Annonce

Visacor


Producent: Parallelimport

Indeholder
Visacor er et kolesterolsænkende middel. Statin.

Virksomme stoffer
Rosuvastatin

Anvendelse

Visacor anvendes ved forhøjet kolesterolindhold i blodet, hvor fedtfattig diæt og andre livsstilsændringer ikke har været tilstrækkeligt til at sænke patientens kolesteroltal. Anvendes som et af flere tiltag til at forebygge pludselige hjerte-kar-sygdomme (fx blodprop i hjertet).


Dosering

Findes som tabletter.Voksne

Dosis er individuel og afhænger af behandlingsmålet og virkningen af behandlingen.

 • Begyndelsesdosis 5-10 mg 1 gang i døgnet.
 • Sædvanlig vedligeholdelsesdosis 10-20 mg i døgnet. Der må højst tages 40 mg i døgnet. Dosis kan justeres efter mindst 4 ugers behandling.
 • Bemærk:
  • Til ældre (>70 år), til patienter af asiatisk oprindelse samt til patienter med dårligt fungerende nyrer eller risiko for kronisk muskelsvækkelse (myopati) gives initialt 5 mg.

Børn og unge

Dosis er individuel og afhænger bl.a. af alder, den præcise diagnose, behandlingsmålet og virkningen af behandlingen.

 • Børn 6-17 år. Sædvanlig begyndelsesdosis er 5-10 mg i døgnet. Højst 10-20 mg i døgnet.
 • Bemærk:
  • Behandling af børn er en specialistopgave.
  • Bør ikke anvendes til børn under 6 år.


Mulige bivirkninger
Almindelige (1-10%)
Kraftesløshed
Forstoppelse, Kvalme, Mavesmerter
Diabetes
Muskelsmerter
Hovedpine, Svimmelhed
Skum i urinen
Sjældne (0,01-0,1%)
Betændelse i bugspytkirtlen
Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader
Muskelsygdom, Nedbrydning af muskelvæv
Allergiske reaktioner(herunder allergisk hævelse i ansigtet, mundhulen og strubehovedet)
Meget sjældne (under 0,01%)
Leverbetændelse
Udvikling af bryster hos mænd
Ledsmerter
Hukommelsesbesvær, Nervebetændelse
Blod i urinen
 • Depression, søvnforstyrrelser, diarré, væskeophobning i kroppen, åndenød, alvorlig hudreaktion samt senelidelser (herunder sprængning af en sene) er set med ukendt hyppighed
 • Hos børn og unge er der hyppigere end hos voksne set muskelsymptomer efter fysisk aktivitet.

Bør ikke anvendes
 • Bør ikke anvendes til børn.
 • Må ikke anvendes ved muskelsygdom, dårligt fungerende lever og meget dårligt fungerende nyrer.
 • Dosis på 40 mg må ikke anvendes ved alkoholmisbrug, tendens til muskelsygdom, eller hvis man er af asiatisk herkomst.

Graviditet
Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Amning
Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. 7 døgns karantæne. Om du kan tappes, afhænger dog af din sygdom.

Ingen karantæne ved donation i form af plasmaferese.Virkning
 • Virker ved at hæmme dannelsen af kolesterol, så kolesterolindholdet i blodet falder. Herved modvirkes åreforkalkning, og risikoen for blodprop i hjertet og andre organer mindskes. 
 • Maksimal virkning nås efter 4 ugers behandling.
 • Halveringstiden I blodet (T½) er ca. 19 timer.


Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 10 mg rosuvastatin (som calciumsalt).Særlige advarsler
 • Statiner kan øge blodsukkeret og medføre øget risiko for udvikling af diabetes - særligt hvis man allerede er i risikogruppen for at få diabetes. Hvis man er i risikogruppen (fx er overvægtig eller har øget mængde sukker i blodet), bør man løbende kontrolleres hos lægen.
 • Der er set en sjælden form for lungesygdom hos personer i langtidsbehandling med denne type kolesterolsænkende midler. Opstår der åndenød, tør hoste, træthed, vægttab og feber, skal lægen derfor kontaktes.
 • Leverfunktionen bør kontrolleres ved hjælp af blodprøver, før behandlingen påbegyndes samt med jævne mellemrum under behandlingen.
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed ved tendens til alvorlig muskellidelse (rhabdomyolyse), hvis man har et stort forbrug af alkohol eller tidligere har haft en leversygdom.


Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Ciclosporin (middel ved organtransplantation) øger virkningen af Visacor kraftigt, og de to midler må ikke anvendes samtidig.
 • Man anbefaler lavere dosis af Visacor, hvis man samtidigt får andre midler, som kan øge virkningen af Visacor (fx visse andre kolesterolsænkende midler og visse midler mod HIV).
 • Samtidig behandling med gemfibrozil, fibrater og nikotinsyre (kolesterolsænkende midler) øger risikoen for alvorlige muskelbivirkninger. Derfor bør lægen kontaktes, hvis der under behandlingen opstår muskelsmerter, muskelømhed eller muskelsvaghed.
 • Ved samtidig brug af fusidin (antibiotika) er set tilfælde af nedbrydning af muskelvævet. Kombinationen bør undgås (gælder indtil 7 dage efter sidste dosis fusidin).
 • Syreneutraliserende midler, som indeholder aluminium eller magnesium, kan nedsætte virkningen af Visacor, og midlerne skal derfor tages med mindst 2 timers mellemrum.
 • Andre kolesterolnedsættende midler (anionbyttere) hæmmer optagelsen af Visacor fra tarmen, og midlerne skal derfor tages med mindst 4 timers mellemrum.
 • Visacor kan øge virkningen af blodfortyndende midler.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
  Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted filmovertrukne tabletter10 mgEuroPharmaDK 100 stk. (blister) Udgået 2017-12-04 00:00:00Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI