Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Kræft

Forløb: Kræft i endetarmen


Opdateret: 15. December 2009

Aktivitet / hændelse Beskrivelse Ansvarlig
Definition Da kræft i endetarmen falder inden for reglerne om den udvidede behandlingsgaranti, skal patienter mistænkt for denne sygdom modtages til forundersøgelse senest 48 timer efter modtaget henvisning. Herudover skal behandling være iværksat hurtigst muligt efter forundersøgelse.  
Skade/ symptomer som får personen til at søge læge Hyppigst er ændringer i afføringsmønsteret årsag til lægekontakt. Der kan være tale om: Forstoppelse eller i sjældnere tilfælde diarre, blod i afførringen, slim i afførringen, vægttab, smerter. Patient
Klinisk diagnose Ved rektaleksploration (undersøgelse af endetarmen) kan en mindre del af tumorer (svulster) føles, men egentlig udredning foregår med en kikkert- undersøgelse. På blodprøver kan ses tegn til blodmangel (anæmi) på grund af blødning fra det syge område i tarmen. Praktiserende læge
Henvisning/ visitation og brev til patienten Egen læge henviser til ambulant udredning på sygehuset. Patienten visiteres på baggrund af de fund som er nævnt tidligere. Oplysninger som kan fremskynde udredninger er: Oplysninger om afførrings- ændringer og vægttab, faldende blodprocent, mærkbar svulst ved undersøgelse af endetarm.Ventetid:48 timer Praktiserende læge
Modtagelse/ indledende udredning Patienten modtages af sygeplejerske og læge. Første led i undersøgelsen er en kikkert- undersøgelse af tarmen. Oftest en sigmoideoskopi hvor kun den sidste del af tarmen undersøges. Herudover tages supplerende blodprøver.Ventetid:Så lidt som muligt Speciellæge på sygehuset
  På baggrund af kikkert- undersøgelsens resultat tilrettelægges det videre forløb; Ved normal undersøgelse tages stilling til om der skal laves en mere omfattende undersøgelse (koloskopi) Ved fund af svulst (eller suspekt område i tarmen) tages biopsier, og det videre forløb planlægges.  
Udredning med henblik på behandling Når det er konstateret at der er tale om kræft i endetarmen, skal omfanget af sygdommen bestemmes, med særlig fokus på: Sygdommens stadie, metastaser (spredning) lokalt eller til andre organer.Ventetid:Så lidt som muligt. Se de aktuelle ventetider [her](https://www.venteinfo.dk/ nofollow) . Kirurgisk afdeling, læge
  Patienten bliver scannet med CT eller MR scanner. Bughulen og brystkassen scannes.  
  Patienter uden spredt sygdom henvises til operativ behandling, evt forudgået af stråleterapi med henblik på at mindske tumor.  
  Ved konstaterede metastaser kan det komme på tale med kirurgi (ved solitære levermetastaser) eller strålebehandling forud for den (kurative altså med henblik på helbredelse) kirurgiske behandling.  
  Patienten med spredt sygdom, henvises til palliativ kemoterapi.  
Under indlæggelsen Patienten møder dagen før operation til indlæggelse i afdelingen. Tages imod af sygeplejerske samt indlæggende læge. Læge
  Patienten informeres om operationen. Der tages relevante prøver (blodprøver, undersøgelse af urin) og udføres almindelig undersøgelse forud for operationen.  
  Der er tilsyn fra narkoseafdelingen, der skal varetage bedøvelsen under operationen. I samråd med patienten aftales hvilken form for bedøvelse som vil være mest hensigtsmæssig.  
  Der gøres udrensning forud for operationen, og der gives præmedicinering inden patienten flyttes fra sengeafdelingen til operationsgangen. Operation udføres efter de til enhver tid gældende standarder, og sygdommen registreres i nationale databaser.  
Efter operation Patienten overflyttes postoperativt til opvågningsafsnittet, og observeres til stabil tilstand er opnået. Tilbageflyttes derpå til sengeafdelingen, hvor operationsforløbet gennemgås med en læge. Læge/ sygeplejerske
  Mobilisering starter på 2. dagen efter operation. Der udføres almindelig sårpleje, og såfremt der er udført en stomi i forbindelse med operationen, tilses patienten af stomi- sygeplejerske, som instruerer i pleje og funktion af denne.  
  Kostmæssigt er der ingen begrænsninger, og patienten er på fuldkost fra operationsdagen, eventuelt suppleret med proteindrikke.  
  Genoptræning iværksættes, og såfremt der er behov for det efter udskrivelsen, kontaktes kommunen.  
Opfølgning Der tilbydes kontrol- koloskopi 3 måneder efter operation. Såfremt der findes holdepunkter for en arvelig type af kræft, vil patienten bliver henvist til opfølgning på specialafsnit med landsfunktion.Ventetid:3 måneder Læge
Anvendte forkortelser:  
-----
Anæmi ”Blodmangel”. En tilstand hvor indholdet af røde blodlegemer i blodet falder. I forbindelse med kræft i mave-tarm-kanalen skyldes det som udgangspunkt blødning.
Sigmoideoskopi Kikkert- undersøgelse hvor de sidste 20-30 cm af tyktarmen/ endetarmen undersøges. Undersøgelsen principielt identisk med koloskopien.
Koloskopi Kikkert- undersøgelse hvor hele tyktarmen undersøges. Forud for denne undersøgelse kræves det at patienten er udrenset efter en speciel procedure der varer ca. 24 timer, hvor hele tarmen tømmes for indhold.
Metastaser Spredning af kræftsygdommen. Ved levermetastaser er det særligt interessant om der er én (solitær) metastase eller flere (multiple) metastaser, da solitære metastaser kan være tilgængelige for kirurgisk resektion.
Biopsi Vævsprøve udtaget fra et sygt område (eller et område mistænkt for sygdom). Ved en undersøgelse af dette vævsstykke kan typen af sygdom fastslåes.
Palliativ behandling Behandling som sigter mod at lindre symptomer ved sygdom som ikke kan helbredes.

Kilder:

Patientforløb i Region Sjælland: [Forløb ved tyk- og endetarmskræft](https://www.rssundhed.dk/ptf/upload/F0031-KC-ALLE-Ver02.doc nofollow) .

Læs mere om dine rettigheder angående ventelister og frit valg af sygehus her .

Forløbsbeskrivelserne er udarbejdet af praktiserende læger i samarbejde med Netdoktors redaktion. En række forløb er lavet med udgangspunkt i beskrivelser af [patientforløb i Region Sjælland](https://www.rssundhed.dk/ptf/ nofollow) . Andre kilder er faglige vejledninger til læger om optimale patientforløb samt [Sundhedsstyrelsens oversigt over ventetider](https://www.venteinfo.dk/ nofollow) .


Du har fravalgt en eller flere cookies, hvilket kan påvirke visse udvidede funktioner på siden.