Annonce

Kronisk leukæmi (Blodkræft)

Hvad er kronisk leukæmi?

Kroniske leukæmier, også kaldet kronisk blodkræft, er kræftsygdomme i de bloddannende celler i knoglemarven . I modsætning til de akutte leukæmier er de kroniske leukæmier sædvanligvis langsomt fremadskridende.

Sygdommen viser sig i blodprøver ved, at der er for mange hvide blodlegemer i blodet. Grunden til dette er, at der i knoglemarven dannes for mange og syge hvide blodlegemer , der fra knoglemarven trænger over i blodbanen. De syge celler (leukæmicellerne) forbliver overvejende i blodet, men kan også slå sig ned i for eksempel lymfeknuder og milt.

Leukæmicellerne ved kronisk leukæmi har et anderledes, mere modent udseende. Det vil sige, at de ligner mere almindelige, raske hvide blodlegemer - end de syge celler ved akut leukæmi. De kroniske leukæmier udvikler sig også langsommere end de akutte, hvilket betyder at man som regel kan leve i længere tid med en kronisk leukæmi, før den giver symptomer. At sygdommen er kronisk betyder, at man skal leve med sygdommen livslangt – medmindre man gennemgår en knoglemarvstransplantation, som er den eneste behandling, der kan helbrede sygdommen. Som det fremgår af behandlingsafsnittet nedenfor, er dette dog ikke nødvendigt for de fleste patienter, da sygdommen ofte kan holdes nede med medicinsk behandling.

NYT om behandling af kræft

INDSÆT-BILLEDTEKST-HER

Dyk ned i Netdoktors nye magasin, 'UPDATE - Kræft'. Her kan du læse om immunterapi og opfindelsen af kemo. LÆS HER

 • Kroniske leukæmier kan inddeles i to hovedtyper:
 • Kronisk myeloid leukæmi (CML)

 • Kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) som ofte betegnes som 'gammelmands-leukæmi', da den er sjælden før 40 års alderen.

 • Kroniske leukæmier opdages ofte tilfældigt i forbindelse med en blodprøve, der afslører for mange hvide blodlegemer. Ellers viser CLL sig ofte ved forstørrelse af lymfeknuder. Ved både CML og CLL vil der ofte være forstørret milt (se nedenfor).

 • Behandlingen er vidt forskellig for CML og CLL. Dertil kommer forskelle i undertyperne af CML og CLL, som har betydning for behandlingsforløb og prognose.
Annonce (læs videre nedenfor)

Hvorfor får man kronisk leukæmi?

Af erfaring ved man, at radioaktiv bestråling øger risikoen for leukæmi generelt – herunder de kroniske leukæmier. Derudover er benzener (somer giftige væsker, der findes i blandt andet dieselolie og cigaretrøg) kendt for at kunne øge risikoen for leukæmi generelt. I langt de fleste tilfælde kendes årsagen til leukæmi ikke. Sygdommene betragtes ikke som arvelige og smitter ikke (se i øvrigt akut leukæmi ).

Annonce (læs videre nedenfor)

Hvor udbredt er kronisk leukæmi

CLL er den hyppigste leukæmiform i Danmark med cirka 300 nye tilfælde per år hos voksne. Gennemsnitsalderen på diagnosetidspunktet er knapt 70 år, og CLL rammer mænd dobbelt så hyppigt som kvinder. CML forekommer sjældnere. Der er således cirka 100 nye CML tilfælde om året i Danmark.

Annonce (læs videre nedenfor)

Hvilke symptomer er der på kronisk leukæmi?

De kroniske leukæmier kommer oftest snigende. Mange gange opdages sygdommen tilfældigt i forbindelse med et lægebesøg af anden årsag.

 • Sygdommen (især CLL) kan vise sig ved udvikling af knudedannelser i lymfekirtlerne i armhulerne, i lysken eller på halsen.

 • Lymfeknuderne kan være en til tre centimeter i diameter. De føles faste, smuttende lige under huden. I de fleste tilfælde er knuderne ikke ømme.

 • Ofte vil der tilkomme træthed og symptomer på mangel på røde blodlegemer (eksempelvis svimmelhed, hovedpine og åndenød).

 • Før eller siden begynder man ofte at tabe sig i vægt og svede især om natten. Enkelte får hudkløe.

