Tinnitus (Øresusen)

Hvad er tinnitus?

Tinnitus er den lægelige betegnelse for øresusen. Den tinnitusramte beskriver, at der er en lyd inde i øret, selvom der ikke kommer nogen lyd ind i øret udefra. Den lyd, der høres kan være meget varierende fra person til person. Typisk høres en brusen eller en hyletone. Det er en ganske hypppig tilstand - cirka 16 procent af alle voksne har konstant tinnitus og en langt større del har tinnitus af og til.

Af den gruppe, der har konstant eller næsten konstant tinnitus, har omkring 6 procent så kraftig tinnitus, at lyden er et markant og stort problem, der går ud over livskvaliteten.

Annonce (læs videre nedenfor)

Hvordan føles tinnitus?

Den lyd, der høres, kan være meget varierende fra person til person. Typisk høres en brusen eller en hyletone, mens andre beskriver lyden som metallisk hvinende. Få oplever at høre dyb brummen eller flere toner på samme tid.

Hovedparten af dem, der har tinnitus, har ingen eller kun få gener heraf. Man kan altså sagtens have tinnitus uden at have gener af lyden.

Hvorfor får man tinnitus?

Når lyde kommer ind i øret aktiverer lyden de små sanseceller i øresneglen (det indre øre). Sansecellerne laver så lyd om til nervesignaler, der sendes op til hørecenteret i storhjernen via hørenerven. Når der ikke kommer lyd ind i øret, skal der naturligvis være ”ro” i nervebanerne.

Hvis der opstår en defekt i nogle af de små sanseceller i øresneglen, vil disse typisk begynde at sende fejlsignaler af sted i hørenerven. Dette fejlsignal vil når det når op i hørecenteret naturligvis blive opfattet som lyd og man har så tinnitus. Tinnitus kan altså opstå ved alle mulige skader/defekter i øresneglen. Man får altså typisk tinnitus ved:

  • Almindelige aldersforandringer i øresneglen

  • Støjskader

  • Arvelige høretab

  • Skade på øresneglen som følge af infektion

  • Skade på øresneglen som følge af slag mod kraniet

  • Menieres sygdom

  • Skader i mellemøret kan også af og til give tinnitus

Andre sygdomme i organismen vil typisk forværre en allerede eksisterende tinnitus. Her kan nævnes:

Desuden vil tinnitus forværres hvis der opstår en stresstilstand.

Hvad kan man gøre?

Kontakt praktiserende øre-næse-hals læge. Der skal foretages undersøgelse af ørerne med høreprøve. Specielt ved énsidig tinnitus er det vigtigt at få en grundig undersøgelse, da dette kan skyldes sygdom inde i selve hørenerven. Desuden bør der hos egen læge undersøges for de ovenfor nævnte faktorer, der kan forværre tinnitus.

Kan tinnitus behandles?

Tinnitus skyldes langt oftest en defekt på sansecellerne i øresneglen og disse celler kan ikke repareres, når de først er ”gået i stykker”. En egentlig behandling er derfor ikke mulig. Man vil blive ved med at have sanseceller, der sender fejlsignal af sted til hjernen.

Brug hjernens filter

Men behandling er faktisk mulig. Man kan arbejde med at få hjernen til at behandle dette fejlsignal på en hensigtsmæssig måde. Hjernen har en slags filter, der kan standse et nonsenssignal, som tinnitus jo er. Filteret kan herved standse langt størstedelen af fejlsignalet, inden det når op på bevidsthedsniveau i hørecenteret. Herved vil tinnitus blive svagere og kunne trænges helt ud i baggrunden.

Filteret lukker op for signaler, man følelsesmæssigt reagerer på. Hvis man bliver sur på sin tinnitus, lukkes der op, og lyden bliver højere, man bliver endnu mere sur osv. og kommer altså ind i en ond cirkel.

Hvis man derimod forsøger ikke at fokusere på tinnitus og tænker på noget andet (hav radion tændt med musik) begynder filteret at standse tinnitussignalet. Det tager mange måneder med en sådan optræning af filteret.

Høreapparat eller "masker"

Hvis der er et høretab bør der prøves med høreapparat. Ofte vil det at få den manglende lyd udefra sendt ind i øret med et høreapparat få tinnitus til at træde i baggrunden. Man kan også prøve med en lille ”masker” et apparat der sender brus ind i øret udefra.

Altsammen kan hjælpe til optræne den tinnitusramte i at lade være med at fokusere på sin tinnitus og derved bedre filtertes funktion. Hvis der er tale om en ledsagende markant stresstilstand, kan det være godt med henvisning til psykolog eller psykiater.

Hvad kan man selv gøre?

Forebyggelse er vigtig, brug derfor altid høreværn, når der er kraftig støj.

Kontakt eventuelt Høreforeningen, hvor man kan indhente viden og støtte.

Sidst opdateret: 04.03.2013