Annonce

Q10

Generelt om Q10

Coenzym Q10 kaldes også Ubiquinon. Ubiquinon er latin, og angiver at stoffet forekommer overalt i naturen.

Q10 er hverken vitamin eller mineral, men et hjælpestof, eller co-enzym, som indgår i cellernes energifabrikker, de såkaldte mitokondrier, og er derfor vigtigt for en normal energiproduktion i kroppen. Mennesker kan selv danne Q10, men får det meste tilført med kosten.

Annonce (læs videre nedenfor)

Hvad bruger kroppen Q10 til?

Cellerne omdanner kostens energi til en form, som kan oplagres og anvendes ved behov. Dette opnås ved forbrænding - en reaktion mellem de energigivende næringsstoffer i kosten (protein, kulhydrat, fedt og alkohol) og den indåndede ilt. I modsætning til den energi, der frigøres som varme ved for eksempel forbrænding af benzin i en motor, er cellerne i stand til ved hjælp af en række enzymer at oplagre energien i kemisk form i nogle molekyler, som hedder ATP. I cellerne findes de såkaldte mitokondrier, hvor enzymer og en række hjælpestoffer gennem en kæde af reaktioner sikrer energiproduktionen ud fra kostens energigivende næringsstoffer. Ét af disse hjælpestoffer er Q10, der dermed er centralt for den del af kroppens stofskifte, der står for energiproduktionen.

Hvor findes Q10 i kosten?

Q10 findes i kød og fisk. Desuden findes der Q10 i nødder, bælgfrugter, spiseolier og visse kornprodukter. Hvor meget Q10, man får med kosten per dag, er ikke helt fastlagt, men man mener, at det ligger i størrelsesordenen fire til seks milligram per dag.

Annonce (læs videre nedenfor)

Hvad er symptomerne på Q10-mangel?

Kroppen indeholder selv et lager af Q10 på cirka et til halvandet gram. De største mængder er lagret i hjerte, lever og nyre. Der findes normalt cirka findes et milligram i én liter blod. En egentlig Q10-mangelstilstand er aldrig beskrevet, og man ved ikke, om en sådan overhovedet eksisterer. Man kender derfor ikke symptomer på Q10-mangel. Man formoder, at kroppen selv kan danne de nødvendige mængder, som ikke tilføres med kosten. Det lader dog til, at kroppens lager af Q10 mindskes med alderen, men det vides ikke, om dette er ensbetydende med, at kroppen ikke fungerer optimalt. Ved visse sygdomme, blandt andet hjertelidelser, er koncentrationen af Q10 i kroppen tilsyneladende også mindsket. Man kan godt forestille sig, at der ved en begyndende sygdomsproces, f. eks. i karvæggen, opstår en lokal mangel på Q10, som accelererer sygdommen, og at tilførsel af ekstra Q10 kan forbygge at sygdommen i karvæggen forværres, men der er endnu kun få studier, som har dokumenteret en klinisk effekt.

Q10 som præstationsfremmende middel

Q10 som kosttilskud bliver ofte markedsført med løfter om, at det kan forebygge sygdom, forbedre konditionen og give bedre sportspræstationer. Der er udført en række undersøgelser, som imidlertid ikke har vist nogen sikker virkning. Det er derimod vist, at Q10 kosttilskud kan ændre muskelfibersammensætningen hos ældre patienter, der har fået indsat en hofteprotese. Q10 tilskuddet ændrer sammensætningen af muskelfibre, så der bliver færre af de langsomme og flere af de hurtige. Det er tvivlsomt, om det har nogen særlig værdi, men undersøgelsen viser også at Q10 påvirker en lang række gener i musklerne. Der er således ingen tvivl om, at Q10 har en masse virkninger, men om de er hensigtsmæssige og ønskelige er endnu et ubesvaret spørgsmål.

