Annonce

Trecondi

L01AB02

Trecondi er et celledræbende middel (alkylerende middel).

Virksomme stoffer

Anvendelse

  • Trecondi anvendes til forbehandling før stamcelletransplantation.

Anvendes kun på sygehus.

Doseringsforslag

Findes som pulver til infusionsvæske, som efter opløsning indsprøjtes i en blodåre.

Voksne og børn over 1 måned

  • Behandlingen er individuel og afpasses dels efter sygdommens art, dels efter patientens overfladeareal.
  • Anvendes i kombination med andre celledræbende midler (fludarabin og evt. thiotepa).
  • Anvendes i 3- 6 dage før stamcelletransplantationen.

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Påvirkning af knoglemarvens produktion af blodlegemer.
Mavesmerter, Diarré, Fordøjelsesbesvær, Kvalme, Opkastning.
Betændelse i slimhinder, Kraftesløshed.
Leverskade.
Infektioner.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Hjerterytmeforstyrrelser.
Synkebesvær.
Feber, Kulderystelser.
Overfølsomhed.
Blodforgiftning.
Vægtændring.
Nedsat appetit.
Ledbetændelse, Smerter i bevægeapparatet.
Svimmelhed, Hovedpine.
Søvnløshed.
Akut nyreskade, Blod i urinen.
Åndenød, Næseblod.
Alvorlige hudreaktioner, Hårtab, Småblødninger i hud og slimhinder, Hudkløe, Rødme.
Forhøjet blodtryk, Hævelser pga. væskeophobning i kroppen.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Tilstopning af leverens vener.
Forhøjet blodsukker.
Nervebetændelse fx på arme og ben.
Forvirring.
Betændelseslignende reaktion i lungerne, Væskesamling i lungehinderne.
Blodansamling, Lavt blodtryk.
Ikke kendt.Blødning.
Blodprop i hjertet, Hjertestop, Hjertesvigt, Væskeansamling omkring hjertet.
For lidt ilt i blodet.
Forstyrrelse i saltbalancen.
For meget syre i blodet, Nedsat følsomhed over for glukose.
Muskelsvaghed.
Senere tilfælde af kræft.
Bivirkninger fra bevægeapparatet, Påvirkning af hjernen, Ændring i hudens følesans.
Nyresvigt.
Kraftig lokalirritation med ødelæggelse af huden.
Besvimelsesanfald, Blodprop, Kredsløbschok pga. blodforgiftning.

Der er set krampeanfald hos spædbørn (= 4 mdr.) med primære immundefekter efter treosulfanbaseret konditionering, og overvågning for tegn på neurologiske bivirkninger tilrådes. Clonazepamprofylakse kan overvejes hos børn under 1 år.

Bør ikke anvendes

Trecondi må ikke anvendes, hvis du

  • har en alvorlig infektion, som er svær at behandle.
  • har en sjælden former for arvelig blodmangel (Fanconis anæmi).
  • både har dårligt fungerende hjerte og lunger.

Vaccination med levende vacciner, fx mod gul feber, skal undgås.

Særlige advarsler

Nedsat leverfunktion

Må ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lever.

Brug af anden medicin

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Der er begrænset erfaring med anvendelse til gravide. Bør kun anvendes i særlige tilfælde efter aftale med speciallægen.

Læs mere om gravide og medicin

Amning

Trafik

Bloddonor

Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorpset.

Doping

Schengenattest (pillepas)

Virkning

  • Virker bl.a. ved at inaktivere DNA (cellens genetiske kode). Dette medfører, at celledelingen hæmmes, samt at den genetiske funktion og hermed styringen af cellens omsætning ødelægges.
  • Den kraftigste virkning indtræder som regel efter 7-14 dages behandling.
  • Halveringstiden i blodet () er ca. 90 minutter.

Håndtering og holdbarhed

Håndtering

Bemærk: Ved håndtering af Trecondi skal du være forsigtig. Arbejdstilsynets vejledning orienterer om risiko ved arbejde med cytostatika og visse andre lægemidler i forbindelse med pleje og behandling.

Lægemiddelformer

Pulver til infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 1 g eller 5 g treosulfan.

Hjælpestoffer

Firma

Tilskud

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

TilskudUdleveringDispenseringsform og styrkePakningPris i kr.
(Recept)pulver til infusionsvæske, opl. 1 g1 stk.2.026,85
(Recept)pulver til infusionsvæske, opl. 5 g1 stk.6.984,85

Substitution

Foto og identifikation

Revisionsdato

ma. 22. nov. 2021. Priserne er dog gældende pr.mandag den 29. maj 2023.

Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.

Al information om medicin leveres fra Medicin.dk, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk her.DLI