Annonce

Telzir®


Producent: GSK Pharma

Indeholder
Telzir® er et middel mod HIV. Proteasehæmmer.

Virksomme stoffer
Fosamprenavir

Anvendelse

Telzir® anvendes sammen med andre lægemidler til behandling af:

 • HIV-infektion. 

Må kun udleveres fra sygehus.


Doseringsforslag

Findes som tabletter.

Voksne

Sædvanligvis 700 mg fosamprenavir sammen med 100 mg ritonavir 2 gange i døgnet.

Børn over 6 år

700 mg fosamprenavir i kombination med 100 mg ritonavir 2 gange i døgnet, hvis barnet vejer mindst 39 kg.Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
Diarré
For meget kolesterol i blodet
Almindelige (1-10%)
Træthed
Kvalme, Leverpåvirkning, Mavesmerter, Opkastning, Påvirkning af bugspytkirtlen
For meget fedt i blodet
Hovedpine, Svimmelhed, Ændret følesans i munden
Hudkløe, Hududslæt
Ikke almindelige (0,1-1%)
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet
Sjældne (0,01-0,1%)
Nedbrydning af muskelvæv
Alvorlig hudreaktion
Ikke kendt
Nedbrydning af knoglevæv
 • Alvorlige, livstruende hudreaktioner ses sjældent.
 • Kombinationsbehandling af HIV kan medføre ændringer i fedtstofskiftet og i fedtfordelingen på kroppen.


Graviditet
Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Amning
Må ikke anvendes. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

HIV-smittede må ikke amme på grund af risiko for smitteoverførsel af HIV til barnet.


Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorpset.


Virkning
 • Virker ved at hæmme enzymet protease, der er nødvendigt, for at virus kan formere sig i HIV-smittede celler.
 • Helbreder ikke HIV-sygdommen, men kan hæmme videreudviklingen af den.
 • Halveringstiden i blodet (T½) er ca. 8 timer.


Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 700 mg fosamprenavir (som calciumsalt) (svarende til ca. 600 mg amprenavir).Særlige advarsler
 • Telzir® skal anvendes med forsigtighed ved:
  • Allergi over for visse sulfonamider, som thiazider (vanddrivende) og sulfamethizol (middel mod blærebetændelse), sulfamethoxazol, sulfasalazin og dapson pga. risiko for krydsallergi
  • Blødersygdom på grund af risiko for øget tendens til blødninger.

Nedsat leverfunktion

 • Bør anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende lever.
 • Må ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lever.Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Telzir® må ikke tages, hvis man er i behandling med:
  • alfuzosin (middel mod forstørret prostata)
  • midler mod hjerterytmeforstyrrelse (amiodaron, flecainid, propafenon)
  • ergotamin (migrænemiddel)
  • lurasidon (middel mod psykoser)
  • midler mod psykoser (pimozid, quetiapin)
  • paritaprevir (middel mod leverbetændelse)
  • rifampicin (tuberkulosemiddel)
  • sildenafil (middel mod forhøjet blodtryk i blodkarrene i lungerne).
 • Lopinavir (andet middel mod HIV) og ranitidin (middel mod mavesår) nedsætter virkningen af Telzir®.
 • Telzir® kan nedsætte virkningen af metadon (smertestillende) og paroxetin (middel mod depression) og i sjældne tilfælde virkningen af p-piller.
 • Ved samtidig anvendelse af etravirin (middel mod HIV) kan virkningen af Telzir® øges.
 • Telzir® kan øge virkningen af:
  • ciclosporin (middel ved organtransplantation)
  • visse statiner (kolesterolnedsættende)
  • midler mod impotens (sildenafil, tadalafil, vardenafil)
  • rifabutin (tuberkulosemiddel)
  • lidocain (middel mod hjerterytmeforstyrrelser).
 • Naturlægemidler, med perikon kan nedsætte virkningen af Telzir® og bør derfor ikke anvendes.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 60 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres til sygehuse. Udleveres efter bestemmelserne for lægemidler i udleveringsgruppe A
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter700 mg
Pris i kr. 3.615,25

Farvestoffer
Jernoxider og jernhydroxider (E172)
Titandioxid (E171)Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI