Annonce

Symtuza, komb.


Producent: Janssen

Indeholder
Symtuza er et middel mod HIV. Kombination af proteasehæmmere og reverse transcriptase-hæmmere.

Virksomme stoffer
Cobicistat
Darunavir
Emtricitabin
Tenofoviralafenamid

Anvendelse

Symtuza anvendes til behandling af:

 • HIV-infektion.

Må kun udleveres fra sygehus.


Doseringsforslag

Findes som tabletter.

Voksne og børn over 12 år med legemsvægt over 40 kg

 • 1 tablet 1 gang i døgnet sammen med mad.

Bemærk:

 • Hvis du har opkastning inden for den første time efter indtagelse af tabletten, skal du tage en ny tablet.
 • Glemt dosis:
  • Du skal straks tage den glemte dosis sammen med mad, hvis der er mindst 12 timer til tidspunktet for næste dosis.
  • Hvis der er mindre end 12 timer til tidspunktet for næste dosis, skal du springe den glemte dosis over.
  • Du må aldrig tage dobbeltdosis.
 • Tabletten må ikke knuses.
 • Erfaring savnes vedr. børn 3-11 år med legemsvægt under 40 kg.


Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
Træthed
Diarré, Kvalme
Hovedpine
Hududslæt
Almindelige (1-10%)
Kraftesløshed, Nedsat appetit
Leverpåvirkning, Luft fra tarmen, Mavesmerter, Opkastning, Oppustethed, Påvirkning af bugspytkirtlen
Diabetes, For meget fedt i blodet, For meget kolesterol i blodet
Ledsmerter, Muskelsmerter
Svimmelhed, Unormale drømme
Hudkløe, Nældefeber
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Overfølsomhed
Forhøjet kreatinin i blodet
Ikke almindelige (0,1-1%)
Betændelse i bugspytkirtlen, Leverbetændelse
Blodmangel
Udvikling af bryster hos mænd
Nedbrydning af knoglevæv
Reaktioner fra immunforsvaret
Sjældne (0,01-0,1%)
Alvorlig hudreaktion, Alvorlig lægemiddelreaktion med påvirkning af de indre organer
Ikke kendt
Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde

Kombinationsbehandling af HIV kan medføre øget legemsvægt, forhøjet glucose- og fedtindhold i blodet samt tab af fedt under huden.



Graviditet
Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Fertile kvinder og mænd

Kvinder i den fødedygtige alder skal anvende sikker prævention under behandlingen.



Amning
Må ikke anvendes.

HIV-smittede må ikke amme på grund af risiko for smitteoverførsel af HIV til barnet.



Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorpset.


Virkning

Darunavir, emtricitabin og tenofoviralafenamid

 • Hæmmer enzymerne protease henholdsvis reverse transcriptase, som er nødvendige for, at HIV-smittede celler kan dele sig.
 • Helbreder ikke HIV-sygdommen, men kan hæmme videreudviklingen af den.
 • Halveringstiden i blodet (T½) er ca. 5,5 timer (darunavir), ca. 10 timer (emtricitabin) og ca. 32 timer (tenofoviralafenamid).

Cobicistat

 • Virker ved at øge virkningen af HIV-midlet darunavir.
 • Cobicistat alene har ikke nogen virkning på HIV.
 • Halveringstiden i blodet (T½) er ca. 3,5 timer.


Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 800 mg darunavir (som ethanolat), 150 mg cobicistat, 200 mg emtricitabin og 10 mg tenofoviralafenamid (fumarat).



Særlige advarsler

Symtuza skal anvendes med forsigtighed:

 • Erfaring savnes vedr. samtidig behandling af visse former for leverbetændelse.
 • Begrænset erfaring vedr. behandling af ældre over 65 år.
 • Bør ikke bruges til HIV-positive, som har fået behandling før, eller hvor HIV-virus nu udviser resistens over for darunavir (et af indholdsstofferne i Symtuza).
 • Hvis du har blødersygdom, skal du være opmærksom på, at du har øget risiko for blødning under behandling med Symtuza.

Nedsat nyrefunktion

Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-30 ml/min).

Nedsat leverfunktion

Må ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lever.



Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Samtidig behandling med en lang række lægemidler, fx alfuzosin (middel mod forstørret prostata), midler mod hjerterytmeforstyrrelser (amiodaron, dronedaron), mod urinsyregigt (ved nedsat lever- eller nyrefunktion), dabigatran (blodfortyndende middel), domperidon (mave- og tarmmiddel), ergotamin (migrænemiddel), ivabradin (middel mod hjertekrampe og hjertesvigt), kolesterolsænkende midler (lovastatin, simvastatin), midazolam mod kramper (mundhulevæske), midler mod psykoser (pimozid, quetiapin, sertindol), naloxegol (afføringsmiddel), ticagrelor (blodpladehæmmende middel) eller triazolam (sovemiddel), kan ændre virkningen af såvel Symtuza som af de andre lægemidler. Midlerne må derfor ikke tages sammen med Symtuza.
 • En række lægemidler, fx visse midler mod epilepsi (carbamazepin, phenytoin, phenobarbital), lopinavir/ritonavir (HIV-middel), naturlægemidler med perikon eller rifampicin (tuberkulosemiddel) må ikke anvendes sammen med Symtuza, da de kan nedsætte virkningen af Symtuza.
 • Symtuza må ikke tages samtidig med avanafil (middel mod impotens), sildenafil (middel mod forhøjet blodtryk i lungernes blodkar) eller visse kolesterolsænkende midler (lovastatin og simvastatin). Symtuza øger virkningen af andre kolesterolsænkende midler (atorvastatin, fluvastatin, pravastatin og rosuvastatin).
 • Symtuza bør ikke tages sammen med visse andre HIV-midler, som for at virke skal gives i kombination med et andet middel, der øger HIV-midlets virkning.
 • Symtuza bør ikke anvendes sammen med visse midler mod smitsom leverbetændelse (adefovirdipivoxil, lamivudin eller tenofovirdisoproxil).
 • Symtuza bør ikke anvendes sammen med bosentan (middel mod forhøjet blodtryk i lungernes blodkar), everolimus (celledræbende middel), visse blodfortyndende midler (apixaban, dabigatran, rivaroxaban), visse HIV-midler (efavirenz, etravirin, nevirapin), oxcarbazepin (middel mod epilepsi) eller salmeterol (middel mod astma og KOL).
 • Symtuza øger virkningen af methadon (stærkt smertestillende middel) og visse binyrebarkhormoner.
 • Ved samtidig brug af metformin (middel mod diabetes 2) skal blodsukkeret måles regelmæssigt, og det kan være nødvendigt at justere dosis af metformin.
 • Symtuza kan nedsætte virkningen af SSRI-præparater mod depression.
 • Forsigtighed ved samtidig brug af itraconazol eller andre azoler (svampemidler). Dosis af itraconazol må være højst 200 mg i døgnet.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 30 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres til sygehuse. Udleveres efter bestemmelserne for lægemidler i udleveringsgruppe A
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter800+150+200+10 mg
Pris i kr. 8.861,05

Farvestoffer
Jernoxider og jernhydroxider (E172)
Titandioxid (E171)



Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI