Annonce

Vardenafil "Stada"


Producent: STADA Nordic

Indeholder
Vardenafil "Stada" er et middel mod impotens.

Virksomme stoffer
Vardenafil

Anvendelse

Vardenafil "Stada" anvendes ved manglende evne til at opnå eller vedligeholde en erektion, som er tilstrækkelig for tilfredsstillende seksuel aktivitet. For at Vardenafil "Stada" kan være effektivt, er seksuel stimulation nødvendig.


Doseringsforslag

Findes som tabletter.

 • Voksne. Sædvanligvis 10 mg 1 time før det seksuelle samvær, højst 1 gang i døgnet.
 • Ældre. Forsigtighed ved doser over 10 mg.

Bemærk: Bør ikke anvendes af personer under 18 år.

Nedsat nyrefunktion

Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-30 ml/min)Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
Hovedpine
Almindelige (1-10%)
Fordøjelsesbesvær
Rødme og varmefølelse, Tilstoppet næse
Svimmelhed
Ikke almindelige (0,1-1%)
Leverpåvirkning, Mavesmerter
Åndenød
Muskelkramper, Rygsmerter
Ændring i hudens følesans
Rødme
Allergisk hævelse, Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet
Røde øjne, Synsforstyrrelser, Tinnitus, Øjensmerter
Sjældne (0,01-0,1%)
Blodprop i hjertet, Forbigående små blodpropper i hjernens kar, Forhøjet blodtryk, Hjertekrampe, Lavt blodtryk
Angst, Besvimelsesanfald, Hukommelsesbesvær
Overfølsomhed over for sollys
Allergiske reaktioner
Langvarig smertefuld erektion
Grøn stær, Øjenbetændelse
Ikke kendt
Pludselig død
Hjerneblødning
Blod i sædvæsken, Blod i urinen, Blødning fra penis
Betændelse i synsnerven, Blodprop i nethinden, Høretab
 • Alvorlige hjerte-kar-hændelser har været rapporteret i forbindelse med behandlingen. Hos de fleste af disse patienter, var der allerede eksisterende risikofaktorer for hjerte-kar-lidelser. Det er imidlertid ikke muligt endeligt at fastslå, om disse hændelser er direkte relateret til patientens risikofaktorer, til behandlingen med dette middel, til seksuel aktivitet eller til en kombination af disse eller andre faktorer.

Bør ikke anvendes

Bør ikke anvendes

 • ved dårligt fungerende hjerte.
 • ved lavt blodtryk
 • hvis man for nylig har haft en hjerneblødning eller et hjertetilfælde
 • hvis man har visse alvorlige øjensygdomme
 • ved samtidig brug af nitratpræparater (midler mod hjertekrampe) eller riociguat (middel mod forhøjet blodtryk i lungerne).

Graviditet
Ikke relevant.

Amning
Ikke relevant.

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. 1 døgns karantæne.


Virkning
 • Virker afslappende på blodkarrene og letter blodgennemstrømningen i penis ved seksuel stimulation, så rejsning (erektion) kan opnås.
 • Virkningen på blodkarrene sætter ind efter ca. ½ time og kan vare i op til 4 timer.
 • Halveringstiden i blodet (T½) er 4-5 timer.


Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 5 mg, 10 mg eller 20 mg vardenafil (som hydrochloridtrihydrat).Særlige advarsler
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed til ældre samt ved dårligt fungerende hjerte.
 • Ligeledes kan samtidig anvendelse af α-blokkere (midler mod forhøjet blodtryk) og Vardenafil "Stada" medføre blodtryksfald hos nogle patienter.
 • Ved pludseligt opstået problemer med synet skal man omgående søge læge.
 • Da midlet kan give svimmelhed, bør man undlade at køre bil og betjene farlige maskiner, indtil man ved, hvordan midlet påvirker én.

Nedsat leverfunktion

 • Dosis bør nedsættes ved dårligt fungerende lever.
 • Bør ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lever.Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Voriconazol og itraconazol (svampemidler), erythromycin og clarithromycin (antibiotika) samt proteasehæmmere (midler mod HIV) øger virkningen af Vardenafil "Stada".
 • Rifampicin og rifabutin (tuberkulosemidler), carbamazepin og phenobarbital (epilepsimidler) samt prednison (binyrebarkhormon) kan nedsætte virkningen af Vardenafil "Stada".
 • Vardenafil "Stada" forstærker virkningen af nitratpræparater (midler mod hjertekrampe), og samtidig brug kan medføre kraftigt blodtryksfald. Ligeledes kan samtidig behandling med alfa-blokkere (midler mod forhøjet blodtryk) samt riociguat (middel mod forhøjet blodtryk i lungerne) medføre blodtryksfald. Personer, der er i behandling med nitratpræparater eller riociguat, må derfor ikke anvende Vardenafil "Stada".
 • Samtidig indtagelse af grapefrugtjuice kan også forstærke virkningen af lægemidlet.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 12 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter5 mg
Pris i kr. 96,40
Pakning 4 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter10 mg
Pris i kr. 57,30
Pakning 12 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter10 mg
Pris i kr. 80,20
Pakning 4 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter20 mg
Pris i kr. 104,50
Pakning 12 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter20 mg
Pris i kr. 95,05

Farvestoffer
Jernoxider og jernhydroxider (E172)
Titandioxid (E171)

Substitution
filmovertrukne tabletter 5 mg
filmovertrukne tabletter 10 mg
filmovertrukne tabletter 20 mg


Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI