Annonce

Uvadex


Producent: Therakos

Indeholder
Uvadex anvendes i forbindelse med fotoferese (se nedenfor) til behandling af lymfekræft i huden.

Virksomme stoffer
Methoxsalen

Anvendelse

Uvadex® anvendes til en meget sjælden form for lymfeknudekræft, kutant T-celle-lymfom, som oftest sidder i huden. Uvadex anvendes sammen med fotoferese, når anden behandling ikke har haft den ønskede virkning.

Ved fotoferese udtages hvide blodlegemer fra blodet. Ved tilsætning af Uvadex til blodposen gøres de hvide blodlegemer mere lysfølsomme. Når blodlegemerne er blevet aktiveret med ultraviolet lys, gives de tilbage til patienten, hvor de vil aktivere immunsystemet til bedre at kunne angribe kræftcellerne.


Doseringsforslag

Findes som opløsning til modificering af blodfraktioner.

Behandlingen sker 2 dage i træk hver måned i 6 måneder. Eventuelt kan behandlingen udvides til 2 dage i træk hver 2. uge i de efterfølgende 3 måneder.

Uvadex må ikke indsprøjtes direkte i patienten, men anvendes kun i fotoferesemaskinen, som man er tilkoblet.

Bemærk:

 • Erfaring savnes vedr. børn.


Mulige bivirkninger
Almindelige (1-10%)
Feber, Reaktioner og ubehag på indstiksstedet
Kvalme, Opkastning
Lavt blodtryk
Infektioner

Bør ikke anvendes

Uvadex bør ikke anvendes ved samtidig hudkræft eller modermærkekræft.

Fotoferese må ikke anvendes

 • ved sygdomme, der øger hudens følsomhed over for lys
 • alvorlig hjertelidelse
 • alvorlig blodmangel
 • alvorlige forstyrrelser i blodets evne til at størkne
 • hvis du har fået fjernet milten.

Graviditet
Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Amning
Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Trafik
Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.

Bloddonor
Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorpset.


Virkning
 • Anvendes i forbindelse med fotoferese, hvor en maskine trækker blod ud af patienten. Herefter isoleres de hvide blodlegemer, som behandles med methoxsalen for at gøre dem mere følsomme over for bestråling med ultraviolet lys.
 • De lysaktiverede hvide blodlegemer føres tilbage til patienten, hvor de aktiverer immunsystemet, så det bedre bliver i stand til at angribe kræftcellerne. Virkningsmekanismen er ikke endelig fastlagt.


Lægemiddelformer

Opløsning til modificering af blodfraktioner. 1 ml indeholder 20 mg methoxsalen.Særlige advarsler
 • Fotoferese er forbundet med øget risiko for permanente øjenskader. Du skal bruge tætsiddende solbriller med UVA-beskyttelse under hver behandling og i de efterfølgende 24 timer.
 • Pga. risiko for bivirkninger på huden, især solskoldning, skal du undgå sollys i 24 timer efter hver fotoferese.
 • Alkoholindhold. Opløsningen indeholder 5% alkohol. 1 dosis indeholder op til 0,41 g alkohol, der svarer til 3,4 % af én genstand. Kan være skadelig for alkoholikere.


Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Der skal udvises særlig forsigtighed ved samtidig behandling med lægemidler der øger hudens lysfølsomhed, fx antibiotika (fluorquinoloner, sulfonamider, tetracyclin), vanddrivende (furosemid, thiazider), levomepromazin (middel mod psykoser), retinoider (midler mod akne) og sulfonylurinstoffer (midler mod diabetes 2).

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 12 x 10 ml
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres til sygehuse. Udleveres efter bestemmelserne for lægemidler i udleveringsgruppe A
Dispenseringsform og styrke Opløsning til modificering af blodfraktioner20 mikrogram/ml
Pris i kr. 9.248,20Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI