Annonce

Tecentriq

L01FF05

Tecentriq er et middel til immunterapi (antistof).

Virksomme stoffer

Anvendelse

Tecentriq er et middel til immunterapi (antistof).

Tecentriq anvendes ved

Anvendes kun på sygehus.

Doseringsforslag

Findes som koncentrat til infusionsvæske, der efter fortynding indsprøjtes i en blodåre.

Voksne

 • Sædvanligvis enten
  • 840 mg hver 2. uge eller
  • 1.200 mg hver 3. uge eller
  • 1.680 mg hver 4. uge.
 • Infusionen forløber første gang over 60 minutter.
 • Behandlingen afpasses herefter dels efter virkningen, dels efter graden og omfanget af bivirkninger.
 • Hvis en dosis ikke er blevet givet til planlagt tid, gives den hurtigst muligt, og næste dosis gives 2, 3 eller 4 uger senere.

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Blodmangel, Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader.
Nedsat stofskifte.
Diarré, Forstoppelse, Kvalme, Opkastning.
Feber, Kraftesløshed, Træthed.
Nedsat appetit.
Ledsmerter, Rygsmerter, Smerter i bevægeapparatet.
Nervebetændelse fx på arme og ben, Svimmelhed, Hovedpine.
Urinvejsinfektion.
Åndenød, Hoste.
Hårtab, Hudkløe, Hududslæt.
Forhøjet blodtryk, Væskeophobning i fx arme og ben.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Betændelse i hjertets hinder.
Forhøjet stofskifte.
Mavesmerter, Mundbetændelse, Tyktarmsbetændelse, Smagsforstyrrelser, Synkebesvær.
For lidt ilt i blodet, Kulderystelser.
Leverbetændelse.
Blodforgiftning, Influenzalignende symptomer.
Reaktioner og ubehag under infusionen eller injektionen.
Forhøjet kreatinin i blodet, Leverpåvirkning.
For lidt kalium i blodet, For lidt natrium i blodet, Forhøjet blodsukker.
Skum i urinen.
Betændelseslignende reaktion i lungerne, Forkølelsessymptomer, Smerter i svælget, Tilstoppet næse.
Tør hud.
Besvimelsesanfald, Lavt blodtryk.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Betændelse i bugspytkirtlen.
Psoriasis.
Diabetes, Dårligt fungerende binyrebark.
Muskelbetændelse.
Betændelse i hjernens hinder, Hjernebetændelse, Nerveforstyrrelser - fx føleforstyrrelser og lammelser i arme og ben.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Sjælden blodsygdom.
Hjertebetændelse.
Betændelsestilstand i hypofysen.
Årehindebetændelse i øjet.
Muskelsvækkelse.
Nyrebetændelse.

* Der er set tilfælde af muskelbetændelse med efterfølgende død.

Bivirkninger med alvorlige hudreaktioner er indberettet efter markedsføring af midlet.

Bør ikke anvendes

Særlige advarsler

 • Bivirkninger følges nøje under behandlingen. Ved alvorlige bivirkninger kan det være nødvendigt at holde pause i behandlingen eller helt ophøre med behandling.
 • Du vil blive kontrolleret for tegn og symptomer på muskelbetændelse og også tegn og symptomer på betændelse i hjertesækken og hjertebetændelse.

Nedsat leverfunktion

Erfaring savnes vedr. moderat til stærkt nedsat leverfunktion.

Brug af anden medicin

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Der er begrænset erfaring med anvendelse til gravide. Bør kun anvendes i særlige tilfælde efter aftale med speciallægen.

Fertile kvinder og mænd

Kvinder i den fødedygtige alder bør anvende sikker prævention under behandlingen og i mindst 5 måneder efter behandlingens ophør.

Læs mere om gravide og medicin

Amning

Trafik

Bloddonor

Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorpset.

Doping

Schengenattest (pillepas)

Virkning

 • Virker ved at blokere en bestemt receptor (PD-1), som ellers ville hæmme immunforsvaret. Ved at forhindre denne hæmning, vil kroppens immunforsvar have en forstærket virkning mod kræftcellerne.
 • Halveringstiden i blodet () er ca. 27 døgn.

Håndtering og holdbarhed

Bemærk: Ved håndtering af Tecentriq skal du være forsigtig. Arbejdstilsynets vejledning orienterer om risiko ved arbejde med cytostatika og visse andre lægemidler i forbindelse med pleje og behandling.

Holdbarhed

 • Opbevares i køleskab (2-8 ºC) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.

Lægemiddelformer

Tecentriq 840 mg koncentrat til infusionsvæske, opløsning

 • 1 ml indeholder 60 mg atezolizumab.
 • 1 hætteglas indeholder 14 ml (840 mg atezolizumab).

Tecentriq 1.200 mg koncentrat til infusionsvæske, opløsning

 • 1 ml indeholder 60 mg atezolizumab.
 • 1 hætteglas indeholder 20 ml (1.200 mg atezolizumab).

Hjælpestoffer

Andre:

Eddikesyre : konc. til infusionsvæske, opl. 840 mg, konc. til infusionsvæske, opl. 1200 mg
L-Histidin : konc. til infusionsvæske, opl. 840 mg, konc. til infusionsvæske, opl. 1200 mg
Polysorbat 20 : konc. til infusionsvæske, opl. 840 mg, konc. til infusionsvæske, opl. 1200 mg
Saccharose : konc. til infusionsvæske, opl. 840 mg, konc. til infusionsvæske, opl. 1200 mg
Sterilt vand : konc. til infusionsvæske, opl. 840 mg, konc. til infusionsvæske, opl. 1200 mg

Firma

Tilskud

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

TilskudUdleveringDispenseringsform og styrkePakningPris i kr.
(Recept)konc. til infusionsvæske, opl. 840 mg1 stk.27.785,30
(Recept)konc. til infusionsvæske, opl. 1200 mg1 stk.39.686,10

Substitution

Foto og identifikation

Revisionsdato

ti. 4. apr. 2023. Priserne er dog gældende pr.mandag den 29. maj 2023.

Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.

Al information om medicin leveres fra Medicin.dk, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk her.DLI