Annonce

Bivirkninger efter børnevaccinationer

Børnevaccinationer - skal, skal ikke

Mange forældre tænker over de bivirkninger, som deres barn kan få af de forskellige vaccinationer, men de fleste bivirkninger er helt ufarlige. Derudover skal man huske, at bivirkninger til vacciner er 100 – 1000 gange sjældnere og også mindre alvorlige end de følgetilstande, som sygdommene giver.

Da nogle vacciner indeholder de samme vira, som er anledning til sygdommene, kan et barn efter vaccinationen få de samme symptomer, som sygdommene giver i naturlig form - blot mildere. Man skelner derfor mellem lette, forventelige reaktioner og egentlige komplikationer, det vil sige de alvorligere reaktioner eller bivirkninger.

Lægerne skal indberette alle reaktioner, som opstår kort tid efter vaccinationen. Det er derfor vigtigt, at lægerne får kendskab til dem. Forventelige reaktioner, som en mindre hævelse eller kortvarig feber, skal normalt ikke anmeldes. I de foregående år er der registreret 200 bivirkninger årligt, hvoraf de fleste drejede sig om lokal hævelse, udslæt eller feber. Til sammenligning er der i denne periode givet 700.000 vaccinationer til børn om året.

Annonce (læs videre nedenfor)

Hvordan ser det danske børnevaccinationsprogram ud?

5 uger

 • Børnevaccination: Ingen

 • Børneundersøgelse: Ja

3 måneder

5 måneder

 • Børnevaccination: Difteri - stivkrampe - kighoste - polio - Hib + PCV13

 • Børneundersøgelse: Ja

12 måneder

 • Børnevaccination: Difteri - stivkrampe - kighoste - polio - Hib + PCV13

 • Børneundersøgelse: Ja

15 måneder

 • Børnevaccination: MFR 1 (paraply-vaccine 1)

 • Børneundersøgelse: Nej

2 år

 • Børnevaccination: Ingen

 • Børneundersøgelse: Ja

3 år

 • Børnevaccination: Ingen

 • Børneundersøgelse: Ja

4 år

 • Børnevaccination: MFR 2 (paraply-vaccine 2)

 • Børneundersøgelse: Ja

5 år

 • Børnevaccination: Difteri - stivkrampe - kighoste - polio

 • Børneundersøgelse: Ja

12 år

 • Børnevaccination: Vaccination med tre stik mod human papillomavirus (HPV). Vaccinen er siden 2009 givet til piger i 12 års-alderen.

 • Børneundersøgelse: Nej
Annonce (læs videre nedenfor)

Hvad er PCV13?

PCV13 betyder konjugeret pneumokokvaccine, og den dækker mod 13 af pneumokok-bakterietyperne. En infektion med en pneumokokbakterie er årsag til akut mellemørebetændelse, lungebetændelse og bihulebetændelse. Af mere alvorlig karakter kan pneumokokinfektion også forårsage blodforgiftning og hjernehindebetændelse (meningitis). Vaccinen mod pneumokokinfektion blev introduceret i oktober 2007.

Annonce (læs videre nedenfor)

Oversigt over bivirkninger ved børnevaccinationer:

Nedenfor er bivirkningerne efter de almindelige børnevaccinationer anført. De er delt op i forventelige reaktioner og sjældne reaktioner.

Difteri - stivkrampe - poliovaccine

 • Forventelige reaktioner: Rødme, høvelse og ømhed på stikstedet. Feber og utilpashed kan også ses. Det varer som regel kun et døgn og er ufarligt.

 • Sjældne reaktioner: Der kan ses feberkramper efter vaccinationen. Det forhindrer ikke videre vaccination, men man vil undlade kighostevaccinen. Udslæt og hævelse som tegn på overfølsomhed kan ses, og barnet skal så undersøges.

Di-te-revaccination (difteri-stivkrampe 4)

 • Forventelige reaktioner: Rødme, hævelse og ømhed på det sted, der er vaccineret.

 • Sjældne reaktioner: Meget store hævelser kan ses, men er nu sjældne efter, at vaccinen er gjort svagere. Allergiske reaktioner kan ses.

Hib-vaccinen

Vaccine mod en bakterie, der kan give meningitis.

 • Forventelige reaktioner: Smerte, rødme og hævelse. Irritabilitet, gråd, let feber , diaré og opkastning kan forekomme de første døgn efter vaccinationen.

 • Sjældne reaktioner: Store hævelser og smerter er set i enkelte tilfælde. Det svinder efter 12-24 timer og ses ikke ved efterfølgende vaccinationer.

MFR-vaccinen

Vaccine mod mæslinger, fåresyge og røde hunde.

 • Forventelige reaktioner: Vaccinen indeholder svækket, levende virus, og barnet kan få milde tegn på sygdommene. Der er oftest tale om let feber, snue og eventuelt udslet. Barnet smitter ikke.

 • Sjældne reaktioner: Der er set enkelte tilfælde af gangforstyrrelser og meget få tilfælde af hjernebetændelse. Enkelte børn har haft hudblødninger.

PCV13

Pneumokok-vaccine til forebyggelse af blodforgiftning (sepsis/bakteriæmi) og meningitis. Har muligvis en forebyggende effekt over for lungebetændelse.

