Annonce

Spedra


Producent: PharmaPrim

Indeholder
Spedra er et middel mod impotens.

Virksomme stoffer
Avanafil

Anvendelse
 • Spedra anvendes ved rejsningsproblemer eller ved manglende evne til at vedligeholde en erektion, som er tilstrækkelig for tilfredsstillende seksuel aktivitet.
 • For at Spedra kan være effektivt, er seksuel stimulation nødvendig.

Doseringsforslag

Findes som tabletter.

Voksne mænd

 • 100 mg efter behov ca. 30 min. før seksuel aktivitet, højst 1 gang i døgnet.
 • Afhængigt af virkningen kan dosis enten øges til maksimalt 200 mg eller mindskes til 50 mg, højst 1 gang i døgnet.

Bemærk:

 • Begrænset erfaring vedr. behandling af voksne over 70 år.
 • Ved samtidig brug af visse lægemidler som fx bestemte antibiotika (erythromycin), visse svampemidler (fluconazol) eller verapamil (middel mod hjerterytmeforstyrrelser og forhøjet blodtryk), bør den anbefalede dosis for Spedra ikke overstige 100 mg med mindst 48 timer mellem doserne.


Mulige bivirkninger
Almindelige (1-10%)
Tilstoppet næse
Hovedpine
Rødme
Ikke almindelige (0,1-1%)
Rygsmerter
Svimmelhed, Søvnighed
Sløret syn
Sjældne (0,01-0,1%)
Mavesmerter
Forhøjet blodtryk, Hjertekrampe
Anfald af urinsyregigt
Blod i urinen

Bør ikke anvendes

Spedra bør ikke anvendes hvis du:

 • tidligere har haft et hjertetilfælde, hjerneblødning/blodprop i hjernen eller livstruende hjerterytmeforstyrrelser inden for de seneste 6 måneder
 • enten har lavt blodtryk i hvile (blodtryk under 90/50 mmHg) eller forhøjet blodtryk (blodtryk over 170/100 mmHg)
 • frarådes seksuel aktivitet, fx ved alvorlige hjerte-kar lidelser, ved ustabil hjertekrampe og alvorlig hjertesvigt
 • lider af visse alvorlige arvelige øjensygdomme, har mistet synet eller har alvorlige synsforstyrrelser, uanset om dette har sammenhæng med tidligere brug af midler mod impotens
 • ved samtidig brug af nitratpræparater (midler mod hjertekrampe) eller riociguat (middel mod forhøjet blodtryk i lungerne).

Nedsat nyrefunktion

Midlet må ikke anvendes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-30 ml/min)


Graviditet
Ikke relevant.

Amning
Ikke relevant.

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. 3 døgns karantæne.


Virkning
 • Virker afslappende på blodkarrene og letter blodgennemstrømningen i penis ved seksuel stimulation, så rejsning (erektion) kan opnås.
 • Virkningen på blodkarrene sætter ind efter ca. 30-45 minutter og kan vare i op til 17 timer.
 • Halveringstiden i blodet (T½) er 6-17 timer.


Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet indeholder 50 mg, 100 mg eller 200 mg avanafil.Særlige advarsler
 • Spedra skal anvendes med forsigtighed ved hjerteproblemer, fx forsnævring i hjerteklapperne (aortastenose).
 • Ved pludseligt opståede problemer med synet, skal du omgående søge læge.
 • Da midlet kan give svimmelhed, bør du undlade at køre bil og betjene farlige maskiner, indtil du ved, hvordan midlet påvirker dig.

Nedsat leverfunktion

Må ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lever.Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Spedra forstærker virkningen af nitratpræparater (midler mod hjertekrampe), og samtidig brug kan medføre kraftigt blodtryksfald. Ligeledes kan samtidig behandling med alfa-blokkere (midler mod forhøjet blodtryk) samt riociguat (middel mod forhøjet blodtryk i lungerne) medføre blodtryksfald. Personer, der er i behandling med nitratpræparater eller riociguat, må derfor ikke anvende Spedra.
 • Svampemidler (voriconazol og itraconazol), antibiotika (erythromycin og clarithromycin) samt proteasehæmmere (midler mod HIV) kan øge risikoen for bivirkninger ved Spedra, og kombinationen skal undgås.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 4 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke tabletter50 mg
Pris i kr. 151,00
Pakning 4 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke tabletter100 mg
Pris i kr. 195,70
Pakning 12 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke tabletter100 mg
Pris i kr. 525,40
Pakning 4 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke tabletter200 mg
Pris i kr. 286,15
Pakning 12 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke tabletter200 mg
Pris i kr. 764,70

Farvestoffer
Jernoxider og jernhydroxider (E172)
Titandioxid (E171)Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI