Annonce

Topiramat "Hexal"


Producent: HEXAL

Indeholder
Topiramat "Hexal" er et middel mod epilepsi.

Virksomme stoffer
Topiramat

Anvendelse

Topiramat "Hexal" anvendes for at forebygge epileptiske anfald. Anvendes desuden forebyggende mod migræne.


Dosering

Findes som tabletter.Epilepsi

Dosis er individuel og afhænger desuden af, om behandlingen kombineres med andre epilepsimidler. De her angivne doseringsforslag er vejledende, når Topiramat anvendes som eneste epilepsimiddel.

 • Voksne. Begyndelsesdosis. 25 mg om aftenen i 1 uge. Derefter øges døgndosis med 1-2 ugers interval med 25 mg. 

  Vedligeholdelsesdosis. Sædvanligvis højst 500 mg i døgnet fordelt på 2 doser, men i svære tilfælde kan doser op til 1.000 mg i døgnet komme på tale.
 • Børn over 6 år. Begyndelsesdosis. 0,5-1 mg pr. kg legemsvægt om aftenen i en uge. Derefter øges døgndosis med 1-2 ugers interval med 0,5- 1 mg pr. kg legemsvægt i døgnet fordelt på 2 doser. 

  Vedligeholdelsesdosis. Sædvanligvis 2-9 mg pr. kg legemsvægt i døgnet fordelt på 2 doser.

Ved anvendelse sammen med andre epilepsimidler skal dosis justeres, afhængig af hvilket middel der indtages.Forebyggelse af migræne

 • Voksne. Begyndelsesdosis. 25 mg 1 gang i døgnet. Derefter kan døgndosis øges med 25 mg hver anden uge, til man når 100 mg i døgnet fordelt på 2 doser.

  Vedligeholdelsesdosis.
   Sædvanligvis 50-200 mg i døgnet fordelt på 2 doser fx morgen og aften.
 • Børn. Bør ikke anvendes, erfaring savnes.


Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
Træthed, Vægttab
Diarré, Kvalme
Forkølelsessymptomer
Depression, Døsighed, Svimmelhed, Ændring i hudens følesans
Almindelige (1-10%)
Feber, Kraftesløshed, Nedsat appetit, Vægtøgning
Betændelse i mavens slimhinde, Forstoppelse, Mavesmerter, Mundtørhed, Opkastning, Smagsforstyrrelser
Hoste, Næseblod, Snue
Blodmangel
Ledsmerter, Muskelsmerter, Muskelsvaghed
Aggressivitet, Angst, Balanceforstyrrelser, Forvirring, Gangforstyrrelser, Hukommelsesbesvær, Humørsvingninger, Koncentrationsbesvær, Koordinationsbesvær, Kramper, Langsom tankevirksomhed, Nedsat følesans, Problemer med tankevirksomhed og hukommelse, Rysten, Sløvhed, Søvnlignende sløvhedstilstand, Søvnløshed, Talebesvær, Uro og rastløshed, Ændret følesans i munden
Hudkløe, Hududslæt, Hårtab
Allergiske reaktioner
Hyppig og smerterfuld vandladning, Nyresten
Dobbeltsyn, Sløret syn, Tinnitus, Ufrivillige øjenbevægelser, Øresmerter
Ikke almindelige (0,1-1%)
Forhøjet temperatur
Betændelse i bugspytkirtlen
Langsom puls, Lavt blodtryk, Åndenød
Betændelse i lymfekirtler, Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader
For lidt kalium i blodet, For meget syre i blodet
Besvimelsesanfald, Hallucinationer, Opstemthed, Personlighedsforstyrrelser, Psykoser, Selvmordsadfærd, Ufrivillige rykkende bevægelser
Ophør af svedproduktion, Rødme, Væskeophobning i ansigtet
Blod i urinen, Rejsningsproblemer, Ufrivillig vandladning
Høretab
Sjældne (0,01-0,1%)
Leverbetændelse
Hvide fingre og tæer pga. sammentrækning af blodkarrene
Manier
Alvorlig hudreaktion
Grøn stær, Hævelse omkring øjnene, Synstab
Ikke kendt
Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde
 • Pludseligt synstab kan opstå pga. opstået forøget tryk i øjet (grøn stær).
 • Ved samtidig behandling med de to epilepsimidler topiramat og valproat er set fald i legemstemperaturen til under 35°C.


Graviditet
Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

 • Det er vigtigt for både mor og barn, at en forebyggende behandling mod epilepsi ikke afbrydes i tilfælde af graviditet.
 • Hvis graviditet planlægges eller er indtrådt, er det derfor vigtigt at diskutere den videre behandling med lægen.


Amning
Må ikke anvendes. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Trafik
Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.

Bloddonor
Må ikke tappes. Donor skal udmeldes af donorkorpset.


Virkning
 • Virker på delvis ukendt måde, men midlet øger virkningen af signalstoffet GABA i hjernen.
 • Halveringstiden i blodet (T½) er ca. 21 timer.


Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 25 mg, 50 mg eller 100 mg topiramat.Særlige advarsler
 • Forsigtighed tilrådes ved dårligt fungerende lever og nyrer.
 • For at undgå nyrestensdannelse skal man drikke rigeligt med væske under behandlingen.
 • Ved ophør af behandling skal dosis gradvist nedsættes.
 • Behandlingen kan medføre en lille øget risiko for selvmordsforsøg.


Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Topiramat "Hexal" kan nedsætte virkningen af østrogener (hormon) samt virkningen af svangerskabsforebyggende midler med hormoner, fx p-piller.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
  Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted filmovertrukne tabletter25 mg 60 stk. 79,05
  Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted filmovertrukne tabletter50 mg 60 stk. 40,70
  Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted filmovertrukne tabletter100 mg 60 stk. 424,60

Farvestoffer
Jernoxider og jernhydroxider (E172)
Titandioxid (E171)

Substitution
filmovertrukne tabletter 25 mg
TopimaxJanssen Topiramat
TopiratoreSTADA Nordic Topiramat
Topiramat "Orion"Orion Pharma Topiramat
Topiramat "Actavis"TEVA Topiramat
TopimaxJanssen Topiramat
filmovertrukne tabletter 50 mg
TopimaxJanssen Topiramat
TopiratoreSTADA Nordic Topiramat
Topiramat "Orion"Orion Pharma Topiramat
Topiramat "Actavis"TEVA Topiramat
Topiramat "Amneal"Amneal Topiramat
filmovertrukne tabletter 100 mg
TopimaxJanssen Topiramat
TopiratoreSTADA Nordic Topiramat
Topiramat "Orion"Orion Pharma Topiramat
Topiramat "Actavis"TEVA Topiramat


Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI