Annonce

Tybost

V03AX03

Tybost øger virkningen af proteasehæmmerne atazanavir eller darunavir og anvendes altid sammen med andre lægemidler. Proteasehæmmerne anvendes sammen med andre stoffer mod HIV til behandling af HIV-infektion.

Virksomme stoffer

Anvendelse

Tybost anvendes til at:

 • Forøge virkningen af HIV-midlerne atazanavir eller darunavir hos voksne med HIV-infektion. Anvendes sammen med andre lægemidler til behandling af HIV-infektion.

Må kun udleveres fra sygehus.

Doseringsforslag

Findes som tabletter.

Voksne og børn over 12 år med legemsvægt over 40 kg

 • 150 mg 1 gang i døgnet sammen med et af følgende HIV-midler:
  • atazanavir 300 mg 1 gang i døgnet
   eller
  • darunavir 800 mg 1 gang i døgnet.

Børn over 12 år med legemsvægt 35-40 kg

 • 150 mg 1 gang i døgnet sammen med følgende HIV-middel:
  • atazanavir 300 mg 1 gang i døgnet.

Bemærk:

 • Tybost og atazanavir/darunavir tages sammen med et måltid.
 • Glemt dosis:
  • Du skal straks tage den glemte dosis af både Tybost og atazanavir/darunavir sammen med et måltid, hvis der er mindst 12 timer til tidspunktet for næste dosis.
  • Hvis der er mindre end 12 timer til tidspunktet for næste dosis, skal du springe den glemte dosis over.
  • Du må aldrig tage dobbeltdosis.
 • Tabletterne må ikke tygges eller knuses.

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Kvalme.
Gulsot.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Mavesmerter, Diarré, Luft fra tarmen, Mundtørhed, Opkastning, Smagsforstyrrelser.
Træthed.
Forhøjet galdefarvestof.
Forhøjet blodsukker, Øget appetit.
Svimmelhed, Hovedpine.
Søvnløshed, Unormale drømme.
Hududslæt.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Blod i urinen, Nyresten.

Bivirkningerne stammer fra et studie, hvor Tybost blev anvendt sammen med atazanavir. En række af bivirkningerne, fx forhøjet galdefarvestof og gulsot, skyldes hovedsagelig atazanavir.

Bør ikke anvendes

Særlige advarsler

Nedsat leverfunktion

Erfaring savnes ved meget dårligt fungerende lever.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Tybost må ikke anvendes samtidig med en lang række lægemidler, fx:
  • Alfuzosin (middel mod forstørret prostata)
  • Amiodaron (middel mod hjerterytmeforstyrrelser)
  • Ergotamin (migrænemiddel)
  • Midazolam mundhulevæske (middel mod krampeanfald)
  • Pimozid og cariprazin (midler mod psykoser)
  • Sildenafil til behandling af forhøjet blodtryk i blodkarrene i lungerne
  • Triazolam (sovemiddel)
  • Visse kolesterolsænkende midler (fx simvastatin),
   da der er risiko for alvorlige/livstruende hændelser eller manglende virkning.
 • Tybost må heller ikke anvendes sammen med:
  • Naturlægemidler med perikon
  • Rifampicin (tuberkulosemiddel)
  • Visse epilepsimidler (carbamazepin, phenobarbital, phenytoin),
   da disse midler kan nedsætte virkningen af Tybost.
 • Tybost må ikke anvendes sammen med dabigatran (blodfortyndende middel), fordi Tybost kan øge virkningen af dabigatran.
 • Visse HIV-midler, fx ritonavir, må ikke anvendes sammen med Tybost.
 • Rifabutin (tuberkulosemiddel) bør sædvanligvis ikke tages sammen med Tybost.
 • Virkningen af Tybost nedsættes af fx:
  • Bosentan (middel mod forhøjet blodtryk i lungernes blodkar)
  • Fluticason (middel mod høfeber)
  • Visse HIV-midler (efavirenz, etravirin, nevirapin).
 • Tybost forøger virkningen af fx:
  • Digoxin (middel mod hjerterytmeforstyrrelser)
  • Visse svampemidler (itraconazol, ketoconazol, voriconazol).
 • Samtidig brug af p-piller, som indeholder drospirenon og ethinylestradiol, øger risikoen for højt indhold af kalium i blodet, hvilket du derfor vil blive undersøgt for under behandlingen.
 • Til behandling af erektionsproblemer må man højst tage 25 mg sildenafil hver 2. dag, 2,5 mg vardenafil hver 3. dag og 10 mg tadalafil hver 3. dag.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Der er begrænset erfaring med anvendelse til gravide. Bør kun anvendes i særlige tilfælde efter aftale med lægen.

Læs mere om gravide og medicin

Amning

Må ikke anvendes. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

HIV-smittede må ikke amme på grund af risiko for smitteoverførsel af HIV til barnet.

Trafik

Bloddonor

Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorpset.

Doping

Schengenattest (pillepas)

Virkning

 • Virker ved at forøge virkningen af HIV-midlerne atazanavir eller darunavir og kan kun anvendes i disse to kombinationer.
 • Brug af cobicistat alene har ikke nogen virkning på HIV.
 • Halveringstiden i blodet () er ca. 3,5 timer.

Håndtering og holdbarhed

Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 150 mg cobicistat.

Hjælpestoffer

Farve:

Jernoxider og jernhydroxider (E172) : filmovertrukne tabletter 150 mg
Sunset Yellow FCF (Orange yellow S) (E110) : filmovertrukne tabletter 150 mg
Titandioxid (E171) : filmovertrukne tabletter 150 mg

Andre:

Macrogoler : filmovertrukne tabletter 150 mg

Firma

Tilskud

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

TilskudUdleveringDispenseringsform og styrkePakningPris i kr.
(Recept)filmovertrukne tabletter 150 mg30 stk.472,65

Substitution

Foto og identifikation

filmovertrukne tabletter 150 mg
PrægGSI
KærvIngen kærv
Farveorange
Mål i mm.10,3 x 10,3
filmovertrukne tabletter 150 mg

Revisionsdato

to. 13. jan. 2022. Priserne er dog gældende pr.mandag den 29. maj 2023.

Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.

Al information om medicin leveres fra Medicin.dk, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk her.DLI