyfødte (under 4 uger gamle) eller i mere end 1 uge til børn under 3 år, med mindre det er godkendt af en læge.
 • Forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer eller lever, da der ved høje doser kan være risiko for bivirkninger på grund af ophobning af benzylalkohol i kroppen.

Øvrige

 • Under længerevarende behandling med binyrebarkhormon undertrykkes binyrebarkens normale funktion. Dette kan medføre, at binyrebarken ikke længere reagerer på stress-situationer (fx kirurgiske indgreb, ulykkestilfælde eller pludselig feber), hvor binyrebarken under normale omstændigheder vil øge produktionen af binyrebarkhormon. Det kan derfor være nødvendigt at tilføre yderligere binyrebarkhormon i disse situationer.
 • Det vigtigt, at man altid har oplysninger på sig om, at man er eller for nylig har været i langvarig behandling med binyrebarkhormoner.

Nedsat leverfunktion

Dosis bør evt. nedsættes.Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • En række midler kan enten øge eller nedsætte virkningen af Solu-Cortef®.
  • Blandt de midler, der kan øge virkningen er: erythromycin (antibiotikum), itraconazol (svampemiddel), samt midler indeholdende østrogener - fx svangerskabsforebyggende midler med hormoner (bl.a. p-piller).
  • Blandt de midler, der kan nedsætte virkningen er: visse midler mod epilepsi (phenytoin og phenobarbital) og rifampicin (tuberkulosemiddel).
 • Solu-Cortef® kan nedsætte virkningen af midler mod diabetes og somatropin (væksthormon) samt påvirke virkningen af ciclosporin (middel ved organtransplantation) og proteasehæmmere (midler mod HIV).
 • Der er set påvirkning af effekten af blodfortyndende midler.
 • Virkningen af visse midler (kolinesterasehæmmere), som bruges ved muskelsygdommen myastenia gravis, kan svækkes af binyrebarkhormon.
 • Solu-Cortef® nedsætter kroppens optagelse af calcium.
 • Samtidig behandling med vanddrivende midler (thiazider og slyngediuretika), amphotericin B (middel mod svamp) eller beta2-agonister (midler mod astma og KOL) kan øge risikoen for kaliummangel.
 • Ved samtidig behandling med NSAID (midler mod gigt og smerter) er der øget risiko for mavesår.
 • Hvis kroppens immunforsvar er nedsat af behandlingen, er der visse typer vacciner, man ikke må få (vacciner, der indeholder levende mikroorganismer).
 • Muskelbivirkninger er set ved kombination med visse andre midler - bl.a. nogle muskelafslappende midler, der anvendes i forbindelse med narkose.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 1 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke pulver og solvens til injektionsvæske, opl.100 mg
Pris i kr. 67,05
Pakning 5 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke pulver og solvens til injektionsvæske, opl.100 mg
Pris i kr. 273,05
Pakning 5 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke pulver og solvens til injektionsvæske, opl.100 mgParanova Danmark
Pris i kr. 265,00
Pakning 5 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke pulver og solvens til injektionsvæske, opl.100 mg2care4
Pris i kr. 258,95
Pakning 1 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke pulver og solvens til injektionsvæske, opl.250 mg
Pris i kr. 144,90
Pakning 1 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke pulver og solvens til injektionsvæske, opl.250 mgParanova Danmark
Pris i kr. Udgået 30-12-2019Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI