Annonce

Zyban®


Producent: GSK Pharma

Indeholder
Zyban® er et middel til hjælp ved rygeophør.

Virksomme stoffer
Bupropion

Anvendelse

Zyban® anvendes som hjælpemiddel i forbindelse med tobaksafvænning.


Doseringsforslag

Findes som depottabletter.

Voksne over 45 kg

1 depottablet (150 mg) 1 gang i døgnet i 6 dage, derefter 1 depottablet (150 mg) 2 gange i døgnet i 8 uger. Der skal gå mindst 8 timer mellem hver dosis.

Voksne under 45 kg

150 mg 1 gang i døgnet.

Bemærk:

  • Behandlingen påbegyndes, mens man stadig ryger. En dato for rygestop bør normalt fastsættes efter den første uges behandling.
  • Depottabletterne skal synkes hele. De må ikke tygges, knuses eller deles.

Nedsat nyrefunktion

Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-90 ml/min)Mulige bivirkninger
Almindelige (1-10%)
Feber
Forstoppelse, Kvalme, Mavesmerter, Mundtørhed, Opkastning, Smagsforstyrrelser
Angst, Depression, Hovedpine, Koncentrationsbesvær, Rysten, Svimmelhed, Søvnløshed, Uro og rastløshed
Øget svedtendens
Allergiske reaktioner(herunder nældefeber)
Ikke almindelige (0,1-1%)
Forhøjet blodtryk
Forvirring
Synsforstyrrelser, Tinnitus
Sjældne (0,01-0,1%)
Leverpåvirkning(herunder leverbetændelse og gulsot)
Blodtryksfald når man rejser sig, Muskelsammentrækninger i luftrørene
Påvirkning af blodsukkeret
Besvimelsesanfald, Besvær med at styre arme og ben, Hallucinationer, Hukommelsesbesvær, Koordinationsbesvær, Kramper, Parkinsonisme, Ufrivillige langsomme bevægelser, Uvirkeligheds- eller fremmedfølelse over for egen person/eget udseende eller dele af ens krop, Ændring i hudens følesans
Alvorlig hudreaktion, Forværret psoriasis
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand, Tilstand med udslæt og feber samt smerter og hævelse i leddene
Vandladningsbesvær
Meget sjældne (under 0,01%)
Aggressivitet, Psykoser
Ufrivillig vandladning
Ikke kendt
Blodmangel, Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader
For lidt natrium i blodet
Selvmordsadfærd

Bør ikke anvendes
  • Ved epilepsi, spiseforstyrrelser eller ved meget dårligt fungerende lever bør midlet ikke anvendes.
  • Bør desuden ikke anvendes hvis man tidligere har lidt af mani.

Graviditet
Kan om nødvendigt anvendes. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).Kan om nødvendigt anvendes. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Amning
Kan om nødvendigt anvendes.

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. 7 døgns karantæne.


Virkning
  • Virker ved at mindske abstinenssymptomerne ved rygeophør, formentlig ved at øge virkningen af signalstofferne noradrenalin og dopamin i hjernen. Bupropion bliver i kroppen omdannet til flere andre aktive stoffer, som har tilsvarende virkning.
  • Halveringstiden I blodet (T½) er ca. 20 timer for bupropion og ca. 35 timer for de andre aktive stoffer.


Lægemiddelformer

Depottabletter. 1 depottablet indeholder 150 mg bupropionhydrochlorid.Særlige advarsler

Dosis skal nedsættes til ældre.

Nedsat leverfunktion

Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende lever.Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

  • Zyban® må ikke tages sammen med MAO-hæmmere (midler mod depression eller Parkinsons sygdom) og heller ikke, hvis man inden for de sidste 14 dage er blevet behandlet med isocarboxazid (MAO-hæmmer).
  • Seroninsyndrom (en tilstand med bl.a. feber, stivhed, rysten, muskelkramper og ændret mental tilstand) er set ved samtidig brug af sertralin (middel mod depression) - der kan være risiko for serotoninsyndrom ved kombination med en række andre midler (bl.a. visse midler mod depression og visse midler mod migræne).
  • Zyban® kan nedsætte virkningen af digoxin (middel mod hjertesvigt og hjerterytmeforstyrrelser).
  • Carbamazepin (middel mod epilepsi) kan nedsætte virkningen af Zyban® og man skal undgå, at tage de to midler sammen.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 100 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke depottabletter150 mg
Pris i kr. 490,05

Farvestoffer
Jernoxider og jernhydroxider (E172)
Titandioxid (E171)Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI