Hæmoglobin (blodprocent)

Blod

Blod består af en væske kaldet plasma og af celler, der flyder rundt i plasmaet. Plasma består blandt andet af vand, næringsstoffer, affaldsstoffer, hormoner og plasmaproteiner. Blodets celler kan opdeles i de røde og hvide blodlegemer samt blodplader.

Hvad er hæmoglobin (blodprocent)?

I dag udregner man ikke længere blodets koncentration af hæmoglobin i procent, og ordet blodprocent er derfor misvisende. Ofte kalder man simpelthen hæmoglobinkoncentrationen for 'hæmoglobinen'.

Hæmoglobin findes i de røde blodlegemer , hvor det er ansvarligt for at bære ilten rundt med blodet.

Jern indgår i hæmoglobinmolekylerne, og derfor er små mængder jern en vigtig del af kosten.

Hvilken måleenhed bruges til måling af hæmoglobin (blodprocent)?

Koncentrationenen af hæmoglobin angives i måleenheden millimol per liter (forkortet mmol/L - også kaldet millimolær), som er et udtryk for mængden af hæmoglobinmolekyler i en liter blod.

Hvad er en normal hæmoglobin (blodprocent)?

Normalområdet for koncentrationen af hæmoglobin hos voksne:

  • Mænd: 8-11 mmol/L

  • Kvinder: 7-10 mmol/L

Hvordan måler man hæmoglobin (blodprocent)?

Man kan måle hæmoglobinen ved at tage en blodprøve. Tit tager man prøven fra en af de overfladiske blodårer i albuebøjningen. Blodprøven kan man for eksempel få taget hos sin egen læge.

Hvad er formålet med måling af hæmoglobin (blodprocent)?

Når lægen måler hæmoglobinkoncentrationen, er det ofte som et led i en overordnet helbredsvurdering, men det kan også være for at følge en udvikling i blodet i visse sygdoms- og behandlingsforløb, for eksempel ved kemoterapi.

For lav hæmoglobin (blodprocent)

Hvis hæmoglobinen er for lav, har man blodmangel (anæmi) .

For høj hæmoglobin (blodprocent)

Hvis man er dehydreret, vil hæmoglobinniveauet stige, fordi blodet bliver opkoncentreret. Her er problemet altså ikke for meget blod, men for lidt væske.

Derudover kan hæmoglobinen stige, hvis man gennem længere tid indånder luft med et lavt iltindhold, idet kroppen vil forsøge at kompensere for iltmanglen ved at øge produktionen af røde blodlegemer til højere end normale værdier (erytrocytose). Det kan blandt andet ske, hvis man:

Ved visse blodsygdomme/hæmatologiske lidelser er der også en abnormt forhøjet produktion af røde blodlegemer og hæmoglobin, for eksempel polycytæmia vera.

Læs mere:

Blodmangel (anæmi)

Røde blodlegemer

Alle artikler om hjerte og blod

Sidst opdateret: 12.03.2014