Annonce

TAKHZYRO

B06AC05

TAKHZYRO er et middel til forebyggelse af anfald af angioødem, som kan give mavesmerter, hævelse i ansigtet, mundhulen og strubehovedet med risiko for åndedrætsbesvær.

Virksomme stoffer

Anvendelse

TAKHZYRO anvendes til:

 • Forebyggelse af anfald af arveligt angioødem.

Arveligt angioødem skyldes mangel på eller nedsat funktion af proteinet C1-hæmmer, hvorved koncentrationen i blodet af bradykinin øges. For meget bradykinin fører til symptomer som hævelser, smerter, kvalme og diarré.

Kan anvendes af patienten selv efter oplæring.

Må kun udleveres fra sygehus.

Doseringsforslag

Findes som injektionsvæske, der indsprøjtes under huden.

Voksne og børn over 12 år

 • Sædvanligvis 300 mg hver 2. uge.

Bemærk:

 • Du skal give indsprøjtningen under huden i maveskindet, låret eller ydersiden af overarmen, og du bør skifte indsprøjtningssted hver gang.
 • Glemt dosis
  • Hvis du glemmer at tage en dosis, skal du tage den hurtigst muligt, dog senest 10 dage før næste dosis.
  • Hvis der er mindre end 10 dage til næste dosis, skal du springe den glemte dosis over.
  • Du må aldrig tage dobbeltdosis.
 • Erfaring savnes vedr. børn under 12 år.

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Reaktioner på indstiksstedet.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Overfølsomhed.
Leverpåvirkning.
Muskelsmerter.
Svimmelhed.
Plettet udslæt med fortykkelse af huden.

Bør ikke anvendes

Særlige advarsler

Hvis du oplever alvorlige overfølsomhedsreaktioner, skal du straks kontakte din læge, da behandlingen med TAKHZYRO skal stoppes.

Brug af anden medicin

Graviditet

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Læs mere om gravide og medicin

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Trafik

Bloddonor

Må ikke tappes. 3 måneders karantæne efter endt behandling.

Doping

Schengenattest (pillepas)

Virkning

 • Virker ved at nedsætte mængden af bradykinin i blodet og dermed forebygge arveligt angioødem.
 • Halveringstiden i blodet () er ca. 14 dage.

Håndtering og holdbarhed

Håndtering

Undgå kraftig rystning af injektionssprøjter.

Holdbarhed

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Kan opbevares ved stuetemperatur (under 25°C) i højst 14 dage i én enkelt periode. Må ikke genplaceres i køleskab efter opbevaring ved stuetemperatur. Derfor kasseres resterende injektionssprøjter efter de 14 dage.

Lægemiddelformer

Injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte. 1 injektionssprøjte indeholder 300 mg lanadelumab.

Hjælpestoffer

Andre:

Citronsyre (E330) : injektionsvæske, opl. i sprøjte 300 mg
Dinatriumphosphat : injektionsvæske, opl. i sprøjte 300 mg
Histidin : injektionsvæske, opl. i sprøjte 300 mg
Natriumchlorid : injektionsvæske, opl. i sprøjte 300 mg
Polysorbat 80 : injektionsvæske, opl. i sprøjte 300 mg
Sterilt vand : injektionsvæske, opl. i sprøjte 300 mg

Firma

Tilskud

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

TilskudUdleveringDispenseringsform og styrkePakningPris i kr.
(Recept)injektionsvæske, opl. i sprøjte 300 mg1 stk.123.618,70

Substitution

Foto og identifikation

Revisionsdato

fr. 7. jan. 2022. Priserne er dog gældende pr.mandag den 29. maj 2023.

Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.

Al information om medicin leveres fra Medicin.dk, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk her.DLI