Antioxidanter og frie radikaler

En anti-oxidant er, som navnet lyder, et kemisk stof der modvirker oxidation. Antioxidanter kan være vitaminer eller mineraler vi spiser, men de indgår også i enzymsystemer i vores krop, som hele tiden er i funktion. Antioxidanter kan derfor forebygge eller forsinke, at andre sunde kemiske stoffer eller organer i vores krop bliver oxiderede, og dermed skadede eller ødelagt.

Virker på de frie radikaler

Antioxidanter, der blandt andet er kendte stoffer som vitamin C , E og betacaroten, har længe været i fokus som stoffer, der kan forebygge kræft. Antioxidanter virker ved at bekæmpe de såkaldte frie radikaler. Frie radikaler er molekyler, der er kemisk ustabile, og derfor meget gerne vil koble sig på et stof og oxidere - ødelægge - det. Frie radikaler dannes i store mængder i for eksempel cigaretrøg, smog, ozon, radioaktiv bestråling og forurenet luft. Desuden påvirkes de af stress og fed kost. De frie radikaler vil konstant søge at indgå i reaktioner med andre stoffer for at blive stabile igen. På den måde kan de skabe ravage, som kan forårsage celleforandringer i vores krop. Her er det, at antioxidanterne kan stoppe de frie radikalers hærgen ved at optræde som stedfortrædere for andre kemiske stoffer.

Annonce (læs videre nedenfor)

Frie radikaler i immunforsvaret

Selv om de frie radikaler tit udelukkende omtales som skadende, har de faktisk også en lille men afgørende rolle i vores immunforsvar. Nogle frie radikaler dannes nemlig af immunforsvarets celler, som et angreb på skadelige mikroorganismer og dårlige celler, som for eksempel kræftceller. Det er først, når vi udsættes for større ydre faktorer som de nævnte, at de frie radikaler kan gøre mere skade end gavn.

Hverken for lidt eller for meget

Antioxidanter er til gengæld også vigtige for den menneskelige organisme. Uden beskyttende stoffer eller systemer som dem, ville vi faktisk ikke kunne leve. Men tilskud af antioxidanter kan, ifølge forskere i Fødevaredirektoratet, også være problematisk. For når en antioxidant opsnapper et frit radikal bliver den ofte selv til et frit radikal. Derfor er det stadig ikke helt klarlagt, om det faktisk er den antioxidative virkning, eller det er andre mekanismer, der har den sundhedsfremmende effekt, som mange undersøgelser har vist. Ifølge den nyeste forskning kunne det godt tyde på, at det er flere mekanismer, der til sammen har den gavnlige effekt. Derfor kan antioxidanter i for store mængder måske være skadelige. Et eksempel på dette er et par undersøgelser med vitamintilskud med betacaroten, der viste sig at øge antallet af lungekræft hos rygere, når det blev givet i store doser. Som med mange andre stoffer gælder, at for lidt er skidt, men for meget kan også være skidt. Der skal være en balance.

Sidst opdateret: 01.11.2000