Annonce

THC DROPS "STENOCARE"


Producent: Stenocare

Indeholder
THC DROPS "STENOCARE" er et cannabismellemprodukt, der indgår i forsøgsordningen med medicinsk cannabis, se Medicinsk cannabis, Lægemiddelstyrelsen.

Virksomme stoffer
Cannabinoider

Anvendelse

Efter Lægemiddelstyrelsens vurdering kan THC DROPS "STENOCARE" anvendes ved:

 • Visse kroniske smertetilstande
 • Multipel sklerose
 • Rygmarvsskade
 • Kvalme og opkastning efter kemoterapi

Bemærk:

 • Pga. manglende viden om langtidseffekter bør medicinsk cannabis ikke anvendes til patienter under 18 år.

Dosering

Findes som oral opløsning (væske til at drikke).

Individuel dosering.

Bemærk:

 • Indtages vha. doseringssprøjte ved langsomt at sprøjte den orale opløsning ind under tungen.


Mulige bivirkninger
Ved kortere tids behandling ses hyppigst træthed og svimmelhed. Desuden ses psykiske symptomer, fx opstemthed, depression, forvirring, følelse af beruselse, hukommelsesbesvær og koncentrationsbesvær. Mere udtalte psykiske symptomer som hallucinationer, sanseforstyrrelser, psykoser, vrangforestillinger og selvmordstanker ses sjældent. Balanceforstyrrelser med risiko for fald, nedsat opmærksomhed, talebesvær, smagsforstyrrelser og sløvhed kan forekomme. Egentlige besvimelsesanfald ses sjældent. Der er sparsom viden om sikkerheden ved langvarig behandling med medicinsk cannabis, men man kan ikke udelukke en negativ påvirkning af koncentration og indlæringsevne.

Bør ikke anvendes

Medicinsk cannabis bør ikke anvendes

 • ved meget dårligt fungerende lever eller nyrer
 • hvis du selv eller nogen i din familie lider af skizofreni
 • hvis du lider af andre psykiske lidelser, fx psykoser, depression, eller du tidligere har forsøgt at begå selvmord.

Graviditet
Må ikke anvendes.

Amning
Må ikke anvendes.

Trafik

Styrelsen for Patientsikkerhed anbefaler aktuelt læger, der ordinerer behandling med medicinsk cannabis under forsøgsordningen, at udstede lægeligt kørselsforbud i hele behandlingstiden.Bloddonor
Må ikke tappes. 4 ugers karantæne efter endt behandling. Hvis du kun en enkelt gang har taget en dosis, kan du tappes efter 1 døgn.

Doping

Anvendelse af medicinsk cannabis medfører udelukkelse fra sportsstævner.


Virkning

Det tager mindst 30-90 minutter før eventuelle virkninger opnås. Den maksimale effekt opnås normalt efter 2-3 timer, og virkningen aftager efter 4-8 timer. Indtag af fedtholdig mad med teen kan forbedre optagelsen af de aktive stoffer.Lægemiddelformer

Oral opløsning. 1 ml indeholder Cannabis sativa L. ssp. Indica 'Sensi Star', flos (cannabisblomst) svarende til ca. 25 mg dronabinol (THC) og mindre end 2 mg cannabidiol (CBD.Særlige advarsler
 • Medicinsk cannabis bør ikke anvendes ved alvorlig hjertesygdom pga. risiko for hjerterytmeforstyrrelser, forhøjet blodtryk eller blodtryksfald, når man rejser sig.
 • Forsigtighed til ældre med langsom dosisstigning pga. øget risiko for svimmelhed og hurtig puls.
 • Hvis der opstår udtalte psykiske symptomer under behandlingen, bør du holde pause, indtil symptomerne er forsvundet.
 • Forsigtighed ved aktuelt eller tidligere alkohol- eller stofmisbrug.
 • Alkohol kan forstærke den sløvende virkning.
 • Medicinsk cannabis kan medføre afhængighed.


Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Medicinsk cannabis skal anvendes med forsigtighed ved samtidig brug af sovemedicin, beroligende midler og midler, der påvirker centralnervesystemet (fx morfin og morfinlignende stoffer) pga. risiko for forstærket virkning.
 • Samtidig brug af itraconazol (svampemiddel), ritonavir (HIV-middel) og clarithromycin (antibiotikum) kan øge virkningen af medicinsk cannabis.
 • Samtidig brug af rifampicin (tuberkulosemiddel), epilepsimidler (carbamazepin, phenytoin, phenobarbital) og naturlægemidler med perikon kan nedsætte virkningen af medicinsk cannabis.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
  Angiver, at lægemidlet er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om recepter, §4. Må kun udleveres én gang efter samme recept, jf. dog §14 oral opløsning25+<2 mg/ml 40 ml 2.748,55Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI