Annonce

Kunstig intelligens skal supplere læger ved brystkræftscreening

Kunstig intelligens, Artificiel Intelligence, skal være med til at vurdere mammografier i brystkræftscreeningsprogrammet. På den måde frigøres der tid fra speciallægerne, og det kan hjælpe med at sikre hurtigere forløb til patienterne eller medvirke til hurtigere svar.

Alle kvinder mellem 50 og 69 år tilbydes hvert andet år en screeningsmammografi, som skal opdage eventuelle tegn på brystkræft så tidligt som muligt. Det giver selvsagt rigtig mange mammografier, der skal vurderes af speciallæger, og det tager tid. Tid, som kunne bruges til at sikre hurtigere forløb til patienterne. Det er nemlig de samme speciallæger, der vurderer patienter med symptomer på brystkræft, som også vurderer screeningsmammografierne. Derfor vil man i Region H bruge kunstig intelligens, eller AI (Artificiel Intelligence), som supplement til vurdering af screeningsmammografierne.

Det fortalte Ilse Vejborg, ledende overlæge og screeningschef på Afdelingen for Brystundersøgelser Herlev-Gentofte Hospital og Rigshospitalet, på konferencen Kræftdag 2021 den 7. oktober. Her delte speciallæger den nyeste viden indenfor kræftområdet med fokus på screeninger.

Frigiver tid til hurtigere svar og behandling

- Vi forventer, at cirka en fjerdedel af den lægelige arbejdsbyrde, der er forbundet med vurdering af brystkræftscreeningsundersøgelserne, kan afhjælpes. Så kan der frigives tid til andre ting, for eksempel at man får hurtigere svar på screening eller bedre overholdelse af behandlingsgarantien, siger Ilse Vejborg.

Hun understreger, at der altid vil være mindst en speciallæge, der vurderer screeningsmammografien, og i så fald der er uenighed om resultatet, vil det altid være speciallæger, der beslutter det videre forløb.

Fakta om brystkræftscreening (mammografi)

Kvinder mellem 50 og 69 år tilbydes screening for brystkræft hvert andet år. Det foregår ved en røntgenundersøgelse af brystet, en såkaldt mammografi.

Mammografi undersøger brystet for forandringer, som kan være tegn på kræft. Formålet er at finde eventuel kræftsygdom så tidligt som muligt, så behandlingsmulighederne er bedre, og færre vil dø af brystkræft.

Som det er nu, vurderes en screeningsmammografi af to læger uafhængigt af hinanden. AI skal erstatte den første vurdering hos de kvinder, som er bedømt til at være i lavrisikogruppen.

- Vi vil gerne bruge lægernes tid bedst muligt uden at give køb på kvaliteten, og det er dét, vi har forventning om med AI. Der vil selvfølgelig komme en skarp kvalitetskontrol, når vi er gået i gang, fortæller Ilse Vejborg.

Region H forventer at indføre AI i brystkræftscreeningen inden udgangen af 2021.

Sidst opdateret: 28.10.2021

Annonce