 • Sjældnere kan man opleve en øget tendens til blødning med små blå mærker i huden eller blødning fra tandkød og næse, som tegn på, at man mangler blodplader.

 • Nogle oplever en øget tendens til infektioner – med for eksempel gentagne forkølelser og lungebetændelser.

 • Knoglesmerter specielt over lænden og i brystkassen er hos nogle – især ved CML- det mest fremtrædende symptom.

 • Forstørrelse af milten kan give symptomer – afhængig af, hvor stor den er. Det kan føles som en trykken op ad til i venstre side af maven.

Hvordan stilles diagnosen?

Hvis den praktiserende læge får mistanke om leukæmi, vil han/hun tage en blodprøve. Ud fra prøverne vil lægen henvise til en medicinsk specialafdeling/hæmatologisk afdeling med henblik på vurdering og behandling.

På specialafdelingen vil man stille den specifikke diagnoseved hjælp af specialundersøgelser på blod og knoglemarv. Herved kan man bestemme undertyperne, som har betydning for behandlingsvalg.

CML har et særligt kendetegn, idet der i de syge cellers kromosomsammensætning er en forandring, der kaldes Philadelfia kromosomet, hvor noget materiale fra kromosom nummer 9 og kromosom nummer 22 har byttet plads.

Annonce (læs videre nedenfor)

Hvordan behandles kronisk leukæmi?

Specialafdelingen vil foretage en lang række blodprøver, lave en knoglemarvsundersøgelse og eventuelt foretage en skanning af maven for at bestemme undertypen og udbredningen af sygdommen udenfor knoglemarven.

CML: Denne sygdom var indtil omkring årtusindeskiftet dødelig efter cirka fire til fem års tid - med mindre man blev knoglemarvstransplanteret. Omkring 2001 skete der et gennembrud, hvor tabletter med indholdsstoffet Imatinib viste sig at kunne holde sygdommen i ro i årevis. Denne behandling virker ved at binde sig til præcis den forandring, der opstår i leukæmicellen på grund af Philadelfia kromosomet. Herved vil de syge celler ikke være i stand til at formere sig – og leukæmien går i stå. Behandlingen skal tages livslangt – ellers vil leukæmien i langt de fleste tilfælde komme igen. Såfremt behandling med Imatinib (eller en af de nytilkomne lignende præparater) ikke virker, eller hvis CML sygdommen er meget fremadskredet på tidspunktet for diagnosen, kan det stadigvæk blive nødvendigt med knoglemarvstransplantation (se også akut leukæmi)

CLL: Behandling er ikke altid nødvendigt, idet sygdommen kan være meget fredelig. Såfremt den er opdaget i tidlig fase og har en gunstig undertype, kan man ofte nøjes med at følge sygdommens udvikling med en blodprøvekontrol med jævne mellemrum.

Hvis sygdommen udvikler sig og giver symptomer med påvirkning af de øvrige normale blodceller er behandling nødvendigt. Der vil da, afhængig af patientens alder og sygdommens undertype, være forskellige muligheder for kemoterapi. Nogle gange kan man nøjes med tabletbehandling, mens det i andre tilfælde kræver intensiv kemobehandling og i sidste ende knoglemarvstransplantation.

Som noget helt nyt er der indenfor de seneste år introduceret nye særdeles lovende, målrettede behandlinger til CLL - i stil med Imatinib ved CML. Der en behandlinger med for eksempel stoffet ibrutinib, der specifikt hæmmer væksten af leukæmicellerne – uden at gøre betydelig skade på øvrige celler. Der gøres stadigvæk forsøg med disse lægemidler, og det er endnu uvist præcist, hvilken plads denne type behandling får. Lægemidlerne forventes at blive værdifulde til især behandling af patienter, som har højrisiko sygdomsundertyper af CLL.

Udsigter for fremtiden

De fleste med den fredelige type af kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) og en velbehandlet kronisk myeloid leukæmi (CML) kan leve et helt normalt liv med sygdommen i mange år.

Der vil, som ovenfor anført, være tilfælde, hvor intensiv behandling er påkrævet med henblik på enten at holde sygdommen nede i en periode - eller helbrede den (knoglemarvstransplantation). I sådanne tilfælde vil behandlingen fylde meget i perioder, men der vil også være perioder, hvor livet kan leves helt normalt.

Læs mere om LEUKÆMI

Sidst opdateret: 11.09.2014

Annonce