Annonce

Tinnitus (Øresusen)

Hvad er tinnitus?

Tinnitus er den lægelige betegnelse for øresusen. Tinnitus er latin og betyder "ringen med klokker". Den tinnitusramte beskriver, at der er en lyd inde i øret, selvom der ikke kommer nogen lyd ind i øret udefra. Den lyd, der høres, kan være meget varierende fra person til person. Typisk høres en brusen eller en hyletone. Det er en ganske hyppig tilstand - cirka 16 procent af alle voksne har konstant tinnitus og en langt større del har tinnitus af og til.

Af den gruppe, der har konstant eller næsten konstant tinnitus, er lyden et så markant og stort et problem, at det går ud over livskvaliteten.

Annonce (læs videre nedenfor)

Hvad er symptomerne på tinnitus?

Den lyd, der høres, kan være meget varierende fra person til person. Typisk høres en brusen eller en hyletone, mens andre beskriver lyden som metallisk hvinende. Få oplever at høre dyb brummen eller flere toner på samme tid.

Hovedparten af dem, der har tinnitus, har ingen eller kun få gener heraf. Man kan altså sagtens have tinnitus uden at have gener af lyden.

Hvorfor får man tinnitus?

Når lyde kommer ind i øret, aktiverer lyden de små sanseceller i øresneglen (det indre øre). Sansecellerne laver så lyd om til nervesignaler, der sendes op til hørecenteret i storhjernen via hørenerven. Når der ikke kommer lyd ind i øret, skal der naturligvis være "ro" i nervebanerne.

En teori er, at hvis der opstår en defekt i nogle af de små sanseceller i øresneglen, vil disse begynde at sende fejlsignaler af sted i hørenerven. Dette fejlsignal vil, når det når op i hørecenteret, naturligvis blive opfattet som lyd, og dermed som tinnitus.

En anden teori bygger på at skaderne i øresneglen medfører en mangel på signaler til hørecentret, som det forsøger at kompensere for ved at øge den spontane aktivitet i nervecellerne. Det vil så opleves som tinnitus.

Tinnitus kan altså opstå ved alle mulige skader/defekter i øresneglen. Man kan typisk få tinnitus ved:

  • Almindelige aldersforandringer i øresneglen.

  • Støjskader.

  • Arvelige høretab.

  • Skade på øresneglen som følge af infektion.

  • Skade på øresneglen som følge af slag mod kraniet.

  • Menieres sygdom.

  • Skader i mellemøret kan også af og til give tinnitus.

Andre sygdomme i organismen vil typisk forværre en allerede eksisterende tinnitus. Her kan nævnes:

Desuden vil tinnitus forværres hvis der opstår en stresstilstand.

Annonce (læs videre nedenfor)

Hvordan stiller lægen diagnosen?

Ved mistanke om tinnitus bør man kontakte sin praktiserende øre-næse-hals-læge, da der skal foretages undersøgelse af ørerne med høreprøve. Specielt ved énsidig tinnitus er det vigtigt at få en grundig undersøgelse, da dette kan skyldes sygdom inde i selve hørenerven. Desuden bør der hos egen læge undersøges for de ovenfor nævnte faktorer, der kan forværre tinnitus.

Hvordan behandles tinnitus?

Tinnitus skyldes langt oftest en defekt på sansecellerne i øresneglen, og disse celler kan ikke repareres, når de først er "gået i stykker". En egentlig behandling er derfor ikke mulig.

Brug hjernens filter (Tinnitusterapi)

Det er velkendt, at generne ved at have tinnitus forværres af stresstilstande og andre psykologiske tilstande, hvor det mentale velbefindende er forringet.

Ved at arbejde med at få hjernen til at behandle tinnituslydene på en mere hensigtsmæssig måde, er det faktisk muligt at behandle tinnitus.

Målet med tinnitusterapi er at formindske stress og angst, som er medvirkende årsager til tinnitus. Men det kræver, at man samarbejder og engagerer sig i behandlingen.

Behandlingen tager udgangspunkt i at hjernen har en slags filter, der kan standse et nonsenssignal, som tinnitus jo er. Filteret kan herved standse langt størstedelen af fejlsignalet, inden det når op på bevidsthedsniveau i hørecenteret. Herved vil tinnitus blive svagere og kunne trænges helt i baggrunden.

Filteret lukker op for signaler, man følelsesmæssigt reagerer på. Hvis man bliver sur på sin tinnitus, lukkes der op, og lyden bliver højere - man bliver her typisk endnu mere sur og kommer ind i en ond cirkel.

Hvis man derimod forsøger at undgå at fokusere på sin tinnitus og tænker på noget andet (for eksempel ved at have radioen tændt, lytte til musik eller podcasts), begynder filteret at standse tinnitus-signalet. Det tager mange måneder med en sådan optræning af filteret.


VIDEO: Man kan selv arbejde med at få det bedre med sin tinnitus på mange forskellige måder, ligesom man også kan opsøge professionel hjælp på et kommunikationscenter.

Høreapparat eller "masker"

Hvis der er et høretab, bør der prøves med høreapparat. Ofte vil det at få forstærket lydene udefra med et høreapparat få tinnitus-lydene til at træde i baggrunden. Man kan også prøve en såkaldt ”masker”, som er et lille apparat, der sender brus ind i øret udefra.

Målet med disse former for behandling er at optræne den tinnitusramte i ikke at fokusere på sin tinnitus og derved bedre filterets funktion. Hvis der er tale om en ledsagende langvarig stresstilstand eller psykisk sårbarhed, kan det være en god ide at konsultere en psykolog eller psykiater.

Hvad kan man selv gøre?

Lider man af tinnitus, bør man forsøge at undgå situationer, der øger ubehaget. Stress, overbelastning og dårlig nattesøvn kan forværre tinnitus. Forebyggelse er desuden vigtig. Brug derfor altid høreværn, når der er kraftig støj.

Ofte vil man især bemærke sin tinnitus, når der er stille. Man kan derfor have gavn af at forsøge at sløre lyden ved at gøre brug af andre beroligende lyde, der fungerer som baggrundsstøj. En lav og neutral lyd ved sengetid, hvor man ofte vil opleve at tinnitus forværres, kan også virke beroligende.

Læs mere om ØRET

Sidst opdateret: 03.07.2019

Annonce