Annonce

Kultur kan hjælpe mennesker med psykisk sygdom

Kulturelle tilbud som fællessang, teater, billedkunst og guidet læsning kan forbedre trivslen hos mennesker med stress, angst og depression. Det viser en evaluering af projektet “Kultur på Recept”.

Fire kommuner, Aalborg, Nyborg, Vordingborg og Silkeborg, har deltaget i projektet “Kultur på Recept”. Det primære fokus i projektet har været at få borgerne til at engagere sig i kulturelle tilbud for at se, om kulturaktivitet kan bidrage positivt til borgernes trivsel. De har udviklet og afprøvet konceptet i et 10 ugers forløb, som var målrettet borgere med let til moderat depression, stress og angst. Over 800 borgere fra de fire kommuner deltog i projektet.

Nu er projektet blevet evalueret og resultaterne er meget positive. 97 % af deltagerne har været overordnet tilfredse med forløbet. Otte ud af 10 deltagere har ligefrem oplevet, at deres helbred er blevet bedre efter forløbet, og tre ud af fire har vurderet, at “Kultur på Recept” har forbedret deres trivsel.

”Vi kan se, at deltagelsen i en kulturaktivitet på forskellig måde har bidraget positivt til, at flere af deltagerne har fået en større tro på deres egne evner og en bedring af deres overordnede helbred. Næsten halvdelen af deltagerne vurderer samtidig, at projektet i høj eller nogen grad har hjulpet dem til at kunne varetage et arbejde,” fortæller sektionsleder i Sundhedsstyrelsen Sara Lindhardt.

Læs også: Symptomer på stress

Kulturguider sikrer deltagernes engagement

Udover borgere med stress, angst og depression har også de såkaldte “kulturguider” deltaget i projektet. Kulturguiderne er engagerede lokale aktører, der både har erfaring med at undervise på kulturelle tilbud og samtidig også er opmærksomme på den særlige situation, som de deltagende borgere står i. Netop kulturguiderne er vigtige for at fastholde og engagere borgerne i de kulturelle aktiviteter:

“Evalueringen viser også, at kulturguiderne er vigtige for projektet, fordi deres engagement og forståelse for den situation deltagerne står i, har stor betydning for deltagernes engagement og oplevede udbytte,” siger Sara Lindhardt.

Evalueringen involverer deltagernes egne oplevelser og vurderinger. Deltagerne kan påvirkes af mange faktorer, og derfor er det ikke muligt at påvise en entydig sammenhæng mellem deltagelse i en kulturaktivitet og den enkeltes vurdering af egen trivsel. De afledte effekter af kulturaktiviteterne kan også have bidraget til de positive effekter.

Tilsvarende til “Kultur på Recept” findes også konceptet “Motion på Recept”. “Motion på Recept” har eksisteret siden 2003 og er et tilbud til borgere med livsstilssygdomme som f.eks. hjertesygdom, forhøjet blodtryk, forhøjet kolesteroltal, type 2-diabetes, moderat depression og rygerlunger. Her kan lægen ordinere et struktureret træningsforløb som supplement til eller erstatning for medicinsk behandling. Også her er resultaterne positive. Blandt andet får mange deltagere et bedre kondital og nogle har også kunne skære ned på deres medicinforbrug.

Få flere nyheder i Netdoktors nyhedsbrev


Kilder: Sundhedsstyrelsen og Dagens Medicin

Sidst opdateret: 15.06.2020

Annonce