Annonce

Nyrekræft: Flere får diagnosen – og flere overlever

Antallet af danskere, der får konstateret nyrekræft, er steget kraftigt. Det skyldes især, at flere bliver CT-skannet, så der opdages langt flere tumorer. Samtidig bliver mange tumorer fundet på et tidligere stadie end førhen, og det betyder, at chancen for at overleve sygdommen er blevet betydeligt bedre.

Engang var nyrekræft en sygdom, som først blev opdaget, når man kom til lægen med blod i urinen, eller fordi man hostede eller havde tabt sig. Det vil sige, når sygdommen var meget fremskreden og havde spredt sig med metastaser andre steder i kroppen. Sådan er det ikke længere. Det fortæller dr. med. Frede Donskov, der er klinisk professor og overlæge på kræftafdelingen på Aarhus Universitetshospital.

- I dag bliver over halvdelen af alle danske nyrekræfttilfælde fundet på en skanning, hvor personen bliver undersøgt med et helt andet mål for øje. Det betyder også, at vi finder mange flere tumorer end tidligere. Vi er oppe på næsten 1000 tilfælde årligt af nyrekræft, fortæller Frede Donskov

Ifølge den seneste optælling fra det nordiske Cancerregister NORDCAN får 934 personer konstateret nyrekræft årligt. Går man 10 år tilbage, var dette tal nede på 646. På de 10 år er der altså sket en stigning på 45 procent.

Nye scannere finder flere

En af de oplagte forklaringer på stigningen er, at der i de senere år er kommet større skannerkapacitet på de danske hospitaler.

- Helt konkret indkøbte Danske Regioner 100 CT-skannere i 2010 med henblik på at få en større volumen på det diagnostiske område. Derved kunne man opfylde de forpligtelser, der kom med kræftpakkerne. Siden har man løbende indkøbt nye CT-skannere, der gør, at diagnostikken fortsat kan følge med. Om der reelt er sket en stigning i antallet af nyrekræfttilfælde, ved vi faktisk ikke. Vi kan se, at der er en stigning i USA, men vi ved faktisk ikke, om stigningen herhjemme blot skyldes en stigning i adgangen til skanning, siger Frede Donskov

Tidlig diagnose giver bedre prognose

En stor del af de tilfældige fund ved skanningerne har resulteret i, at sygdommen generelt bliver opsporet på et tidligere stadie end før i tiden. Frede Donskov forklarer, at denne udvikling kaldes stage-migration. I stedet for at blive opdaget i stadie 3 eller 4, bliver cirka halvdelen af alle tilfælde i dag fundet i stadie 1, og det har stor betydning for udsigterne til behandling og prognose.

- Når tumoren opdages på et tidligt stadie, er den lille og sidder kun i nyren. Her kan man ofte nøjes med at lave nyrebevarende kirurgi eller kryo-behandling, og det gør, at overlevelseschancerne er gode, siger Frede Donskov.

Ifølge tal fra NORDCAN var 47 procent i live fem år efter de havde fået stillet diagnosen nyrekræft, når man så på perioden 2002-2006. 10 år senere (i perioden 2012-2016) var dette tal steget til 64 procent for mænd og 65 procent for kvinder.

Også bedre udsigter til de alvorligt syge

Der er stadig tilfælde, hvor kræften bliver opdaget sent og har udviklet sig til metastatisk sygdom, og for den patientgruppe har der ikke været samme positive udvikling før nu.

- De alvorligt syge har hidtil klaret sig dårligt, men nu er der sket en positiv ændring for denne gruppe. I marts 2019 startede vi med at bruge såkaldt check point immunterapi til stadie 4 patienter - altså de mest syge patienter. Vi forventer at kunne forlænge overlevelsen for alle og helbrede 10 procent af de metastatisk syge med immunterapi, så det kommer uden tvivl til at gøre en forskel for de alvorligt syge siger Frede Donskov.

De virksomme stoffer i check point immunterapierne går under navnene nivolumab og ipilimumab. Disse stoffer bruges også til behandling af andre kræftformer – blandt andet modermærkekræft. Og håbet er, at immunterapien fremadrettet vil give et bedre samspil mellem medicin og kirurgi.

- Vi skal nu i gang med et nationalt studie, hvor vi vil se på, om det er bedst at operere eller undgå at operere primærtumoren i nyren hos patienter med metastatisk sygdom, efter de har fået tre eller seks måneders behandling med check point immunterapi. Når man får ny, effektiv medicin, giver det også bedre muligheder for kirurgen. Der har aldrig været så store fremskridt inden for behandling af nyrekræft, som der er i disse år, siger Frede Donskov.

Læs mere

Sidst opdateret: 06.01.2020

Annonce