Annonce

Hvis du bliver syg eller kommer til skade i udlandet

Hvad dækker det gule og det blå sygesikringskort?

Det gule sundhedskort:

Fra 1. august 2014 kan man kun bruge det gule sundhedskort i det danske sundhedsvæsen - det vil sige i Danmark, på Grønland og Færøerne.

Ved rejser til Grønland og Færøerne dækker den offentlige rejsesygesikring udgifter i forbindelse med akut opstået sygdom, ulykkestilfælde eller dødsfald, der indtræder under den første måned af ferie- eller studierejse, medmindre udgifterne kan dækkes efter grønlandsk eller færøsk lovgivning.

Det blå sygesikringskort:

Det blå EU-sygesikringskort skal bruges, når man rejser til et EU-land samt Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz. I alle andre lande dækker hverken det gule eller blå kort, og her bør man overveje at tegne en privat rejseforsikring, der dækker, hvis man bliver syg på rejsen.

Med det blå EU-sygesikringskort i hånden har man ret til behandling på samme vilkår, som borgerne i det land, man rejser i. Man er altså dækket forskelligt afhængigt af, hvor man rejser hen. Find ud af hvordan dækningen er i det land, du skal til her: huskdetblaa.dk eller patientombuddet.dk .

Annonce (læs videre nedenfor)

Hvilke typer ophold er dækket med det blå EU-sygesikringskort?

EU-sygesikringen dækker ved midlertidige ophold (op til 1 år) i EU samt Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz, når man for eksempel skal:

 • på ferie

 • i praktik eller på au-pair ophold

 • studere eller følge en faglig uddannelse

 • arbejde i udlandet. Du skal have en afgørelse fra Udbetaling Danmark om, at du er omfattet af dansk social sikring for at kunne søge refusion efter reglerne om det blå EU-sygesikringskort.

Det blå EU-sygesikringskort dækker ikke planlagt behandling, hvis behandlingen er den eneste grund til, at man rejser til det pågældende land. Heller ikke behandling, der med rimelighed kan vente, til man er tilbage i Danmark igen, er dækket. Til gengæld dækker kortet nødvendig behandling, hvis man har en kronisk sygdom - også selvom man ved, at man kan få behov for behandling på rejsen.

Hvem kan bestille det blå EU-sygesikringskort?

Man kan bestille det blåt EU-sygesikringskort, hvis man bor i Danmark og er dansk sygesikret og er statsborger i et EU-land eller i Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz eller er flygtning eller statsløs efter FN-konventioner; eller er familiemedlem til en af disse borgere.

Man kan bestille kortet til sin husstand, herunder til sine børn under 18 år, hvis de bor på ens adresse. Kortet er gratis.

Læs her om de regler, der gælder, hvis man skal studere i udlandet .

Annonce (læs videre nedenfor)

Hvordan bestiller man det blå EU-sygesikringskort?

Man skal bestille det blå EU-sygesikringskort digitalt, men hvis man ikke har mulighed for dette, kan man få hjælp hos kommunens borgerservice. Det tager normalt 2-3 uger, fra man har bestilt kortet på borger.dk, til man modtager det.

Bestil EU-sygesikringskort (Det blå kort)

Hvad dækker det blå EU-sygesikringskort?

EU-sygesikringskortet dækker:

 • udgifter til nødvendig læge- og sygehusbehandling, medicin m.m. hvis behandleren er tilknyttet den offentlige sygesikring i det land, man opholder sig i.

 • både akut sygdom/tilskadekomst og såkaldt 'behovsbestemt sygehjælp'. Det er den behandlende læge, der afgør, hvilken behandling der er nødvendig under opholdet. Det afhænger bl.a. af, hvor længe du skal opholde dig i landet, og hvilken behandling der er tale om.

  Husk i øvrigt at: EU-sygesikringskortet giver ret til behandling på samme vilkår som borgerne i det land, man rejser i. Det kan betyde, at man selv skal betale en del af behandlingen, hvis landets egne borgere i en tilsvarende situation også skal betale.

Annonce (læs videre nedenfor)

Hvad dækker EU-sygesikringskortet IKKE?

EU-sygesikringskortet dækker ikke:

 • behandling hos private læger, hospitaler m.v., som ikke er en del af landets offentlige sygesikring

 • lægeordineret hjemtransport

 • hjemtransport ved død

 • hvis man tager til udlandet med det formål at få behandling.

Skal man tage kortet med, når man rejser til et andet nordisk land?

Det blå kort skal ikke nødvendigvis medbringes ved rejser i de nordiske lande. En særlig nordisk aftale gør, at man kan nøjes med at vise det gule sundhedskort, hvis man får brug for behandling under ophold i norden. Det gule kort dokumenterer, at man har ret til samme behandling som med det blå kort. Hvis man bliver bedt om at dokumentere, at man er sygesikret i Danmark, er det derfor typisk tilstrækkeligt at vise sit gule sundhedskort.

Som følge af en særlig nordisk aftale har også 3. landeborgere, bosat i Danmark, under rejser til et andet nordisk land (Sverige, Finland, Norge og Island) ret til behovsbestemt sygehjælp, det vil sige den behandling der bliver medicinsk nødvendig under opholdet.

Hvordan får jeg refunderet mine udgifter?

Hvis du vil søge refusion af regningen har du følgende tre muligheder. Bemærk, at en regning kun kan refunderes efter ét sæt regler.

1. Ferierejse i EU/EØS/Schweiz, udrejst inden den 1. august 2014 (den offentlige rejsesygesikring) :

Har du haft udgifter i forbindelse med læge- og hospitalsbehandling ved akut sygdom eller tilskadekomst, kan du søge dine udgifter refunderet efter reglerne om den offentlige rejsesygesikring. Skaden skal være opstået inden for den første måned af en rejse inden for EU/EØS/Schweiz samt enkelte småstater.

Skaden skal anmeldes til SOS International senest et halvt år efter skadens opståen.

Rejse i EU/EØS/Schweiz efter den 1. august 2014 (det blå kort):

Har du vist dit blå EU-sygesikringskort, men alligevel fået en regning, har du sandsynligvis betalt egenbetaling. Egenbetaling kan ikke refunderes.

Har du ikke vist det blå kort, eller har du fået en regning på mere end egenbetalingen, kan din bopælskommune hjælpe dig med at søge refusion. Du skal først selv betale regningen. Dernæst skal du medbringe alle originale regninger og kvitteringer samt kopi af henvisninger og recepter m.v. til kommune.

Vær opmærksom på, at der kan gå lang tid, før refusion kan udbetales.

Refusion efter andre regler (direktiv om sundhedsydelser):

Har du betalt for behandling på et offentligt eller privat behandlingssted i EU/EØS, kan du søge om tilskud hos din region, hvis du har betalt mere end egenbetaling. Udgifter til behandling i EU/EØS refunderes med det beløb, som behandlingen koster i Danmark. Du kan ikke få mere i tilskud/refusion, end den pris du har betalt for behandlingen i udlandet.

Læs mere om reglerne om tilskud til behandling købt i udlandet

Læs mere

Patientombuddet

Borger.dk

Sidst opdateret: 08.10.2014

Annonce