Annonce

Vokanamet, komb.


Producent: Mundipharma

Indeholder
Vokanamet er et middel mod diabetes 2. Kombinationspræparat.Bemærk: Der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel. Vær opmærksom på risiko for overdosering og ved scanning med kontrast. Læs mere.

Virksomme stoffer
Canagliflozin
Metformin

Anvendelse

Vokanamet anvendes til behandling af: 

 • Diabetes 2, hvor det forhøjede blodsukker ikke kan kontrolleres med metformin alene.
 • Midlet kan også anvendes sammen med andre midler (sulfonylurinstof eller insulin) mod diabetes.

Doseringsforslag

Findes som tabletter.

Voksne. 50 mg+850 mg eller 50 mg+1.000 mg 2 gange i døgnet.

Bemærk:

 • Tabletterne bør tages sammen med et måltid for at mindske fordøjelsesbesvær.
 • Tabletterne skal synkes hele.


Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
Lavt blodsukker*
Betændelse i og omkring skeden, Svampeinfektion i skeden
Almindelige (1-10%)
Tørst
Forstoppelse, Kvalme, Mundtørhed
Forhøjet mængde røde blodlegemer
Ændringer i blodets fedtindhold
Betændelse i forhuden, Urinvejsinfektion, Øget urinmængde
Ikke almindelige (0,1-1%)
Blodtryksfald når man rejser sig, Lavt blodtryk
For meget kalium i blodet, Forhøjet urinsyre i blodet, Væskemangel
Øget risiko for knoglebrud
Besvimelsesanfald, Svimmelhed
Nyresvigt
Sjældne (0,01-0,1%)
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand
Ikke kendt
Alvorlig infektion i hud og bindevæv**

* Nedsat sukkerniveau i blodet ses især ved samtidig behandling med andre midler mod diabetes (sulfonylurinstof eller insulin).

** Du skal kontakte en læge, hvis du oplever feber eller utilpashed sammen med smerter, ømhed, rødme eller hævelse i området omkring kønsdelene eller mellemkødet, da det kan være tegn på Fourniers gangræn (en alvorlig infektion i hud og bindevæv i mellemkødet). Lægen vil afbryde behandlingen med Invokana, hvis du har fået Fourniers gangræn.

 • Svimmelhed og lavt blodtryk i forbindelse med nedsat blodvolumen og væskemangel ses hyppigere hos ældre over 75 år.
 • Hos patienter, som allerede har en høj risiko for amputation, har Invokana vist sig at øge risikoen for amputation af underekstremiteter, især tæerne. Når du har diabetes gælder generelt, at det er vigtigt med regelmæssig fodpleje for at forebygge diabetiske fodsår og dermed mindske risikoen for amputation.

Bør ikke anvendes

Vokanamet bør ikke anvendes ved:

 • Behandling af syreforgiftning ved diabetes
 • Diabetisk koma
 • Alvorlige hjertesygdomme
 • Større operationer
 • Alvorlige infektioner
 • Alvorlig dehydrering (væskemangel)
 • Akut alkoholforgiftning
 • Alkoholisme
 • Diabetes 1.

Graviditet
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Amning
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. 3 døgns karantæne.


Virkning

Canagliflozin

 • Virker uafhængigt af insulin ved at hæmme det protein, som transporterer sukker tilbage til blodbanen, når blodet filtreres i nyrerne. Når dette protein hæmmes, øges udskillelsen af sukker i urinen, og blodsukkeret sænkes.
 • Halveringstid i blodet (T½) er ca. 12 timer.

Metformin

 • Virker på flere måder, bl.a. ved at øge sukkerforbrændingen i musklerne og ved at øge cellernes følsomhed for insulin.
 • Den maksimale virkning indtræder først efter et par dages behandling.


Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder:

 • 50 mg canagliflozin og 1.000 mg metforminhydrochlorid
 • 150 mg canagliflozin og 1.000 mg metforminhydrochlorid.


Særlige advarsler

Du skal straks kontakte din læge, hvis du oplever symptomer på diabetes med syreophobning i blodet (diabetisk ketoacidose), fx:

 • Hurtigt vægttab
 • Kvalme og opkastning
 • Mavesmerter
 • Stor tørst
 • Vejrtrækningsproblemer
 • Forvirring
 • Usædvanlig træthed
 • Sødlig ånde
 • Sød eller metallisk smag i munden
 • Urin og sved, der lugter anderledes end normalt.