Annonce (læs videre nedenfor)

Q10 ved hjertesvigt

I visse tilfælde af middel til svær hjertesvigt, er der visse holdepunkter for, at et kosttilskud af Q10 kan forbedre tilstanden. Man mener, at virkningen skyldes en øget produktion af ATP, som det svigtende hjerte ikke har nok af. Dermed skulle hjertets evne til at sammentrække sig blive bedre. Der mangler dog endelig dokumentation for Q10's rolle i behandlingen af hjertesvigt.

Q10 ved hjertekrampe

Undersøgelser har vist, at hjertekrampe (angina pectoris) muligvis kan afhjælpes ved brug af Q10 i forholdsvis store mængder (100-200 milligram per dag). Se dosering nedenfor.

Q10 ved type 2 diabetes og forhøjet blodtryk

Desuden peger enkelte undersøgelser på, at Q10 muligvis kan have en positiv virkning på forhøjet blodtryk .

Desuden peger enkelte undersøgelser på, at Q10 muligvis kan have en positiv virkning på

Det er i flere undersøgelser vist, at Q10 har en gunstig virkning mod forhøjet blodtryk . Det er især dokumenteret hos mennesker med type 2 diabetes, at Q10 (200 mg om dagen) kan sænke blodtrykket med i gennemsnit seks milimeter kviksølv for det systoliske blodtryk og tre milimeter kviksølv for det diastoliske blodtryk. Q10 sænker også blodsukkeret en smule, og forbedrer karvæggens egenskaber hos type 2 diabetikere, således at karvæggens evne til at udvide sig forbedres. Det betyder formodentlig, at risikoen at få åreforkalkning og udvikle blodpropper nedsættes. Netop disse to tilstande er nogle af de største sundhedsmæssige problemer hos type 2 diabetikere.

Q10 ved migræne, fibromyalgi og Huntingtons sygdom

Der er ikke tilstrækkelig holdepunkter for at kosttilskud, som indeholder Q10 har nogen plads I forebyggelse eller behandling af disse lidelser.

Hvor meget Q10 må jeg tage som kosttilskud?

Det må understeges, at det aldrig er påvist, at mangel på Q10 kan føre til sygdom hos mennesker, og der er ingen holdepunkter for, at unge og voksne ikke får tilstrækkelig Q10 med kosten. Ønsker man at tage et kosttilskud af en af ovennævnte grunde, er der imidlertid heller ingen holdepunkter for, at der kan være bivirkninger eller langtidsskadevirkninger ved kosttilskud. Selvom der er fremkommet undersøgelser, som dokumenterer en positiv virkning hos type 2 diabetikere bør det kun tages i samråd med den læge, som varetager diabetesbehandlingen. Almindeligvis er dagsdosis 30 milligram, men 200 mg er anvendt i de nævnte undersøgelser med type 2 diabetikere.

Bivirkninger

Ved doser på 100-200 milligram er i sjældne tilfælde set kvalme, hovedpine og mavesmerter.

Kontraindikationer - hvad skal jeg være opmærksom på?

Der er ikke nogen kendte kontraindikationer, det vil sige, man kender ikke til sygdomstilstande, hvor det er skadeligt at tage Q10.

Q10 og hjertemedicin

Det er ofte fremført at brug af de kolesterolsænkende lægemidler statiner øger behovet for Q10, men nyere undersøgelser har afkræftet dette. Man skal til gengæld være opmærksom på, at hvis man tager medicin, der skal mindske blodets evne til at størkne, såkaldte antikoagulantia, kan Q10 muligvis hæmme behandlingen. Tal derfor med den læge, der styrer behandlingen.

Eventuelle advarsler (graviditet, overdosering og bivirkninger)?

Der er ikke beskrevet tilfælde af fosterskader ved brug af Q10, men erfaringerne er i det hele taget sparsomme. Q10 formodes at blive udskilt i modermælken.

Læs mere om VITAMINER

Sidst opdateret: 13.01.2009

Annonce