Annonce

Virusinfektioner i forreste del af øjet

Hvad er en virusinfektion i øjet?

Få vira giver anledning til infektion i den forreste og den bageste del af øjet. I de fleste tilfælde inficeres den forreste del af øjet, det vil sige øjenlåg, binde- og hornhinde. Bindehinden er den gennemsigtige glinsende hinde, som dækker det hvide i øjnene.

De hyppigste virusinfektioner, som rammer den forreste del af øjet, er:

1: Forkølelsesvirus

Øjeninfektionerne optræder i forbindelse med forskellige ufarlige, men generende virusinfektioner ved forkølelse og øvre luftvejsinfektioner. Symptomerne er ofte røde øjne med samtidig lysskyhed. Der eksisterer ingen behandling.

2: Adenovirus

En af de hyppigste øjeninfektion i forreste øjenafsnit skyldes den yderst smitsomme Adenovirus. Der findes mere end 50 forskellige undertyper af denne virus, hvoraf halvdelen giver anledning til øjeninfektion.

 • Smitte: Adenovirus smitter gennem luften, ved tåresekret og ved berøring af genstande, som de smittede har berørt. Hvis sygdomsramte for eksempel rører ved et dørhåndtag, kan Adenovirus overleve som smittebart stof i 1 måned. Typisk bryder sygdommen ud 1 uge senere.

 • Symptomer: Mange har forkølelsessygdom med ondt i halsen og alment ubehag. Symptomerne er rindende og røde lyssky øjne. Oftest er lymfeknuderne, som er placeret foran ørerne, hævede og ømme. I varierende grad er binde- og hornhinden involveret. Typisk kan sygdommen medføre mange små, hvidlige pletter på hornhinden, som først forsvinder efter uger, måneder eller år.

 • Behandling: Som lindrende behandling kan man bruge kunstige tårer. Antibiotika har derimod ingen effekt, fordi lidelsen skyldes et virus og ikke bakterier . En gang imellem kan brug af øjendråber med binyrebarkhormon bruges, men denne behandling er ikke uden problemer, da man risikerer, at sygdommen blusser op igen, når man ophører med behandlingen.

 • Udsigt for fremtiden: Helbredsprognosen er god, og almindeligvis forsvinder sygdommen af sig selv i løbet af 1-3 uger. Der eksisterer ingen behandling af sygdommen. Håndsprit hjælper ikke. Vigtigst er det at være yderst hygiejnisk med håndvask og være opmærksom på tåresekreterne.

3: Herpes virus

Der eksisterer otte forskellige former for herpes virus, som kan give infektion hos mennesket. De to vigtigste herpesvira, som rammer forreste øjenafsnit, det vil sige øjenlåg, binde- og hornhinde, er herpes simplex virus type 1 (HSV 1) og varicella zoster virus (VZV).

 • Smitte: HSV 1 smitter gennem kropsvæsker som for eksempel spyt. Primær infektionen opstår i barnealderen og 80 procent af alle voksne har på et eller andet tidspunkt i livet haft infektionen. De fleste har ingen eller få gener af infektionen. Andre får forkølelsessår på for eksempel øjenlågene eller i mundhulen. Derefter gemmer virus sig i føle-nervebanerne og kan derfra mange år senere vandre ud og give anledning til infektion i nervebanens forsyningsområde for eksempel øjenlåg eller læbe.

 • Genopblussen af virus: Genopblussen af HSV 1 virus kan ske ved svækkelse, sygdom, hormonelle forandringer, traume eller udsættelse for sollys. Infektionsstedet afhænger af hvilke føle-nervebaner, der gemmer på virus. Vigtigste komplikation til virusinfektion i øjenregionen er hornhindebetændelse (Herpes simplexkeratitis), som ofte er ledsaget af betændelse i bindehinden. HSV hornhindebetændelse kan opstå i alle aldre.

 • Symptomer: Symptomerne på HSV 1 i hornhinden er øjenubehag med smerter, sløret syn og røde øjne med vandigt tåreflod. Hyppigst ses på hornhindens overflade et grenformet sår, som med eller uden behandling heler op og ikke giver anledning til varige synsskader. Ved gentagne infektioner kan der opstå varige lyse pletter på hornhinden.

 • Senkomplikationer: Senkomplikationer er synstruende forandringer i hornhinden, der kan ses som en diskosformet grå dybere beliggende plet.

 • Behandling: Behandlingen af det grenformede hornhindesår er øjensalve med et antiviralt stof aciclovir, som hæmmer virus livsbetingelser. Ved de alvorligere kroniske former anvendes denne øjensalve sammen med binyrebark øjendråber, kunstige tårer samt med en antiviral tablet. I sjældne tilfælde kan hornhindetransplantation være nødvendig.

Den alvorligste følge af virusinfektionen er, at cellerne inklusive følenervetrådene i hornhinden går til grunde, og efterfølgende angreb fra immunsystemet kan betyde, at man bliver blind som følge af den hvidlige ugennemsigtige hornhinde. Denne tilstand er den hyppigste årsag til mikrobiologisk foranlediget blindhed i den vestlige verden.

4: Herpes zoster virus (helvedsild) i øjet

Helvedesild (Herpes zoster virus) giver anledning til sygdommene skoldkopper (variceller) og helvedsild (herpes zoster). Mere end 90 procent af den voksne befolkning har haft skoldkopper som børn med karakteristiske blærer på huden. Efterfølgende gemmer virus sig i føle-nervebanerne i ansigtet eller andre steder på kroppen.

Typisk opstår helvedsild (herpes zoster) i de ældre leveår eller ved svækkelse. Ved sygdom i ansigtets føle-nerver kan øjenregionen angribes og give anledning til blæredannelser på ansigts- og øjenlågshuden, og specielt kan ses sår på næsetippen. Udbruddet giver smerter, og der ses forandringer i binde- og hornhinde, som minder om dem, man finder ved HSV 1 infektion. Behandlingen er stort set også den samme. Sygdommen kan ledsages af langvarig smertetilstand, som kræver behandling med forskellige former for smertestillende medicin.

5: Molluscom contaginosum (vandvorter) i øjet

Molluscom contaginosum kaldes populært for mollusker eller vandvorter og skyldes poxvirus. Denne virus er ufarlig og angriber typisk børn i 2 - 4 års alderen. Hvis tilstanden angriber voksne, kan det skyldes, at immunsystemet er svækket som ved for eksempel HIV infektion , men ikke nødvendigvis. Virus smitter ved kontakt med andre inficerede mennesker.

 • Symptomer: Symptomerne er typisk et kronisk let øjenubehag med vandigt tåreflod. Ved undersøgelse findes 3-5 mm vortelignende flade, blegrøde, perleagtige dannelser med central fordybning på øjenlågshuden, og bindehinden på bagsiden af øjenlåg kan blive rød og irriteret.

 • Behandling: Et typiske forløb er spontan helbredelse, men af og til er det nødvendigt at fjerne dem kirurgisk.
Annonce (læs videre nedenfor)

Læs mere om ØJNE

Sidst opdateret: 02.04.2013

Annonce