Annonce

Xultophy®, komb.

A10AE56

Xultophy® er et middel mod diabetes 2. Indeholder en kombination af et langtidsvirkende insulinlignende middel og et middel mod diabetes 2.

Virksomme stoffer

Anvendelse

Xultophy® anvendes til behandling af

sammen med andre tabletter til behandling af diabetes 2 samt kostregulering og motion, når det forhøjede blodsukker ikke kan kontrolleres tilfredsstillende.

Doseringsforslag

Findes som injektionsvæske til indsprøjtning under huden.

Ved opstart efter behandling udelukkende med tabletter mod diabetes 2

Voksne

 • Dosis fastsættes individuelt af lægen.
 • Begyndelsesdosis sædvanligvis 10 dosistrin (10 enheder insulin degludec og 0,36 mg liraglutid) 1 gang i døgnet.
 • Højst 50 dosistrin (50 enheder insulin degludec og 1,8 mg liraglutid) pr. dosis.

Ved skift fra visse andre midler mod diabetes 2

Voksne

 • Der stoppes med at tage det andet middel.
 • Begyndelsesdosis sædvanligvis 16 dosistrin (16 enheder insulin degludec og 0,6 mg liraglutid) 1 gang i døgnet.
 • Med 4-7 dages mellemrum øges med 2-4 dosistrin ("klik") på pennen, indtil det ønskede faste-blodsukker er opnået.
 • Dit blodsukker skal kontrolleres hyppigt de første uger efter skift til Xultophy®.

Bemærk

 • Det er vigtigt, at du læser om brug af pen med dosistrin under Håndtering og holdbarhed inden første indsprøjtning.
 • Ved hver indsprøjtning skal du skifte til et nyt sted inden for det samme hudområde for at nedsætte risiko for at få ændringer i fedtvævet og fordybninger i huden.
 • Du kan tage dosis uafhængigt af måltider, men den bør tages på samme tidspunkt hver dag.
 • Hvis det ikke er muligt at tage dosis på samme tidspunkt hver dag, fx ved glemt dosis, kan tidspunktet evt. ændres, men der skal gå mindst 8 timer mellem to indsprøjtninger.
 • Begrænset erfaring vedr. ældre over 75 år.
 • Erfaring savnes vedr. børn under 17 år.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-60 ml/min)

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Lavt blodsukker.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Betændelse i mavens slimhinde, Diarré, Forstoppelse, Kvalme, Mavesmerter, Opkastning, Oppustethed, Sure opstød.
Reaktioner på indstiksstedet.
Påvirkning af bugspytkirtlen.
Nedsat appetit.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Betændelse i galdeblæren.
Overfølsomhed.
Væskemangel.
Ikke kendt.Betændelse i bugspytkirtlen.
Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand.
Væskeophobning i fx arme og ben.

Bør ikke anvendes

Xultophy® bør ikke anvendes ved:

Særlige advarsler

Xultophy® skal anvendes med forsigtighed:

 • Du bør kontakte din læge før rejse mellem forskellige tidszoner, da du evt. skal indtage insulin og mad på andre tidspunkter end sædvanligvis.
 • Anden samtidig sygdom, især infektioner og feber, øger normalt behovet for insulin.
 • Hvis du samtidig har sygdomme, der påvirker binyrer, hypofyse, skjoldbruskkirtel, nyrer eller lever, eller hvis du er ældre, kan det være nødvendigt at ændre insulindosis.
 • Bivirkninger fra mave-tarm-kanalen kan resultere i væsketab. Der bør tages forholdsregler for at undgå væskemangel.
 • Begrænset erfaring vedr. patienter med dårligt fungerende hjerte.
 • Kontakt din læge ved vedvarende kraftige mavesmerter, som kan være et symptom på akut betændelse i bugspytkirtlen.
 • Hvis du tidligere har haft akut betændelse i bugspytkirtlen.
 • Samtidig indtagelse af alkohol kan påvirke Xultophy®’s blodsukkersænkende virkning, som enten kan blive øget eller nedsat. Du skal derfor kontrollere dit blodsukker oftere end normalt.

Nedsat leverfunktion

Bør ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lever.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Visse midler mod forhøjet blodtryk (ikke-selektive beta-blokkere) kan sløre symptomerne på for lavt blodsukker.
 • Der er risiko for forhøjet blodsukker ved samtidig brug af en række lægemidler, fx:
  • Testosteron (mandligt kønshormon)
  • ACE-hæmmere (midler mod forhøjet blodtryk og hjertesvigt)
  • Beta-blokkere (midler mod hjerte- og kredsløbslidelser)
  • MAO-hæmmere (midler mod depression eller Parkinsons sygdom)
  • Acetylsalicylsyre (smertestillende eller middel mod tromboseprofylakse)
  • Sulfonamider (antibiotika).
 • Der er risiko for lavt blodsukker ved samtidig brug af en række lægemidler, fx:
 • Forsigtighed ved samtidig brug af pioglitazon (middel mod diabetes 2) og Xultophy®, fordi der kan være øget risiko for hjertesvigt.

Graviditet

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Amning

Trafik

Bloddonor

Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorpset.

Doping

Anvendelse medfører udelukkelse fra sportsstævner.

Schengenattest (pillepas)

Virkning

Insulin degludec

 • Virker ved at erstatte kroppens produktion af insulin. Insulin er et hormon, som dannes i bugspytkirtlen. Insulin er nødvendigt for opbygning af glykogendepoter, fedtdepoter og protein og for sukkerforbrændingen.
 • Diabetikere har mangel på insulin. Mange må derfor have tilført insulin for at få normaliseret stofskifteprocesserne, inkl. sukkerforbrændingen.
 • Virkningen er jævnt fordelt over 24 timer efter indsprøjtning under huden.
 • Halveringstid i blodet () er ca. 26 timer.

Liraglutid

 • Virker ved at stimulere frigørelsen af insulin og hæmme frigørelsen af glucagon. Glucagon er et hormon, der ligesom insulin dannes i bugspytkirtlen, men som har den modsatte virkning.
 • Midlet forsinker desuden optagelsen af glucose fra tarmen. Herved nedsættes sukkerindholdet i blodet.
 • Virker desuden ved at nedsætte kropsvægt og kropsfedtmasse pga. påvirkning af appetitreguleringen.
 • Halveringstid i blodet () er ca. 13 timer.

Håndtering og holdbarhed

Håndtering

 • Den fyldte pen er beregnet til anvendelse sammen med NovoTwist® eller NovoFine® engangsnåle med en længde på op til 8 mm og så tynde som 32G.
 • Præparatet doseres i dosistrin. 1 dosistrin indeholder 1 enhed insulin degludec og 0,036 mg liraglutid.
 • Inden første injektion med disse penne med dosistæller skal din læge eller sygeplejerske have undervist dig i brug af pennen.
 • Se endvidere detaljeret brugsvejledning i medfølgende indlægsseddel.


Holdbarhed

 • Penne, som ikke er taget i brug:
  • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
  • Må ikke placeres for tæt på køleelementerne i køleskabet.
  • Injektionsvæske, som har været frosset, må ikke anvendes.
 • Penne, som er i brug:
  • Kan opbevares i højst 21 dage ved stuetemperatur (højst 30°C) eller i køleskab (2-8°C).
  • Opbevar pennen med hætten påsat, for at beskytte mod lys.
  • Bemærk:
   Injektionsvæsken må ikke anvendes, hvis den er uklar eller farvet.

Lægemiddelformer

Injektionsvæske, opløsning i fyldt pen. 1 ml indeholder 100 enheder insulin degludec og 3,6 mg liraglutid.

Hver pen indeholder i alt 3 ml injektionsvæske.

Hjælpestoffer

Konservering:

Phenol : injektionsvæske, opl. i pen 100 enh/ml+3,6 mg/ml

Andre:

Glycerol (E422) : injektionsvæske, opl. i pen 100 enh/ml+3,6 mg/ml
Sterilt vand : injektionsvæske, opl. i pen 100 enh/ml+3,6 mg/ml
Zinkacetat : injektionsvæske, opl. i pen 100 enh/ml+3,6 mg/ml

Firma

Tilskud

Hvis du opfylder visse betingelser, kan du normalt få tilskud. Spørg din læge.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

TilskudUdleveringDispenseringsform og styrkePakningPris i kr.
(Recept)injektionsvæske, opl. i pen 100 enh/ml+3,6 mg/ml3 x 3 ml (Orifarm)1.117,00
(Recept)injektionsvæske, opl. i pen 100 enh/ml+3,6 mg/ml3 x 3 ml1.236,50
(Recept)injektionsvæske, opl. i pen 100 enh/ml+3,6 mg/ml3 x 3 ml (Paranova)Udgået 28-06-2021
(Recept)injektionsvæske, opl. i pen 100 enh/ml+3,6 mg/ml3 x 3 ml (Abacus)1.092,85
(Recept)injektionsvæske, opl. i pen 100 enh/ml+3,6 mg/ml3 x 3 ml (2care4)1.179,00

Substitution

Foto og identifikation

injektionsvæske, opl. i pen 100 enh/ml+3,6 mg/ml
Prægintet præg
Kærv
Farvepink
Mål i mm.156 x 19

Uden beskyttelseshætte

Revisionsdato

to. 9. sep. 2021. Priserne er dog gældende pr.mandag den 4. oktober 2021.

Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.

Al information om medicin leveres fra Medicin.dk, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk her.DLI