Annonce

Tirosint


Producent: IBSA Nordic

Indeholder
Tirosint er et kunstigt stofskiftehormon.

Virksomme stoffer
Levothyroxin

Anvendelse
 • Tirosint anvendes til at afhjælpe nedsat hormonproduktion i skjoldbruskkirtlen og ved visse tilfælde af struma.
 • Midlet anvendes desuden efter operation for kræft i skjoldbruskkirtlen samt som en del af behandlingen ved forhøjet hormonproduktion i skjoldbruskkirtlen.

Doseringsforslag

Findes som kapsler.Dosis afhænger bl.a. af alder, hvilken sygdom, der skal behandles, effekten af behandlingen samt resultaterne af evt. målinger af blodets indhold af stofskiftehormoner. Sædvanligvis startes behandlingen med mindre doser, der gradvist øges.

Bemærk:

 • Kapslerne bør indtages på tom mave.
 • Kapslerne skal synkes hele.
 • Hvis man samtidig er i behandling med orlistat (slankemiddel), bør midlerne tages med mindst 4 timers mellemrum.
 • Hvis man skifter til et andet præparat med levothyroxin, skal man til kontrol hos lægen 6 uger efter skiftet.
 • Symptomer som diarré, nervøsitet, pulsstigning, rysten og brystsmerter tyder på for hurtig dosisøgning.
 • Behandling af gravide er en specialistopgave.
 • Anvendes normalt med forsigtighed og med brug af lavere dosis til ældre, ved visse hjertesygdomme samt ved langvarig eller alvorligt nedsat hormonproduktion i skjoldbruskkirtlen.


Mulige bivirkninger
Sjældne (0,01-0,1%)
Øget tryk i hjernen
 • Med ukendt frekvens er set: irritabilitet, uro, rastløshed, humørforstyrrelser, rysten, søvnløshed, hovedpine, brystsmerter, hjerterytmeforstyrrelser, hjertebanken, forhøjet blodtryk, hjertesvigt, blodprop i hjertet, åndenød, rødme, hedeture, mavesmerter, kvalme, diarré, opkastning, øget svedtendens, hårtab, kraftesløshed, kramper, menstruationsforstyrrelser, nedsat evne til at få børn, træthed, temperaturstigning, vægttab, hudkløe og hududslæt.
 • Ved behandling, hvor man opnår et normalt niveau af stofskiftehormon, vil der normalt ikke være bivirkninger.
 • En del af de rapporterede bivirkninger må formodes at skyldes overaktiv skjoldbruskkirtel og/eller overfølsomhed over for de anvendte hjælpestoffer i kapslen. Disse bivirkninger forsvinder, når dosis nedsættes.

Bør ikke anvendes
 • Ved ubehandlet nedsat funktion af binyrerne eller hypofysen.
 • Ubehandlet forhøjet stofskifte eller forhøjet blodtryk.
 • Akut blodprop i hjertet eller anden akut hjertesygdom. 

Graviditet
Kan om nødvendigt anvendes.

Det vil ofte være nødvendigt at øge dosis under graviditeten, og niveauet af stofskiftehormoner i blodet bør kontrolleres løbende (normalt hver 4.-6. uge).

Læs mere om gravide og medicin.Amning
Kan om nødvendigt anvendes.

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må tappes.


Virkning
 • Virker som det naturlige skjoldbruskkirtelhormon, thyroxin. Nedsat produktion af thyroxin medfører nedsat stofskifte og forstørret skjoldbruskkirtel.
 • Ved behandling af for lavt stofskifte indtræder den fulde virkning først efter 4-6 uger.
 • Halveringstiden I blodet (T½) er 7 døgn.