 • Forventelige reaktioner: Rødme, hævelse og ømhed på injektionsstedet, hovedpine, utilpashed og feber.

 • Sjældne reaktioner: I sjældne tilfælde ses overfølsomhedsforstyrrelser, åndedrætsproblemer, feberkramper, opkast eller diarré.

HPV-vaccinen

Vaccine mod HPV , der kan forebygge kønsvorter, livmoderhalskræft samt formodentlig kræft andre steder.

 • Forventelige reaktioner: Rødme, hævelse og ømhed på injektionsstedet, hovedpine, utilpashed, træthed og feber.

 • Sjældne reaktioner: I sjældne tilfælde ses overfølsomhedsreaktioner (allergi) med åndedrætsproblemer, nældefeber eller udslæt.

Lidt mere om vaccinationer:

I dag vaccineres der mod elleve meget smitsomme og potentielt alvorlige sygdomme i det danske børnevaccinationsprogram. Vaccination i Danmark er frivillig og foretages hos den praktiserende læge. Vedkommende har også ansvar for at give informationer til forældrene.

Målet er for eksempel som ved polio og mæslinger at udrydde sygdommene, som man gjorde det med den farlige sygdom kopper i 1970erne. Men et vaccinationsprogram kræver en kollektiv indsats, hvor næsten alle vaccineres, ellers vil der til stadighed være en reserve af potentielle sygdomsbærere i befolkningen. Det drejer sig ikke om bekvemmelighed med hensyn til sygedage, men om at forebygge sygdomme med farlige komplikationer.

Annonce (læs videre nedenfor)

Polio

Har man fuldført programmet mod polio med samtlige vaccinationer, er man fuldt beskyttet livet ud. Polio var indtil 1950erne en frygtet sygdom, som kom i jævnlige epidemier. Nu har mange glemt, hvad poliovaccinerne indført fra 1956 beskytter os imod.

Mæslinger, fåresyge og røde hunde

Vaccinen mod mæslinger, fåresyge og røde hunde blev indført i 1987, og man er livsvarigt beskyttet efter de to vaccinationer. Men endnu er det ikke alle, som tager imod tilbuddet. I flere år er 10-15 procent af børnene ikke blevet vaccineret, og derfor vil der stadig kunne opstå epidemier af de tre sygdomme.

Hvis du er kvinde og tænker på at blive gravid, er det en god idé at få undersøgt, om du har haft røde hunde. Hvis man får sygdommen under graviditeten, kan den nemlig give fosterskader.

Kighoste

Kighoste kan være livstruende for spædbørn. Desværre beskytter vaccinen først tilstrækkeligt efter to doser. Børn under et år, som endnu ikke har fået to kighostevaccinationer, må derfor ikke komme i en daginstitution, hvor der optræder kighoste. Efter sidste vaccination i fem-årsalderen er man formodentlig beskyttet i 10 år.

Stivkrampe

Stivkrampe er ikke en decideret børnesygdom, men en livstruende infektionssygdom forårsaget af en bakterie. Tidligere fik nyfødte sygdommen på grund af forureningen af navlen. I dag ses sygdommen først og fremmest hos ældre, ufuldstændigt vaccinerede personer. Efter sidste vaccination i fem-årsalderen er man beskyttet i 10 år.

Difteri

Difteri er heller ikke en decideret børnesygdom, men en livstruende infektionssygdom forårsaget af en bakterie. I de sidste 40 år har der kun været enkelte tilfælde i Danmark, men der er stadig risiko for at blive smittet i udlandet. Efter sidste vaccination i fem-årsalderen er man beskyttet i 10 år.

Pneumokok

Pneumokok er en bakterie af typen streptokok, der findes i de øvre luftveje hos mange raske mennesker. Ofte gør bakterien ingen skade, men hos nogle kan den forårsage bihulebetændelse, mellemørebetændelse eller lungebetændelse .

I alvorlige tilfælde kan bakterien føre til blodforgiftning (sepsis) eller hjernehindebetændelse (meningitis) især hos små børn eller ældre.

HPV (Human Papilloma-virus)

HPV er en samlet betegnelse for over 100 forskellige vira, hvoraf nogen kan føre til kønsvorter og kræft forskellige steder i kroppen. Hos kvinder sættes HPV oftest i forbindelse med livmoderhalskræft, men HPV kan også kan være årsag til kræft hos mænd. Læs mere om HPV

Relevante links til vaccinationer

Sundhedsstyrelsen har udgivet en bog og en pjece om børnevaccinationer. Begge dele kan ses på Sundhedsstyrelsens hjemmeside www.sst.dk.

EPI-nyt er et nyhedsbrev udgivet af Statens Serum Institut , som orienterer om smitsomme sygdomme.

Kontakt lægen med det samme, hvis:

 • Hvis barnet får høj feber over 39 grader celcius.
 • Hvis barnets almentilstand er påvirket, bevidstheden er sløret eller barnet har svært ved at styre sine bevægelser.
 • Hvis der er stærke smerter.

Kontakt lægen i løbet af 24 til 48 timer, hvis:

 • Hvis der er større hævelser
 • Hvis der er smerter.
 • Hvis der er udslæt, ikke bare rødmen omkring stikstedet.

Sidst opdateret: 14.07.2014

Medicin som kan anvendes

Annonce