Annonce

Psykoterapi og psykosociale foranstaltninger i forbindelse med behandling af skizofreni

Psykoterapi

Hvad er psykoterapi?

Denne del af behandlingen af skizofreni spænder over alt fra rådgivning, vejledning, undervisning, tilbagefaldsforebyggelse og krisebehandling til egentlig psykoterapi, afhængig af den syges tilstand og behov. Der er størst videnskabeligt bevis for effekten af kognitiv terapi.

Kognitiv behandling er et fast tilbud i de efterhånden landsdækkende OPUS-teams og tidlige interventionsteams, mens der er forskel på, hvor ofte det kan tilbydes i distriktspsykiatrier.

Hvordan foregår psykoterapien?

Psykoterapien kan enten foregå individuelt og/eller i en gruppe. I psykoterapien kan man blandt andet arbejde med at få sygdomsindsigt og sygdomsaccept og med at håndtere de tanker og symptomer , som sygdommen medfører. En stor del af arbejdet drejer sig om at omformulere og se mere nuanceret på alle de negative følelser og tanker, som ofte følger med sygdommen, således at man får et mere realistisk billede af sig selv.

Annonce (læs videre nedenfor)

Psykosociale behandlinger og foreanstaltninger

Psyko-edukation

Psykoedukation er undervisning i skizofrenisygdommen, dens årsager og forløb, behandling og hvilken hjælp, der kan ydes både fra behandlingssystemets og samfundets side. Der bliver også undervist i, hvordan den syge selv kan håndtere sin sygdom, således at nye psykotiske episoder i videst muligt omfang undgås. Undervisningen foregår oftest i grupper på 6-10 patienter og med to undervisere. Et undervisningsforløb er på 6-12 gange.

Social færdighedstræning

Social færdighedstræning er et træningsforløb i kommunikation med andre og i at håndtere sygdommen. Gennem undervisningen bliver man mere bevidst om sine egne reaktioner og om, hvordan andre menneskers reaktioner skal forstås. I træningen indgår undervisning, erfaringsudveksling, rollespil og hjemmeopgaver. Social færdighedstræning tilbydes først og fremmest i OPUS-teams og tidlige interventionsteams.

Uddannelse, arbejde, beskæftigelse

Man bliver desuden hjulpet i forbindelse med at finde beskæftigelse/arbejde/undervisning. Der kan findes beskæftigelse med alle grader af krav, fra væresteder, hvor man kan komme og få en snak og en kop kaffe, til dagcentre med forskellige former for beskæftigelse, hensyntagende undervisning med små hold og over til arbejde eller uddannelse på almene vilkår.

Pårørendeinddragelse og samarbejde

De pårørende betragtes som de vigtigste samarbejdspartnere. For at kunne hjælpe og støtte den syge er det vigtigt, at de pårørende får så meget viden som muligt om sygdommen, og at de lærer at håndtere vanskelige situationer. Det kan også være væsentligt at minde pårørende om at holde fast i deres egne interesser og venner, så at de kan hente inspiration og overskud til at vedblive med at være ressourcepersoner i forhold til den syge.

De pårørende tilbydes derfor også et psykoedukationsforløb, og desuden kan de tilbydes et forløb til håndtering af sygdommen og til problemløsningsstrategier. Sidstnævnte kan foregå enten med den enkelte familie eller med flere familier samlet i en flerfamiliegruppe, hvor de syge også deltager. Der er mulighed for, at familierne i disse grupper kan danne netværk med andre familier i samme situation.

OVERSIGT: Alle artikler om skizofreni

Sidst opdateret: 13.04.2011

Annonce