Behandlingen med Vokanamet skal sandsynligvis stoppes.

Vokanamet skal anvendes med forsigtighed:

 • Hvis du skal bedøves ved en operation, skal du holde op med at tage Vokanamet 48 timer før indgrebet. Du må først genoptage behandlingen 48 timer efter indgrebet og kun, hvis din nyrefunktion er testet igen og fundet normal.
 • Nyrefunktionen bør kontrolleres mindst en gang om året, dog mindst 2-4 gange om året ved dårligt fungerende nyrer.
 • Hvis du skal have foretaget en røntgenundersøgelse, hvor du skal have indsprøjtet kontrastmidler med jod ind i en blodåre, skal du holde op med at tage Vokanamet 3 dage før undersøgelsen. Du må først genoptage behandlingen 48 timer efter undersøgelsen og kun, hvis din nyrefunktion er testet igen og fundet normal.
 • Der er risiko for lactacidose (surgøring af blodet pga. mælkesyre), hvis der opstår fx muskelkramper i forbindelse med fordøjelsesbesvær (fx mavesmerter) og voldsom kraftesløshed. Symptomer på lactacidose er hyperventilation (for kraftig vejrtrækning), mavesmerter og feber efterfulgt af koma samt surgøring af blodet. Du skal straks kontakte lægen, hvis du har mistanke om lactacidose.
 • Kombinationen af alkohol og metformin kan give symptomer som maveproblemer, utilpashed med voldsom træthed og problemer med at trække vejret. Du bør ikke drikke store mængder alkohol når du tage metformin. Dette gælder især, hvis din lever fungerer dårligt, eller hvis du er meget mager.
 • Ved ældre over 65 år og især ved øgning af dosis hos ældre over 75 år.
 • Ved tidligere tilfælde af lavt blodtryk.
 • Ved visse tilstande med påvirkning af både blodtryk og væske-/blodbalance kan det midlertidigt være nødvendigt at afbryde behandlingen med Vokanamet.
 • Pga. canagliflozins virkningsmekanisme vil en urinprøve vise indhold af glucose (sukker).
 • Det er vigtigt, at du rutinemæssigt får fodpleje for at undgå rifter eller sår på fødderne. Hvis du får rifter/sår, skal du omgående kontakte din læge, så du kan få behandling for at forebygge infektion og større sår.
 • Hvis du tidligere har fået amputation, vil lægen følge dig nøje eller evt. stoppe behandlingen med Vokanamet.
 • Det er vigtigt at indtage rigelig væske under behandling med Vokanamet. Du vil blive kontrolleret for tegn og symptomer på tab af væske og salt i kroppen. Brug af vanddrivende midler (diuretika) kan forværre dehydrering.
 • Behandling med Vokanamet vil blive afbrudt ved større operationer eller alvorlig, akut sygdom, og der vil blive taget blodprøver til kontrol for såkaldte ketonstoffer i blodet.

Nedsat nyrefunktion

Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-60 ml/min).

Nedsat leverfunktion

Må ikke anvendes ved dårligt fungerende lever.Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Vokanamet kan forøge virkningen af visse vanddrivende midler (diuretika).
 • Ved samtidig behandling med andre diabetesmidler kan det være nødvendigt at nedsætte dosis af disse for at undgå for lavt blodsukker.
 • En række lægemidler nedsætter virkningen af Vokanamet, fx:
  • rifampicin (antibiotikum)
  • prednisolon (binyrebarkhormon),

  og ved samtidig behandling med disse lægemidler bør blodsukkeret kontrolleres.
 • Vokanamet kan forøge virkningen af digoxin (middel mod hjertesvigt og hjerterytmeforstyrrelser).
 • ACE-hæmmere (middel mod forhøjet blodtryk og hjertesvigt) kan nedsætte blodsukkeret, og en justering af dosis kan derfor være nødvendig.
 • Visse midler mod forhøjet blodtryk (ikke-selektive beta-blokkere) kan sløre symptomerne på for lavt blodsukker.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 60 stk
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter50 mg + 1000 mg
Pris i kr. 547,50
Pakning 60 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter150 mg + 1000 mg
Pris i kr. 547,50

Farvestoffer
Jernoxider og jernhydroxider (E172)
Titandioxid (E171)Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI