Annonce

Taltz


Producent: Eli Lilly

Indeholder
Taltz er et biologisk lægemiddel (immunundertrykkende) mod psoriasis.

Virksomme stoffer
Ixekizumab

Anvendelse

Taltz anvendes ved alvorlige former for psoriasis og psoriasisartritis hos voksne.

Recept på Taltz må kun udskrives af hudlæger på sygehus.


Dosering

Findes som injektionsvæske, der indsprøjtes under huden.

Første dosis er 160 mg (to indsprøjtninger med 80 mg) indsprøjtet under huden.

 • Psoriasis

  Efter den første dosis skal du have 80 mg (én indsprøjtning) i uge 2, 4, 6, 8, 10 og 12. Fra uge 12 skal du have 80 mg dosis (én indsprøjtning) hver 4. uge.

 • Psoriasisartritis

  Efter den første dosis skal du have 80 mg (én indsprøjtning) hver 4. uge.

Bemærk:

 • Erfaring savnes vedr. børn og unge 2-18 år (afhængigt af sygdommen) og ældre over 75 år.
 • Erfaring savnes ved nedsat nyre- og leverfunktion.
 • Man bør undgå indsprøjtning i hudområder med psoriasis.


Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
Reaktioner på indstiksstedet
Luftvejsinfektion
Almindelige (1-10%)
Kvalme
Smerter i svælget
Forkølelsessår, Svampeinfektion i huden
Ikke almindelige (0,1-1%)
Svamp i munden
Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader
Betændelse i hudens dybere lag, Eksem
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Infektioner
Øjenbetændelse
Sjældne (0,01-0,1%)
Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand

Bør ikke anvendes

Taltz bør ikke anvendes, hvis du har en infektion, som lægen mener er alvorlig, fx aktiv tuberkulose.


Graviditet
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Amning
Må ikke anvendes. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. Donor skal udmeldes af donorkorpset.


Virkning
 • Virker ved at blokere for nogle bestemte stoffer kaldet interleukiner. Dermed undertrykkes kroppens naturlige immunforsvar, hvilket medfører, at symptomerne på psoriasis mindskes, og hudens tilstand forbedres.
 • Halveringstiden i blodet (T½) er ca. 13 døgn.


Lægemiddelformer

Injektionsvæske, opløsning i injektionssprøjte. 1 injektionssprøjte indeholder 80 mg ixekizumab.

Injektionsvæske, opløsning i pen. 1 pen indeholder 80 mg ixekizumab.Særlige advarsler
 • Ved hvilende tuberkulose (TB) skal behandling mod TB overvejes, før du begynder på behandlingen med Taltz.
 • Hvis du er i behandling med Taltz, er der visse vacciner, du ikke må blive vaccineret med.


Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 

 • Det kan ikke udelukkes, at Taltz kan påvirke virkningen af visse særlige lægemidler, som fx blodfortyndende midler (warfarin) eller midler mod hjertesvigt (digoxin).

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
  Må kun udleveres til sygehuse. Udleveres efter bestemmelserne for lægemidler i udleveringsgruppe A injektionsvæske, opl. i pen80 mg 1 stk. 11.078,30
  Må kun udleveres til sygehuse. Udleveres efter bestemmelserne for lægemidler i udleveringsgruppe A injektionsvæske, opl. i sprøjte80 mg 1 stk. 11.078,30Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI