Annonce

Vosevi, komb.


Producent: Gilead Sciences

Indeholder
Vosevi et middel mod leverbetændelse. Virusmiddel.

Virksomme stoffer
Velpatasvir
Voxilaprevir
Sofosbuvir

Anvendelse

Vosevi anvendes:

 • Ved visse former for kronisk leverbetændelse (hepatitis C).

Må kun udleveres fra sygehus.


Doseringsforslag

Findes som tabletter.

Voksne

 • 1 tablet 1 gang i døgnet sammen med mad.

Bemærk:

 • Tabletterne skal synkes hele.
 • Tabletterne bør ikke knuses eller tygges, da de har en bitter smag.
 • Hvis du har opkastning inden for 4 timer efter indtagelse af tabletterne, skal du tage 1 ny tablet.
 • Glemt dosis:
  • Du skal straks tage den glemte dosis, hvis der er gået højst 18 timer siden sidste dosis.
  • Hvis der er gået mere end 18 timer efter sidste dosis, skal du springe den glemte dosis over.
  • Du må aldrig tage dobbeltdosis.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge under 18 år.


Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
Diarré, Kvalme
Hovedpine
Almindelige (1-10%)
Nedsat appetit
Forhøjet galdefarvestof, Mavesmerter, Opkastning
Muskelsmerter
Sjældne (0,01-0,1%)
Muskelkramper


Graviditet
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Amning
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorpset.


Virkning
 • Virker ved at hæmme to proteiner, der er nødvendige, for at hepatitis C-virus kan formere sig og dermed inficere nye celler.
 • Halveringstiden i blodet (T½) er ca. 0,4 timer (sofosbuvir), ca. 15 timer (velpatasvir) og ca. 33 timer (voxilaprevir).


Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 400 mg sofosbuvir, 100 mg velpatasvir og 100 mg voxilaprevir.Særlige advarsler

Vosevi skal anvendes med forsigtighed:

 • Behandling med Vosevi udelukker ikke risikoen for at smitte andre.
 • Du bliver undersøgt for en anden type leverbetændelse (hepatitis B), fordi der under behandling med Vosevi er risiko for et tilbagefald med et nyt udbrud af hepatitis B, hvis du tidligere har haft hepatitis B.
 • Erfaring savnes vedr. levertransplanterede patienter.

Nedsat leverfunktion

Bør ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lever.Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Vosevi må ikke tages sammen med ethinylestradiol (østrogen), fordi der er risiko for leverpåvirkning.
 • Vosevi øger virkningen af dabigatranetexilat (blodfortyndende middel), og de to midler må ikke tages sammen.
 • Virkningen af Vosevi nedsættes betydeligt af en række lægemidler, som derfor ikke må tages sammen med Vosevi:
  • Visse epilepsimidler (carbamazepin, phenobarbital, phenytoin/fosphenytoin)
  • Visse midler mod tuberkulose (rifabutin, rifampicin)
  • Naturlægemidler med perikon.
 • Vosevi øger virkningen af statiner (kolesterolsænkende midler), og der gælder følgende for brug af statiner sammen med Vosevi:
  • Rosuvastatin må ikke anvendes.
  • Atorvastatin, fluvastatin, lovastatin eller simvastatin bør ikke anvendes.
  • Forsigtighed med maksimal dosis af pravastatin på 40 mg i døgnet.
 • Samtidig brug af en række lægemidler bør undgås, da de kan nedsætte virkningen af Vosevi:
  • Efavirenz (HIV-middel)
  • Modafinil (middel mod narkolepsi)
  • Oxcarbazepin (middel mod epilepsi).
 • Ved samtidig brug af ciclosporin (middel mod afstødning af organer efter transplantation) kan virkningen af Vosevi øges, og kombinationen bør undgås.
 • Ved samtidig brug af amiodaron (middel mod hjerterytmeforstyrrelser), eller hvis du har fået amiodaron inden for de sidste par måneder:
  • Der er risiko for langsom puls og forstyrrelser i impulsen mellem hjertets for- og hovedkamre.
  • Hvis du oplever tegn på langsom puls eller hjerterytmeforstyrrelser, er det meget vigtigt, at du straks kontakter en læge.
 • Vosevi øger virkningen af tenofovirdisoproxil (middel mod HIV og leverbetændelse), og samtidig brug af disse to midler kræver hyppig kontrol af nyrernes funktion.
 • Samtidig brug af atazanavir (HIV-middel) bør undgås pga. forventet øget virkning af Vosevi.
 • Syreneutraliserende midler skal tages mindst 4 timer før eller efter Vosevi.
 • Omeprazol og andre syrepumpehæmmere nedsætter virkningen af Vosevi, og der bør anvendes en daglig dosis svarende til højst 20 mg omeprazol.
 • Samtidig brug af Vosevi og edoxaban (blodfortyndende middel) bør undgås pga. forventet øget virkning af edoxaban.
 • Vosevi øger virkningen af digoxin (middel mod hjertesvigt og hjerterytmeforstyrrelser).
 • Ved samtidig brug af K-vitamin-antagonister (blodfortyndende midler) kontrolleres blodets fortyndingsgrad (INR) omhyggeligt, fordi Vosevi kan påvirke denne.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 28 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres til sygehuse. Udleveres efter bestemmelserne for lægemidler i udleveringsgruppe A
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter400mg+100+100mg
Pris i kr. 177.377,45

Farvestoffer
Jernoxider og jernhydroxider (E172)
Titandioxid (E171)Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI