Færre skolebørn bliver mobbet

Færre børn i alderen 11-15 år bliver mobbet i dag end for 20 år siden. Mobning på sociale medier er desuden ikke så stor, som man havde frygtet.

Antallet af børn i alderen 11-15 år, der bliver mobbet, er faldet markant de sidste 20 år. Det viser den nationale skoleundersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed.

I 2018 var det hver tyvende elev, der oplevede at blive mobbet mindst et par gange om måneden, hvor det i 1998 var cirka hver tredje 11-årig og hver femte 15-årig. Undersøgelsen viser også, at antallet af mobbere ligeledes er faldet. I dag er der for eksempel kun omkring tre procent af de 11, 13 og 15-årige drenge, der mobber andre, hvor det for 20 år siden var næsten halvdelen. Med tallene fra 2018 placerer Danmark sig på en tredjeplads over de lande i Europa med mindst mobning blandt skolebørn.

Mobning på internettet ikke så stor som frygtet

Det er formentlig den målrettede indsats, der har været på mobning i folkeskolen de sidste 20 år, der er grunden til, at færre elever i dag oplever mobning.

Man kunne dog frygte, at den mindre mobning i skolegården, blot er flyttet til mobning på nettet. Fænomenet cybermobning, der typisk sker gennem sociale medier, som Snapchat, instagram og Facebook, er dog ikke blevet så udbredt, som man havde frygtet. Ni procent af eleverne fra undersøgelsen bliver udsat for internetmobning.

Læs mere om mobning

Kan have psykiske og fysiske konsekvenser

Det er svært at definere, hvornår der er tale om decideret mobning frem for drilleri, og grænsen er flydende. Man taler dog normalt om mobning, når en person systematisk udelukkes fra fællesskabet eller forfølges.

Mobning kan have alvorlige psykiske og helbredsmæssige konsekvenser, især for mobbeofrene, men også for dem, der mobber. Børn, der bliver mobbet, er ofte mere syge end andre børn. De er mere kede af det og bliver lettere deprimerede, og så har de også ofte ringere tiltro til sig selv og deres omgivelser.

Der er altså alvorlige konsekvenser ved mobning, så derfor er det positivt, at kurven for mobning er nedadgående. Dog påpeger Bjørn Holstein, ekspert i børns sundhed og trivsel og professor emeritus ved Statens Institut for Folkesundhed, at det stadig er for meget, at hvert tyvende barn oplever mobning.

Læs også: Psykiske belastninger

Få flere nyheder om sundhed i Netdoktors nyhedsbrev


Kilder: SDU og Netdoktors artikel om mobning

Sidst opdateret: 25.04.2019