Annonce

True Test® 36

V04CL

True Test® 36 er et middel til undersøgelse for allergi.

Virksomme stoffer

Anvendelse

True Test® 36 anvendes af lægen som testpanel for at påvise, hvilke stoffer der er årsagen til din eksem.

Doseringsforslag

Findes som plastre til hudtest.

  • De tre plastre, som indeholder en lang række fremmedstoffer, fx parfumer, nikkel og konserveringsmidler, anbringes på tør, ubeskadiget hud på ryggen eller overarmene.
  • Plastrene skal sidde på huden i 48 timer, og hudreaktionen aflæses 30 minutter efter fjernelse af plastret.
  • Aflæsningen skal gentages 2 døgn efter, at plastret er fjernet.

Bemærk

Erfaring savnes vedr. børn og unge under 17 år.

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Reaktioner og ubehag på påføringsstedet.
Brændende fornemmelse i huden.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Øget farve i huden.

I sjældne tilfælde kan reaktionen på fremmedstofferne blive meget kraftig og vare i mere end 2 uger.

Bør ikke anvendes

Ved akut udbrud af hudeksem bør midlet ikke anvendes.

Særlige advarsler

  • I de første dage bør man undgå af få vand, sved og sol på det sted, hvor plasteret har siddet.
  • Solbrændt hud kan nedsætte testens følsomhed og vanskeliggøre aflæsningen af hudreaktionen, efter at plastret er fjernet.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.
Samtidig behandling med en MAO-hæmmer (midler mod depression eller Parkinsons sygdom) eller behandling med en irreversibel MAO-hæmmer inden for de sidste 2 uger, forstærker kraftigt virkningen af True Test® 36 og kan medføre en kraftig stigning i blodtrykket.
Samtidig anvendelse af amiodaron (middel mod hjerterytmeforstyrrelser) kan give risiko for alvorlige hjertebivirkninger.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Læs mere om gravide og medicin

Amning

Trafik

Bloddonor

Doping

Schengenattest (pillepas)

Virkning

Virker efter 48 timer, hvor en evt. positiv reaktion kan aflæses.

Håndtering og holdbarhed

Egenskaber

  • Plastrene er af celluloseacetat.
  • Klæbemassen består af acrylatforbindelser.
  • Bemærk: Det brugte plaster indeholder stadig aktivt lægemiddel og skal derfor kasseres på samme måde som anden medicin.

Panel 1

Nr.

Testsubstans

mikrogram/plaster

1

Nikkelsulfat

162

2

Lanolinalkohol

810

3

Neomycinsulfat

486

4

Kaliumdikromat

44

5

Cain-mix

510

6

Parfume-mix

348

7

Kolofonium

972

8

Paraben-mix

810

9

Blank brik (negativ kontrol)

-

10

Perubalsam

648

11

Ethylenediamin

41

12

Koboltklorid

16

Panel 2

13

p-tert Butylphenol-formaldehydresin

36

14

Epoxyresin

41

15

Carba-mix

203

16

Black rubber-mix

61

17

Cl+Me-Isothiazolinon

3

18

Quaternium-15

81

19

Methyldibromo glutaronitril

4,1

20

p-Phenylendiamin

65

21

Formaldehyd

146

22

Mercapto-mix

61

23

Thiomersal

6

24

Thiuram-mix

22

Panel 3

25

Diazolidinyl urea

450

26

Quinolin-mix

154

27

Tixocortol-21-pivalat

2,4

28

Guld natriumthiosulfat

61

29

Imidazolidinyl urea

490

30

Budesonid

0,81

31

Hydrocortison-17-butyrat

16

32

Mercaptobenzothiazol

61

33

Bacitracin

490

34

Parthenolid

2,4

35

Disperse Blue 106

41

36

2-Bromo-2-nitropropan-1,3-diol

200

Holdbarhed

Opbevares i køleskab (2-8ºC).

Holdbarhed

Opbevares i køleskab (2-8ºC).

Lægemiddelformer

Plastre til provokationstest. Består af 3 plastre med hver 12 brikker. 35 brikker indeholder testsubstanser, brik 9 er en blank kontrol

Se i øvrigt under Egenskaber, håndtering og holdbarhed.

Hjælpestoffer

Andre:

Akryl-co-polymerer : plaster til provokationstest
beta-cyclodextrin : plaster til provokationstest
Butylhydroxyanisol : plaster til provokationstest
Ethylenvinylacetet : plaster til provokationstest
Hydroxypropylcellulose : plaster til provokationstest
Methylcellulose : plaster til provokationstest
Natriumbicarbonat : plaster til provokationstest
Natriumcarbonat : plaster til provokationstest
Natriumhydrogencarbonat : plaster til provokationstest
Polyester : plaster til provokationstest
Polyvidon : plaster til provokationstest

Firma

Tilskud

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

TilskudUdleveringDispenseringsform og styrkePakningPris i kr.
(Recept)plaster til provokationstest 10 stk.3.909,25

Substitution

Foto og identifikation

Revisionsdato

to. 26. aug. 2021. Priserne er dog gældende pr.mandag den 29. maj 2023.

Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.

Al information om medicin leveres fra Medicin.dk, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk her.DLI