Annonce

Spontan abort

Hvad er spontan abort?

Abort betyder, at en graviditet ufrivilligt afbrydes så tidligt, at fosteret ikke kan overleve. Dette sker som regel før 12. graviditetsuge. Hos alle kvinder er der risiko for, at graviditeten ender med spontan abort. Risikoen for spontan abort er 10 til 35 procent, afhængig af moderens alder.

Hvad er symptomerne på en spontan abort?

De hyppigste symptomer på spontan abort i graviditeten er blødning og underlivssmerter .

Blødningen kan være kraftig som menstruation eller kraftigere samt være ledsaget af underlivssmerter. Symptomer på en abort kan også være pletblødninger eller brunligt, blodigt udflåd flere dage i træk. Mange har dog uskadelige pletblødninger tidligt i graviditeten. Hvis man er gravid og begynder at bløde, bør man under alle omstændigheder gå til lægen for at blive undersøgt.

Underlivssmerterne kan enten sidde fortil over skambenet eller stråle mod ryggen. Hvis man er gravid og får smerter i underlivet , behøver det ikke at være alvorligt. Alligevel skal lægen vurdere, om smerterne er af betydning eller ej.

  • Ve-lignende smerter, det vil sige smerter, der kommer og forsvinder, eller tyngdefornemmelse midt for i underlivet stammer som regel fra selve livmoderen.

  • Det kan dog også skyldes, at man har blærebetændelse , hvilket mange gravide får. Det kan afgøres ved at undersøge urinen.

  • Har man både feber og smerter i underlivet, kan det skyldes en betændelse i livmoderen.

  • Smerter i den ene eller den anden side af underlivet kan stamme fra æggeledere eller æggestokke.

  • Hvis man har ondt i siden af underlivet, kan det være et symptom på graviditet uden for livmoderen . Ved en graviditet uden for livmoderen sætter det befrugtede æg sig fast i for eksempel æggelederen. En sådan graviditet er ikke levedygtig. Graviditet uden for livmoderen kan være en alvorlig tilstand, og den skal behandles.

Hvordan stiller lægen diagnosen spontan abort?

  • Lægen vil som regel lave en gynækologisk undersøgelse for at afgøre, om blødningen kommer fra livmoderhulen, livmoderhalsen eller selve skeden.

  • Lægen vil samtidig vurdere, om livmoderhalskanalen er lukket. Hvis livmoderhalsen er afkortet, eller hvis livmoderhalskanalen står åben, kan det være tegn på begyndende abort.

  • Lægen vurderer også selve livmoderens størrelse, og om den er blød eller fast at føle på. Hvis livmoderen samtidig er spændt og øm, bekræfter det mistanken om begyndende abort.

  • Hvis lægen er i tvivl, vil man blive henvist til en ultralydsundersøgelse hos enten en speciallæge eller på sygehuset.

Hvordan kan man forebygge spontan abort?

Tidligere blev kvinder med truende spontan abort indlagt til aflastning på sygehuset. Der er ikke belæg for effekten af dette, og det er aldrig blevet bevist, at fysisk aktivitet kan skade en i øvrigt normal graviditet. Man bruger ikke længere sengeleje ved truende abort, og man kan passe sine daglige gøremål, som man plejer. De fleste bliver dog sygemeldt af deres egen læge, så længe de bløder.

Hvis man har symptomer på en tidlig spontan abort, er det som regel ikke muligt at forhindre, at aborten sker. Hos de fleste har fosteret været dødt i en periode, og hos nogle har der aldrig været udviklet et foster. Man skal derfor undersøges af lægen for at få konstateret, om man enten er ved at abortere eller allerede har aborteret.

Før 12. graviditetsuge

Holdningen til behandling af spontan abort har ændret sig de seneste 10 år.Tidligere var behandlingen næsten hos alle en udskrabning . Nu er man langt mere tilbageholdende, og i de fleste tilfælde vil man lade kvinden abortere selv. Processen kan fremskyndes ved hjælp af lægemidler, som blødgør livmoderhalsen og dermed fremmer udstødningen af graviditeten. Sandsynligheden for at undgå udskrabning er cirka 80 procent.

Der vil blive tilbudt en kontrolscanning cirka to uger, hvor slimhinden i livmoderen bliver vurderet. Alle der aborterer spontant, bør få kontrolleret deres blodtype. Rhesus negative bør have en indsprøjtning for at forhindre rhesusimmunisering hos fosteret i en fremtidig graviditet.

Efter 12. graviditetsuge

Truende abort efter 12. graviditetsuge kan også vise sig ved blødning og smerter. Er man nået ud over 18. til 20. graviditetsuge med et levende foster, kan en aktiv aflastende behandling på sygehuset måske hindre, at man aborterer. Får man blødning eller smerter på dette tidspunkt i graviditeten, bør man kontakte lægen for råd og vejledning.

Risikoen for at en udskrabning bliver nødvendig er højere ved sene aborter, men også her er holdningen at vurdere i hvert enkelt tilfælde.

Hvis man aborterer flere gange

Jo højere alder hos den gravide, jo større er risikoen for en spontan abort. Visse sygdomme og tilstande forøger denne risiko, for eksempel kromosomafvigelser hos enten moderen eller faderen og autoimmune sygdomme. Hvis man aborterer tre gange i træk, vil man blive tilbudt en udredning for dette på sygehuset.

Sidst opdateret: 04.12.2009

Annonce