Annonce

ADHD

Hvad er ADHD?

ADHD står for Attention Deficit Hyperactivity Disorder og er en udviklingsforstyrrelse, der kommer til udtryk ved, at personer med ADHD har opmærksomhedsproblemer, er hyperaktive og præget af impulsivitet.

Hvem får ADHD?

Flere drenge end piger får stillet diagnosen ADHD. Både børn og voksne kan have diagnosen.

Et barn, der har ADHD, kan for eksempel have svært ved at koncentrere sig i skolen eller have problemer med at fastholde interessen ved aktiviteter. Barnet kan ligeledes have svært ved at forholde sig roligt og vil måske sidde uroligt på stolen eller larme mere end andre børn. Et barn, der har ADHD, kan have tendens til at afbryde andre eller tale uden, at det er blevet spurgt.

Barnet vil således ofte fremstå uroligt, og dets opførsel vil af nogle misfortolkes, som om at barnet er uopdragent eller bevidst er ude på at lave ballade. ADHD hos børn kan på trods af normal begavelse medføre indlæringsvanskeligheder, og en del børn med ADHD har svært ved at skabe venskaber og være sociale med andre.

Læs mere: At have et barn med ADHD

ADHD fortsætter ind i voksenalderen hos omkring to ud af tre af de børn, der har fået stillet diagnosen.

ADHD hos en voksen kan komme til udtryk på lidt anderledes vis, end man ser det hos et barn. Den voksne kan have svært ved at danne sig et overblik i hverdagen eller kan have problemer med at koncentrere sig, for eksempel om at se en film eller læse en bog. Nogle vil også have hukommelsesbesvær. En voksen, der har ADHD, kan have oplevelsen af indre uro og kan være præget af impulsivitet og for eksempel få en masse idéer, som vedkommende dog sjældent får fulgt til dørs.

Læs mere: Voksen med ADHD

Hvordan behandler man ADHD

Først skal diagnosen ADHD stilles, dette gøres typisk af en psykiater, alternativt af en børnelæge eller psykolog med erfaring inden for ADHD-området. Forud for en eventuel diagnose vil barnet eller den unge typisk blive udredt ved hjælp af samtaler, en almindelig lægeundersøgelse og indhentning af oplysninger om eller observation af barnet (eller den unges) dagligdag.

Læs mere: Udredning og diagnose af ADHD hos børn

Læs mere: Udredning og diagnose af ADHD hos voksne

Vejledning og rådgivning om ADHD både til personen, der har fået stillet diagnosen, og til personens omgangskreds er vigtigt. Derudover vil mange personer, både børn og voksne, med ADHD have gavn af at få hjælp til at strukturere dagligdagen. Nogle børn kan have behov for specialstøtte i skolen.

Læs mere: Sociale støttemuligheder ved ADHD hos børn

Læs mere: Sociale støttemuligheder ved ADHD hos voksne

Nogle personer med ADHD vil også have behov for medicinsk behandling. Medicinen virker ved at øge koncentrationsevnen og dæmpe hyperaktiviteten samt impulsiviteten, hvilket i mange tilfælde vil gøre hverdagssituationer lettere.

Læs mere: Medicinsk behandling af ADHD

Læs mere: Behandling af ADHD – hvordan kan man måle effekten?

Læs mere: Terapi og coaching anvendt ved behandling af ADHD

Oversigt: ALLE ARTIKLER OM ADHD

Sidst opdateret: 31.03.2017

Annonce