Annonce

Øjenallergi

Hvad er symptomerne på øjenallergi?

Tegn på øjenallergi er øjenkløe samt røde rindende øjne. Oftest er næsen også stoppet og løber i vand.

Annonce (læs videre nedenfor)

Hvor mange har øjenallergi?

Antallet af personer med øjenallergi i den vestlige verden er steget væsentligt i de senere år. Det antages, at 25 procent af befolkningen lider af øjenallergi, oftest med samtidige næsesymptomer som tilstoppet næse, nysen og slim i næsen.

Annonce (læs videre nedenfor)

Hvad er forløb og prognose?

Allergi skyldes miljøfaktorer og arvelige forhold. Oftest begynder generne ved øjenallergi i barn- og ungdommen og kan holde sig uændret i de efterfølgende årtier. Hos midaldrende og ældre mildnes symptomerne oftest. Symptomerne kan altså ændre sig hos den enkelte i løbet af alderen - både til det værre og det bedre.

Annonce (læs videre nedenfor)

Hvilke typer af øjenallergi findes der?

Der findes flere typer øjenallergi. De hyppigste øjenallergier er sæson- og helårs øjenallergi, også kaldet høfeber , som sammen antages at udgøre mere end 95 procent af alle typer øjenallergi. Disse er ikke synstruende og kan inddeles i ikke konstant eller konstant, mild eller moderat/svær øjenallergi.

Sæsonøjenallergi udgøres af tre former, som alle skyldes allergi over for pollen.

 • Forårshøfeber : allergi over for træpollen, især birk, i perioden april-maj.

 • Sommerhøfeber : allergi over for de almindelige græsarter i juni-juli.

 • Efterårshøfeber : allergi over for gråbynke i august.

Helårsøjenallergi skyldes ofte allergi over for husstøvmider, pelsdyr, skimmelsvamp og eventuelt andre allergener.

De sidste få procent øjenallergi skyldes kontaktlinseallergi GPS (gigantopapillær conjunctivitis), barnealderens VKC (vernal keratoconjunctivitis) og voksenalderens AKC (atopisk keratoconjunctivitis). VKC og AKC er de eneste synstruende former for øjenallergi, idet hornhinden kan skades.

Hvad sker der ved øjenallergi?

Når allergenet (pollen, husstøvmider, hud/skæl fra pelsdyr mm) rammer øjets overflade, opfatter immunforsvaret det som noget fremmed for kroppen og sætter sine forsvarsmekanismer i gang. Der sker en overreaktion i immunsystemet i kroppen, over for ellers normalt uskadelige stoffer. Det resulterer i en overfølsomhedsreaktion, hvor de mikroskopiske stoffer (allergener) provokerer kroppen til at producere modgifte (IgE antistoffer). Denne reaktion medfører, at det sygdomsfremkaldende histamin frigøres og giver kløende, røde øjne.

Annonce (læs videre nedenfor)

Kan der opstå komplikationer ved øjenallergi?

Høfeber er en risikofaktor for astma, og behandling synes at nedsætte risikoen for udvikling af astma .

Hvordan stilles diagnosen for øjenallergi?

Når lægen skal finde ud af, om man har øjenallergi, vil man typisk blive udspurgt om følgende:

 • gener i øjne og næse

 • specifikke allergisymptomer, for eksempel øjenkløe og nysen

 • symptomer hos nærmeste familie

 • boligforhold med kæledyr, luftfugtighed m.m.

 • arbejde

 • udløsende eller forværrende faktorer, for eksempel tobaksrøg, luftforurening, kulde, anstrengelse og infektioner

 • ledsagesymptomer – det vil sige symptomer, som opstår som følge af øjenallergien. Det kan for eksempel være træthed og koncentrationsbesvær

 • døgn- og årstidsvariation. Er allergien værre på bestemte tider af døgnet eller på bestemte årstider?

Lægen foretager ved behov:

 • undersøgelse af øjne/næse, som udviser symptomer på allergi

 • hudpriktest (negativ priktest udelukker dog ikke øjenallergi)

 • blodprøver med henblik på måling af immunsystemets modgift, det vil sige specifikke allergi antistoffer (IgE).

 • udelukkelses- (elimination) og provokationstest , hvor man udsættes for et allergen ad gangen på øjets overflade, så man kan afdække, hvilket allergen man er overfølsom overfor.

Hvordan behandles øjenallergi?

Vigtigst er det at holde sig væk fra det allergifremkaldende stof. Derudover findes der forskellige øjendråber (antihistaminer), som hæmmer produktion og symptomer fra stoffet histamin. Man kan eventuelt også tage antihistaminer i tabletform. Ofte kan kortvarig behandling med binyrebarkhormon-øjendråber være gavnlige. Gener i næsen kan også behandles med antihistamin og/eller binyrebarkhormon. Ved svære gener man overveje af få en allergivaccination.

Læs mere om ØJNE

Sidst opdateret: 02.04.2013

Medicin som kan anvendes

Annonce