Annonce

Lungerne

Hvad er lungerne?

Lungerne bruges til at skaffe ilt til kroppen og skille sig af med kuldioxid. Når man trækker vejret, fyldes lungerne med luft og dermed ilt, som trækkes ind i blodkarrene, og transporteres med blodet rundt til hele kroppen.

Hvor sidder lungerne og hvordan ser de ud?

Lungerne fylder det meste af brystkassen. De sidder i brysthulen, hvor de er “ophængt” via lungehinden, pleura. Hver lunge er opdelt i mindre “lapper” - den højre har tre lapper, en overlap, mellemlap og underlap, mens den venstre kun har to lapper, en overlap og en underlap, idet der skal være plads til hjertet, som ligger lidt mod venstre side, mellem de to lunger. Luftrøret går fra svælget og ned gennem halsen, hvorefter det deler sig i to hovedbronkier, der ender i hver sin lunge.

Hver hovedbronkie deler sig i flere bronkier, som yderligere deler sig og så videre, så der til sidst findes et stort antal bronkioler, bittesmå grene bronkier. Man taler ofte om bronkietræet, da bronkiernes deling minder meget om grene på et træ. Selve lungevævet består af en masse bittesmå “sække”, kaldet alveoler, og kan minde lidt om en tavlesvamp. Hver bronkiole ender i én eller flere alveoler.

Formålet med denne opbygning er, at danne det størst mulige overfladeareal, som lungerne kan udveksle ilt og kuldioxid over. Strakte man hele lungernes overfladeareal ud, ville det fylde cirka 70-100 kvadratmeter.

Lungerne og luftskiftet(vejrtrækningen)

Bittesmå blodkar, kaldet kapillærer løber langs de helt små luftsække i lungerne, der kaldes alveoler. Alveolerne er de meget små tyndvæggede luftsække og de er det eneste sted hvor luften kan udskiftes.

Hvordan fungerer lungerne?

Lungerne er livsvigtige, da de står for udvekslingen mellem ilt og kuldioxid. Alle kroppens celler kræver ilt for at overleve, og dette kommer fra luften omkring os. Når kroppens celler arbejder, udskiller de kuldioxid (også kaldet CO2), som er et affaldsstof, der er giftigt for kroppen, hvis det ophobes.

Luften bliver trukket ned i lungerne, når mellemgulvet trækker sig sammen. Mellemgulvet, eller diafragma, er vores vejrtrækningsmuskel. Når mellemgulvet trækker sig sammen, trækkes lungerne nedad, så der skabes et undertryk. Således "suges" der faktisk luft ned i lungerne.

Når luft suges ned i lungerne, bevæger det sig gennem luftrøret, der deler sig i mindre luftrør (bronkier). Herfra spredes luften i alveolerne, og ilten passerer over alveole- og karvæg ind i blodet, mens kuldioxid passerer fra blodet over i lungerne.

Hvad bruges ilt til i kroppen?

Ilt bruges i alle kroppens celler. Celler kan lave energi på forskellige måder, når ilt bruges, kaldes det aerob energiomsætning. Det betyder blot at cellen omdanner ilt og sukker til energi og vand.

Ilt er meget vigtigt for kroppens celler, hvis en hjernecelle ikke får ilt og sukker går det hurtigt galt og cellerne begynder at dø. Muskelceller kan derimod godt tåle at mangle ilt lidt længere, de kan nemlig lave energi på andre måder, hvis de gør det, bliver der dannet mælkesyre, som man kender fra hvis man dyrker hård intensiv sport, som for eksempel sprint.

Hvilke sygdomme findes i lungerne?

Man kan få mange forskellige sygdomme i lungerne, nogle er kortvarige og kan behandles hurtigt og effektivt, mens andre er livslange.

Af de meste almindelige sygdomme i lungerne findes:

Der er dog også sjældnere typer af lungesygdomme:

Hvad er symptomerne på lungerne er syge?

Åndenød og hoste er de symptomer, man oftest ser når lungerne ikke har det godt. Hvis man hoster, kan man nogle gange få en slimklat (opspyt) med op – det er meget normalt at have en smule, men hvis det er gulligt eller grønligt kan det tyde på at lungerne er i gang med at bekæmpe en mikroorganisme.

Opspyt er helt normalt fra lungerne, det er slim der produceres i lungerne og skubbes op og ud af lungerne ved hjælp af det der kaldes fimrehår. Fimrehår er bittesmå hår, der sidder på cellerne i lungerne og transporterer slim og snavs ud af lungerne. Normalt er det ikke noget man bemærker, for man synker det uden at lægge mærke til det.

Af andre symptomer kan nævnes:

  • Feber
  • Natlig hoste
  • Hoste der varierer efter årstiden
  • Hvæsende og pibende vejrtrækning
  • Smerter når man trækker vejret

Lungerne bliver dog også ældre og der er ikke nødvendigvis noget galt hvis man synes det går lidt langsommere og man bliver lidt mere forpustet når man kommer op i årerne

LÆS MERE OM LUNGERNE:

Sidst opdateret: 06.06.2022

Annonce