Annonce

Topimax®


Producent: Janssen

Indeholder
Topimax® er et middel mod epilepsi.

Virksomme stoffer
Topiramat

Anvendelse

Topimax® anvendes for at forebygge epileptiske anfald. Anvendes desuden forebyggende mod migræne.


Doseringsforslag

Findes som tabletter og kapsler.Epilepsi

Dosis er individuel og afhænger desuden af, om behandlingen kombineres med andre epilepsimidler. De her angivne doseringsforslag er vejledende, når Topimax® anvendes som eneste epilepsimiddel.

 • Voksne. Begyndelsesdosis. 25 mg om aftenen i 1 uge. Derefter øges døgndosis med 1-2 ugers interval med 25 mg. Vedligeholdelsesdosis. Sædvanligvis højst 500 mg i døgnet fordelt på 2 doser, men i svære tilfælde kan doser op til 1.000 mg i døgnet komme på tale.
 • Børn over 6 år. Begyndelsesdosis. 0,5-1 mg pr. kg legemsvægt om aftenen i en uge. Derefter øges døgndosis med 1-2 ugers interval med 0,5- 1 mg pr. kg legemsvægt i døgnet fordelt på 2 doser. Vedligeholdelsesdosis. Sædvanligvis 2-9 mg pr. kg legemsvægt i døgnet fordelt på 2 doser.

Ved anvendelse sammen med andre epilepsimidler skal dosis justeres, afhængig af hvilket middel der indtages.

Forebyggelse af migræne

 • Voksne. Begyndelsesdosis. 25 mg 1 gang i døgnet. Derefter kan døgndosis øges med 25 mg hver anden uge, til man når 100 mg i døgnet fordelt på 2 doser.

  Vedligeholdelsesdosis.
  Sædvanligvis 50-200 mg i døgnet fordelt på 2 doser fx morgen og aften.
 • Børn. Bør ikke anvendes, erfaring savnes.

Bemærk:

 • Kapslerne kan synkes hele.
 • Kapslerne kan åbnes. Indholdet drysses på 1 teskefuld yoghurt eller anden blød mad umiddelbart før indtagelse.
 • Kapsler og kapsleindhol må ikke tygges eller knuses.

Nedsat nyrefunktion

Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-70 ml/min)Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
Træthed, Vægttab
Diarré, Kvalme
Forkølelsessymptomer
Depression, Døsighed, Svimmelhed, Ændring i hudens følesans
Almindelige (1-10%)
Feber, Kraftesløshed, Nedsat appetit, Vægtøgning
Betændelse i mavens slimhinde, Forstoppelse, Mavesmerter, Mundtørhed, Opkastning, Smagsforstyrrelser
Hoste, Næseblod, Snue
Blodmangel
Ledsmerter, Muskelsmerter, Muskelsvaghed
Aggressivitet, Angst, Balanceforstyrrelser, Forvirring, Gangforstyrrelser, Hukommelsesbesvær, Humørsvingninger, Koncentrationsbesvær, Koordinationsbesvær, Kramper, Langsom tankevirksomhed, Nedsat følesans, Problemer med tankevirksomhed og hukommelse, Rysten, Sløvhed, Søvnlignende sløvhedstilstand, Søvnløshed, Talebesvær, Uro og rastløshed, Ændret følesans i munden
Hudkløe, Hududslæt, Hårtab
Allergiske reaktioner
Hyppig og smerterfuld vandladning, Nyresten
Dobbeltsyn, Sløret syn, Tinnitus, Ufrivillige øjenbevægelser, Øresmerter
Ikke almindelige (0,1-1%)
Forhøjet temperatur
Betændelse i bugspytkirtlen
Langsom puls, Lavt blodtryk, Åndenød
Betændelse i lymfekirtler, Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader
For lidt kalium i blodet, For meget syre i blodet
Besvimelsesanfald, Hallucinationer, Opstemthed, Personlighedsforstyrrelser, Psykoser, Selvmordsadfærd, Ufrivillige rykkende bevægelser
Ophør af svedproduktion, Rødme, Væskeophobning i ansigtet
Blod i urinen, Rejsningsproblemer, Ufrivillig vandladning
Høretab
Sjældne (0,01-0,1%)
Leverbetændelse
Hvide fingre og tæer pga. sammentrækning af blodkarrene
Manier
Alvorlig hudreaktion
Grøn stær, Hævelse omkring øjnene, Synstab
Ikke kendt
Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde
 • Pludseligt synstab kan opstå pga. opstået forøget tryk i øjet (grøn stær).
 • Ved samtidig behandling med de to epilepsimidler topiramat og valproat er set fald i legemstemperaturen til under 35°C.


Graviditet
Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Det er vigtigt for både mor og barn, at en forebyggende behandling mod epilepsi ikke afbrydes i tilfælde af graviditet. Hvis graviditet planlægges eller er indtrådt, er det derfor vigtigt at diskutere den videre behandling med lægen.

Læs mere om gravide og medicin.Amning
Må ikke anvendes. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Trafik
Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.

Bloddonor
Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorpset.


Virkning
 • Virker på delvis ukendt måde, men midlet øger virkningen af signalstoffet GABA i hjernen.
 • Halveringstiden i blodet (T½) er 20-30 timer.


Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 25 mg, 50 mg, 100 mg eller 200 mg topiramat.

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 15 mg eller 25 mg topiramat.Særlige advarsler
 • For at undgå nyrestensdannelse skal man drikke rigeligt med væske under behandlingen.
 • Ved ophør af behandling skal dosis gradvist nedsættes.
 • Behandlingen kan medføre en lille øget risiko for selvmordsforsøg.

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved dårligt fungerende lever.Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Topimax® kan nedsætte virkningen af østrogener (hormon) samt virkningen af svangerskabsforebyggende midler med hormoner, fx p-piller.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 60 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter25 mg
Pris i kr. 312,35
Pakning 60 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter50 mg
Pris i kr. 516,65
Pakning 60 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter100 mg
Pris i kr. 934,65
Pakning 60 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter200 mg
Pris i kr. 1.629,20
Pakning 60 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke hårde kapsler15 mg
Pris i kr. 247,80
Pakning 60 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke hårde kapsler25 mg
Pris i kr. 312,35

Farvestoffer
Jernoxider og jernhydroxider (E172)
Titandioxid (E171)

Substitution
filmovertrukne tabletter 25 mg
filmovertrukne tabletter 50 mg
filmovertrukne tabletter 100 mg
filmovertrukne tabletter 200 mg
hårde kapsler 25 mg


Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI