Socialfobi

Hvad socialfobi?

Socialfobi er overdreven angst i sociale situationer, det vil sige i samvær med andre mennesker. Man nærer frygt for at blive kritisk iagttaget af andre og komme til at opføre sig pinligt, og der opstår der en række karakteristiske psykiske og legemlige angstsymptomer, som er så ubehagelige, at man undgår sociale situationer. Det er også karakteristisk, at man bekymrer sig meget på forhånd over kommende sociale begivenheder.

Hvorfor får man socialfobi?

Socialfobi er angstreaktioner, der skyldes uhensigmæssig indlæring livet igennem i samværet med andre mennesker. Der er i vor kultur en række forventninger til ens sociale færdigheder, og når man ikke lever op hertil, opstår der usikkerhed og angst, og selvfølelsen svækkes.

Resultatet er ofte, at personen fremover undgår tilsvarende situationer. Man bliver derved tiltagende dårlig til at klare sig i sociale sammenhæng. Men man er pinligt berørt over sine handikap, hvilket kan føre til forstemning eller endog depression. Der er en vis arvelig tilbøjelighed til kraftige angstreaktioner i forbindelse med særlige belastninger og socialt samvær, som kan vise sig tidligt i livet.

Hvordan føles socialfobi?

Ud over frygt for at blive genstand for andre kritiske opmærksomhed eller for at opføre sig pinlig og undgå sådanne situationer er der andre karakteristiske symptomer.

Typiske angstsymptomer, der optræder i sociale situationer:

 • Hjertebanken

 • sveden

 • rysten

 • mundtørhed

 • åndenød

 • kvælningsfornemmelse

 • smerter eller trykken i brystet

 • kvalme eller maveuro

 • svimmelhed

 • uvirkelighedsfølelse

 • frygt for at miste selvkontrollen

 • dødsangst

 • kuldegysninger eller hedeture

 • dødhedsfølelse eller snurrende fornemmelser i hænder eller fødder

Der kan også være mere eller mindre udtalt ansigtsrødmen, frygt for at kaste op og vandladnings- eller afføringstrang, eller frygt for det. Symptomerne ledsages af betydelig gene og man er ofte selv klar over, at de er overdrevne eller urimelige.

Hvad kan man selv gøre?

Det er vigtigt at læse eller blive informeret om socialfobi og prøve at forstå, hvordan lidelsen opstår, og hvorledes den uhensigtsmæssige adfærd vedligeholdes. Det giver én muligheder for at gøre noget effektivt over for angsten. I lettere tilfælde kan information være tilstrækkelig, men mange må have professionel hjælp.

Hvordan stiller lægen diagnosen

Socialfobi diagnosen stilles ud fra de anførte symptomer og en præcis diagnose forudsætter en grundig samtale. Socialfobi kan ses sammen med andre angstlidelser og depression, og en grundig psykiatrisk vurdering i kan nogle tilfælde være påkrævet.

Hvordan behandles socialfobi

Der er to hovedbehandlingsmetoder: psykoterapi og medicin.

Psykoterapi

Kognitiv adfærdsterapi er effektiv ved socialfobi. Ved kognitiv terapi fokuseres på ændring af personens uhensigtsmæssige tanker omkring den fobiske situation og udgåelsesadfærd. En vigtig del er information om lidelsen, symptomernes art og deres indbyrdes sammenhæng og en rationel holdning over for sociale situationer.

Et andet vigtigt behandlingsprincip er en gradvis, men systematisk udsættelse for de situationer, der er forbundet med fobisk undvigelsesadfærd (ekspositionsbehandling). Man tilstræber herved at afbetinge den uhensigtsmæssige adfærd. Det er særligt vigtigt at blive bedre til at klare sociale situationer på en hensigtsmæssig måde. Social færdighedstræning er et vigtigt element.

Medicin

Antidepressiva:Forskellige moderne antidepressiva er effektive og virkningen viser sig efter 2-5 uger. Lægemidlerne virker bredt over for de forskellige angstsymptomer, og når de aftager, vil socialfobikeren bedre kunne udsætte sig for sociale situationer. Samtidige depressive symptomer vil svinde.

Benzodiazepiner:Angstdæmpende lægemidler som stesolid ® har effekt på kort sigt, men antidepressiva foretrækkes, da benzodiazepiner kan føre til afhængighed. Disse lægemidler bør derfor kun bruges få uger.

Læs mere om DEPRESSION OG ANGST

Sidst opdateret: 20.08.2008