Annonce

Tobramycinsulfat "Orifarm"

J01GB01

Tobramycinsulfat "Orifarm" er et antibiotikum. Aminoglykosid.

Virksomme stoffer

Anvendelse

Tobramycinsulfat "Orifarm" anvendes til behandling af:

  • Infektioner med bakterier, som kan påvirkes af tobramycin, fx blodforgiftning, som er udgået fra urinvejene eller mave-tarmkanalen.

Midlet anvendes ofte sammen med andre antibiotika.

Doseringsforslag

Findes som injektionsvæske, der indsprøjtes i en muskel eller en blodåre.

Voksne. Sædvanligvis 3-5 mg pr. kg legemsvægt i døgnet, fordelt på 1-2 doser.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-60 ml/min)

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Høretab, Tinnitus.
Reaktioner og ubehag på indstiksstedet.
Leverpåvirkning.
Påvirkning af nyrerne.
Årebetændelse.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Svimmelhed.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Eksem.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Blodmangel, Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader.
Søvnlignende sløvhedstilstand.
Forvirring.
Meget sjældne.
Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen.
Alvorlig hudreaktion.
For lidt calcium i blodet, For lidt kalium i blodet, For lidt natrium i blodet.
Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde.
Ikke kendt.Kramper, Muskelkramper.
Ændring i hudens følesans.

Bør ikke anvendes

Tobramycinsulfat "Orifarm" bør ikke anvendes ved:

Særlige advarsler

Tobramycinsulfat "Orifarm" skal anvendes med forsigtighed:

  • Ved enhver behandling med et antibiotikum kan bakterierne blive ufølsomme (resistente) over for det anvendte middel og eventuelle andre antibiotika.
  • Stor forsigtighed ved nedsat hørelse.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

  • Samtidig anvendelse af cisplatin (celledræbende middel) kan medføre nyreskade og bør derfor undgås.
  • Samtidig anvendelse af polymyxin (antibiotikum), ciclosporin (middel ved organtransplantation), visse kræftmidler (carboplatin) eller visse vanddrivende midler (slyngediuretika) øger risikoen for nyreskade, høretab og øresusen (tinnitus).
  • Visse andre antibiotika (fx penicilliner, tobramycin, cefalosporiner) og slyngediuretika (vanddrivende midler) øger virkningen af Tobramycinsulfat "Orifarm".
  • Visse andre antibiotika (fx chloramphenicol, tetracycliner og polymyxin) nedsætter virkningen af Tobramycinsulfat "Orifarm".
  • Tobramycinsulfat "Orifarm" kan forstærke virkningen af muskelafslappende midler.

Graviditet

Amning

Trafik

Bloddonor

Må ikke tappes. 4 ugers karantæne efter endt behandling.

Doping

Schengenattest (pillepas)

Virkning

  • Virker på bakteriernes stofskifte, hvorved de går til grunde. Tobramycin er virksomt over for flere forskellige bakteriearter end almindeligt penicillin og er således bredspektret.
  • Halveringstiden i blodet () er 2-4 timer.

Håndtering og holdbarhed

Lægemiddelformer

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 40 mg tobramycinsulfat.

Hjælpestoffer

Konservering:

Phenol : injektionsvæske, opl. 40 mg/ml

Andre:

Dinatriumedetat : injektionsvæske, opl. 40 mg/ml
Natriummetabisulfit : injektionsvæske, opl. 40 mg/ml
Sterilt vand : injektionsvæske, opl. 40 mg/ml

Firma

Tilskud

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

TilskudUdleveringDispenseringsform og styrkePakningPris i kr.
(Recept)injektionsvæske, opl. 40 mg/ml10 x 2 ml578,20

Substitution

Parallelimporteret medicin kan se anderledes ud.

injektionsvæske, opl. 40 mg/ml
Nebcina Eurocept InternationalTobramycin, injektionsvæske, opl. 40 mg/ml

Foto og identifikation

Revisionsdato

on. 18. jan. 2023. Priserne er dog gældende pr.mandag den 29. maj 2023.

Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.

Al information om medicin leveres fra Medicin.dk, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk her.DLI