Annonce

Frisørernes fysiske arbejdsmiljø med fokus på kemi

Hudsygdomme er de hyppigste forekommende arbejdsrelaterede sygdomme i Danmark, hvoraf håndeksem udgør 90-95 procent, og som er forårsaget af udsættelse for allergifremkaldende og/eller hudirriterende stoffer.

Hvad er kosmetiske produkter?

Ved kosmetiske produkter forstås ethvert stof eller præparat der har til formål at rense eller parfumere dele af det menneskelige legemes overflade. Ændre på udseende eller at korrigere kropslugt eller beskytte eller holde dele af kroppen i god stand. Et kosmetisk produkt er fx shampoo, balsam, sæbe, creme, læbestift, aftershave, deodorant, parfume, øjenskygge, mascara, fundation, neglelak, styling spray, hårkure, hårfarve, blegeprodukter, permanent væske.

Kilde: Bekendtgørelse om kosmetiske produkter, Miljøstyrelsen, Miljøministeriet.

De faggrupper i Danmark, der oftest udvikler arbejdsbetinget eksem, er bagere, frisører og tandklinik assistenter. Det anslås, at 35 procent af frisørelever vil udvikle arbejdsbetinget kontakteksem i løbet af en 2 års periode.

En undersøgelse fra Videncenter for Frisører viser, at knapt halvdelen af alle frisører har prøvet at have et irritativt og/eller allergisk håndeksem, og hver tiende har haft det inden for den seneste uge.

I Danmark er frisører gennemsnitlig kun erhvervsaktive i cirka 9 år inden for deres fag. Håndeksem er en væsentlig risikofaktor for afgang fra faget - større end både astma og bevægeapparatslidelser. De samfundsmæssige omkostninger ved arbejdsbetingede hudsygdomme omfatter behandling på sygehuse samt i primærsektoren, produktionstab og varig udstødelse fra arbejdsmarkedet. Disse udgifter er estimeret til 800 millioner kr. årligt gældende for kontakteksem i Danmark. Dertil kommer direkte udgifter i form af arbejdsskadeerstatninger og sygedagpenge.

Hvad er kemi?

Ja, sådan set er kemi alt, hvad vi består af og alt, hvad vi omgiver os med. Planter, dyr og mennesker består af atomer der er sat sammen til molekyler, der igen er sat sammen til komponenter, der til sidst bliver synlige for det blotte øje.

Håndcreme

Brug en fed creme i løbet af arbejdsdagen, og altid før du går hjem fra arbejde. De hjælper med at reparere og gendanne din hud, hvis huden er udtørret, klør eller sprækker. En fed creme er en creme med et højt fedt indhold og et lille indhold af vand. Ved arbejde, der belaster huden meget bør fedt indholdet være cirka 70 procent. Der bør kunne vælges mellem cremer med forskelligt fedtindhold, afhængigt af din huds tilstand – find den creme, der passer til din hud. Cremer skal være med mindst muligt indhold af irriterende og allergifremkaldende stoffer som f.eks. konserveringsmidler og parfumer.

I laboratorier på kemiske fabrikker kan man fremstille alle ønskelige molekyler ved at sammensætte, opvarme, nedkøle og dekantere forskellige råstoffer. Der kan sagtens indgå både plantedele og kemisk fremstillede molekyler i samme produkt. Et kosmetisk produkt består typisk af nogle basis stoffer (vand, fedtstof, ethanol), konserveringsmidler, parfumer og farvestoffer. Konserveringsmidlerne sørger for at hæmme bakterie og svampevækst. Nogle af de konserveringsmidler der anvendes i kosmetik anvendes også i maling, mens nogle af de farvestoffer der anvendes i kosmetik også kan anvendes i fødevarer.

De fleste frisører bruger mange kosmetiske produkter til deres kunder hver dag. Indholdsstofferne fra produkterne sætter sig på frisørens hænder og kan trænge ind gennem huden. Det er vigtigt, at frisøren ikke spilder hårfarve og blegemiddel i salonen, ligesom det er vigtigt at bruge engangshandsker og smide disse ud efter brug. Hvis ikke frisøren er meget påpasselig, kan for eksempel hårfarvestofferne efter et stykke tid også findes på kamme/børster, rulleborde, vandhaner og dørhåndtag.

Når frisøren skyller hårfarve ud af en kundes hår er det vigtigt, at frisøren bærer handsker for ikke at få farvestofferne på huden. En anden måde at få så lidt hårfarvestof på fingrene som muligt, er ved at klippe håret inden farvning og blande farven i et separat blandeskab. Ved den afsluttende styling eksponeres frisøren igen, hvis der ikke bæres beskyttelseshandsker.

Annonce (læs videre nedenfor)

Det typiske håndeksem

Sygdommen viser sig ved, at huden bliver rød og sprækker, så kommer der måske små blærer på fingrene og eksemet kan sprede sig op ad armene.

Et irritativt håndeksem kan frisøren få af vand og vaske aktive stoffer i shampooer, men også som et forvarsel til en livslang kontakt allergi over for bestemte kemiske stoffer for eksempel parfume, konserveringsmidler, hårfarve, blegemiddel. Frisøren kan også få nikkeleksem, hvis saksen eller hårklips frigiver nikkel. Det allergiske eksem viser sig også ved rødme, kløe og afskalning men samtidig også hævelse, infiltration og blæredannelse i huden. Nogle oplever bedring af eksemet ved ferie.

Annonce (læs videre nedenfor)

Behandling

Frisører, der oplever eksem på hænder eller arme, kan kontakte deres læge eventuelt med henblik på henvisning til hudlæge. Hudlægen kan undersøge, om der er nogle stoffer som frisøren er allergisk over for. Ydermere gives vejledning i forebyggelse af håndeksem. Nogle vil blive behandlet med steroidcreme, hvis dette vurderes nødvendigt og muligt.

Annonce (læs videre nedenfor)

Anmeldelse af håndeksem til Arbejdsskadestyrelsen

Lægen har pligt til at anmelde arbejdsbetingede lidelser (herunder håndeksem) til Arbejdsskadestyrelsen, hvis der er en sammenhæng mellem arbejdet og håndeksemet. På nuværende tidspunkt er arbejdsrelateret astma/næseflåd og blærekræft også godkendt som lidelser, frisører kan få erstatning for, hvis en læge har stillet diagnosen.

Alle frisørskoler og frisørsaloner er forsikret, og det er forsikringsselskabet, der står for en eventuel dækning. Selv om salonen, hvor frisøren har fået sit håndeksem, er lukket, kan frisøren godt få erstatning. Kun 13 procent af de frisører, der mener, at deres håndeksem skyldes arbejdet, får håndeksemet anmeldt som arbejdsbetinget lidelse.

Hvis frisøren/frisøreleven får udbetalt erstatning kan personen godt fortsætte i sit fag, men det vil være klogt at ændre arbejdsbetingelserne, så frisøren ikke udsættes for det der udløste for eksempel håndeksemet.

Brug handsker – men gør det rigtigt!

Brug handsker til vådt arbejde eller kemisk udsættelse. Når handsker anvendes rigtigt beskytter de din hud mod påvirkninger, der kan irritere eller fremkalde allergi. Brug handsker, så lang tid det er nødvendigt i så kort tid som muligt. Handskerne skal være hele, rene og tørre. Dine hænder skal være rene og tørre, før du tager handsker på. Hvis dine hænder ikke er rene og tørre, når du bruger handsker, kan det irritere din hud. Brug bomuldshandsker under handskerne. Bomuldshandsker under beskyttelseshandsker kan hjæl-pe med at holde huden tør. Bomuldshandsker skal skiftes hvis de bliver våde. Brug altid pudderfri handsker. Videncenter for Frisører anbefaler engangs nitrilhandsker. Husk at engangs handsker er engangs!

Annonce (læs videre nedenfor)

Hvad kan man selv gøre?

Hvis frisøren vil kunne lave alle traditionelle kemiske behandlinger på sine kunder, er det bedste at beskytte sig mod det våde arbejde og de kosmetiske produkter ved at bruge en parfumefri creme på hænderne og beskyttelseshandsker af nitril - gerne med bomuldshandsker under.

Bomuldshandsker kan købes på apoteket. Beskyttelseshandsker af nitril giver den bedste beskyttelse mod frisørkemikalier, men genbrug aldrig engangshandsker. En bomuldshandske inden under beskyttelseshandsken kan bevare en normal fugtighed på hænderne og beskytte mod eventuelle acceleratorer i handskerne. Frisører bør smøre deres hænder i fed parfumefri creme gennem hele arbejdsdagen for at bevare hændernes barriere intakt. Videncenter for Frisører anbefaler Ceridal Lipogel og Locobase Fedt-creme. Hvis man bedre kan lide en mere tyndtflydende creme er det bedre end slet ikke at bruge creme. Videncenter for Frisører anbefaler Danatekt Creme og Decubal Clinic Creme.

Frisøren kan teste sine metalredskaber (saks, kam, hårnåle, hårklips) med et nikkeltestsæt, som kan købes på apoteket. Det foregår ved at blande væsker fra to små flasker på en vatpind, som man efterfølgende stryger henover metalgenstanden. Det er også en god idé at teste sin mobiltelefon eller smykker, hvis man får rødme eller eksem, der hvor genstande er i kontakt med huden.

Vil du vide mere eller har du spørgsmål?

Links til hjemmesider:
www.videncenterforallergi.dk
www.dfkf.dk
www.bar-service.dk Heidi Søsted kan kontaktes for eksempel vedrørende handskevalg, cremer og produkter på 39 77 73 03 eller e-mail: hesos@geh.regionh.dk

Sidst opdateret: 05.01.2010

Annonce