Annonce

VYEPTI®

N02CD05

Virksomme stoffer

Anvendelse

VYEPTI® anvendes til forebyggelse af migræne hos voksne, der har mindst 4 migrænedage om måneden.

På grund af den høje pris anbefaler Medicinrådet kun denne type lægemidler (CGRP-antistoffer) til forebyggelse af kronisk migræne hos voksne, der ikke tidligere har haft den ønskede effekt af andre forebyggende behandlinger dvs. med mindst ét middel mod forhøjet blodtryk og ét epilepsimiddel.

Doseringsforslag

Findes som koncentrat til infusionsvæske, der efter fortynding indgives i en blodåre.

  • 100 mg indsprøjtes i en blodåre hver 12. uge.
  • Dosis kan øges gradvist til 300 mg indsprøjtet i en blodåre hver 12. uge.
  • Din læge skal vurdere behandlingen efter 6 måneder.

Bemærk:

  • Begrænset erfaring hos børn og unge under 18 år og ældre over 65 år.

Bivirkninger

Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Træthed.
Overfølsomhed.
Forkølelsessymptomer.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand.
Reaktioner og ubehag under infusionen eller injektionen.

Bør ikke anvendes

Bør ikke anvendes ved overfølsomhed for det aktive stof eller hjælpestofferne.

Særlige advarsler

Brug af anden medicin

Graviditet

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Læs mere om gravide og medicin

Amning

Trafik

Bloddonor

Må ikke tappes. 5 måneders karantæne efter endt behandling.

Doping

Schengenattest (pillepas)

Virkning

  • Midlet virker ved at blokere aktiviteten af CGRP-molekylet i hjernen, som er blevet forbundet med migræne (CGRP står for calcitonin-gen-relateret peptid).
  • Halveringstiden i blodet () er ca. 27 dage.

Håndtering og holdbarhed

Holdbarhed

  • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
  • Må ikke fryses.
  • Må ikke rystes.

Lægemiddelformer

Koncentrat til infusionsvæske. 1 hætteglas indeholder 100 mg/ml eptinezumab.

Hjælpestoffer

Andre:

L-Histidin : konc. til infusionsvæske, opl. 100 mg
Polysorbat 80 : konc. til infusionsvæske, opl. 100 mg
Sorbitol (E420) : konc. til infusionsvæske, opl. 100 mg
Sterilt vand : konc. til infusionsvæske, opl. 100 mg

Firma

Tilskud

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

TilskudUdleveringDispenseringsform og styrkePakningPris i kr.
(Recept)konc. til infusionsvæske, opl. 100 mg1 stk.12.414,90

Substitution

Foto og identifikation

Revisionsdato

on. 30. nov. 2022. Priserne er dog gældende pr.mandag den 23. januar 2023.

Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.

Al information om medicin leveres fra Medicin.dk, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk her.DLI