Lægemiddelformer

Kapsler, bløde. 1 kapsel indeholder 13 mikrogram, 25 mikrogram, 50 mikrogram, 75 mikrogram, 88 mikrogram, 100 mikrogram, 112 mikrogram, 125 mikrogram, 137 mikrogram, 150 mikrogram, 175 mikrogram eller 200 mikrogram levothyroxinnatrium.Særlige advarsler
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed til ældre, ved dårligt fungerende hjerte, ved øget risiko for psykiatriske lidelser og ved behandling af spædbørn og børn.
 • Hvis du har diabetes, kan Tirosint få blodsukkeret til at stige.
 • Behandlingen skal startes forsigtigt op ved alvorligt eller langvarigt for lavt stofskifte.
 • Produkter indeholdende soja samt kost med højt fiberindhold kan nedsætte optaget af Tirosint fra tarmen.


Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Enkelte kolesterolnedsættende midler (colestipol og colestyramin) nedsætter virkningen af Tirosint. Det er derfor vigtigt at tage disse 2 slags præparater med 4-6 timers mellemrum. Andre kolesterolnedsættende midler (simvastatin og lovastatin) kan øge behovet for Tirosint.
 • Østrogen (kvindeligt kønshormon) øger koncentrationen af skjoldbruskkirtelhormon i blodet, hvilket kan medføre behov for dosisændring af Tirosint.
 • Syreneutraliserende midler samt midler, der indeholder aluminium, jern eller calcium, kan nedsætte virkningen af Tirosint, og det er derfor vigtigt at tage Tirosint 2 timer (for midler indeholdende sucralfat 8 timer) før disse præparater.
 • Hvis man samtidig er i behandling med ciprofloxacin (antibiotikum), skal der gå 6 timer, mellem man tager de to midler.
 • Imatinib og sunitinib (midler mod kræft) kan nedsætte niveauet af skjoldbruskkirtelhormoner i blodet.
 • Virkningen af blodfortyndende midler kan påvirkes af Tirosint.
 • Tirosint kan mindske virkningen af visse midler mod diabetes.
 • Orlistat (slankemiddel) kan påvirke effekten af Tirosint og midlerne bør tages med mindst 4 timers mellemrum.
 • Sevelamer (middel mod for meget fosfat i blodet) kan nedsætte mængden af Tirosint, der optages i kroppen. Det kan være nødvendigt, justere dosis af Tirosint.
 • Niveauet af TSH (et hormon, der styrer skoldbruskkirtlens funktion) i blodet kan påvirkes af proteasehæmmere (midler mod HIV), sertralin (antidepressivum), visse midler mod malaria samt syrepumpehæmmere (midler mod mavesår). Dette kan have betydning for doseringen af Tirosint.
 • En række midler kan nedsætte virkningen af Tirosint. Det gælder bl.a. lithium (middel mod bipolar lidelse), binyrebarkhormoner, beta-blokkere (midler mod hjerte- og kredsløbslidelser), amiodaron (middel mod hjerterytmeforstyrrelser), phenytoin og carbamazepin (epilepsimidler) samt rifampicin (antibiotikum).

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 30 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke bløde kapsler13 mikrogram
Pris i kr. 68,00
Pakning 30 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke bløde kapsler25 mikrogram
Pris i kr. 68,00
Pakning 30 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke bløde kapsler50 mikrogram
Pris i kr. 68,00
Pakning 30 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke bløde kapsler75 mikrogram
Pris i kr. 68,00
Pakning 30 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke bløde kapsler88 mikrogram
Pris i kr. 68,00
Pakning 30 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke bløde kapsler100 mikrogram
Pris i kr. 68,00
Pakning 30 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke bløde kapsler112 mikrogram
Pris i kr. 68,00
Pakning 30 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke bløde kapsler125 mikrogram
Pris i kr. 68,00
Pakning 30 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke bløde kapsler137 mikrogram
Pris i kr. 68,00
Pakning 30 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke bløde kapsler150 mikrogram
Pris i kr. 68,00
Pakning 30 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke bløde kapsler175 mikrogram
Pris i kr. 68,00
Pakning 30 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke bløde kapsler200 mikrogram
Pris i kr. 68,00Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI