Annonce

Vemlidy


Producent: Gilead Sciences

Indeholder
Vemlidy er et middel mod kronisk virusleverbetændelse (hepatitis B). Virusmiddel.

Virksomme stoffer
Tenofoviralafenamid

Anvendelse

Vemlidy anvendes sammen med andre lægemidler:

 • Ved visse former for kronisk leverbetændelse (hepatitis B).

Må kun udleveres fra sygehus.


Doseringsforslag

Findes som tabletter.

Voksne og børn over 12 år med legemsvægt over 35 kg

 • 25 mg 1 gang i døgnet sammen med mad.

Bemærk

 • Glemt dosis:
  • Du skal straks tage den glemte dosis sammen med mad, hvis der er mindst 6 timer til tidspunktet for næste dosis.
  • Hvis der er mindre end 6 timer til tidspunktet for næste dosis, skal du springe den glemte dosis over.
  • Du må aldrig tage dobbeltdosis.
 • Hvis du har kastet op senest 1 time efter indtagelse af tabletten, skal du tage en ny tablet sammen med mad.


Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
Hovedpine
Almindelige (1-10%)
Træthed
Diarré, Kvalme, Leverpåvirkning, Luft fra tarmen, Mavesmerter, Opkastning, Oppustethed
Ledsmerter
Svimmelhed
Hudkløe, Hududslæt
Ikke almindelige (0,1-1%)
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet


Graviditet
Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Amning
Må ikke anvendes.

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorpset.


Virkning
 • Virker ved hæmme enzymet reverse transcriptase, som er nødvendigt for, at de smittede leverceller kan dele sig.
 • Halveringstiden i blodet (T½) ca. 32 timer.


Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 25 mg tenofoviralafenamid (som fumarat).Særlige advarsler

Vemlidy skal anvendes med forsigtighed:

 • Behandlingen med Vemlidy udelukker ikke risikoen for at smitte andre.
 • Erfaring savnes vedr. patienter med:
  • Alder under 12 år
  • Legemsvægt under 35 kg
  • Anden alvorlig leversygdom
  • Samtidig infektion med en anden type leverbetændelse (hepatitis C eller D).
 • Da forværring af leverbetændelse kan ses efter behandlingsophør, skal leverens funktion kontrolleres i flere måneder efter behandlingsophør med Vemlidy.
 • HIV-infektion bør udelukkes inden behandlingsstart.

Nedsat nyrefunktion

Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-30 ml/min).

Nedsat leverfunktion

Erfaring savnes ved meget dårligt fungerende lever.Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Virkningen af Vemlidy påvirkes af række lægemidler og bør ikke anvendes samtidig med, fx:
  • Andre midler mod smitsom leverbetændelse (hepatitis B), som indeholder tenofoviralafenamid, tenofovirdisoproxil eller adefovirdipivoxil.
  • Proteasehæmmere (midler mod HIV).
  • Visse midler mod epilepsi (carbamazepin, phenobarbital).
  • Visse midler mod tuberkulose (rifabutin, rifampicin).
  • Visse svampemidler (itraconazol, ketoconazol)
  • Naturlægemidler med perikon.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 30 stk. (Paranova)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres til sygehuse. Udleveres efter bestemmelserne for lægemidler i udleveringsgruppe A
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter25 mg
Pris i kr. 4.844,00
Pakning 30 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres til sygehuse. Udleveres efter bestemmelserne for lægemidler i udleveringsgruppe A
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter25 mg
Pris i kr. 4.872,35

Farvestoffer
Jernoxider og jernhydroxider (E172)
Titandioxid (E171)Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI