Annonce

Regler om medicintilskud

Kan jeg få tilskud?

Mange mennesker modtager tilskud fra det offentlige, når de skal købe deres medicin. Der ydes tilskud til det meste receptpligtige medicin. Når man køber receptpligtig medicin registreres det og tilskuddet gives automatisk, så der ydes større tilskud jo mere man køber. Det kaldes det generelle tilskud.

Læs her hvilke regler og tilskudssatser der gælder for 2015.

Over 18 år

For personer over 18 år gælder følgende tilskudsregler: Hvis udgiften ikke overstiger 900 kroner inden for 1 år, ydes der ikke tilskud. Overstiger udgiften dette beløb, udregnes tilskuddet således:

  • 925 - 1.515 kr. = 50 procent i tilskud

  • 1.515 - 3.280 kr. = 75 procent i tilskud

  • 3.280 kr. og derover = 85 procent i tilskud.

Under 18 år

For personer under 18 år gælder følgende tilskudsregler:

  • 0 - 1.515 kr. = 60 procent i tilskud

  • 1.515 - 3.280 kr. = 75 procent i tilskud

  • 3.280 kr. og derover = 85 procent i tilskud.

Tabel

Du kan her se tilskudssatserne i en tabel. Tabellen er en oversigt for personer under og over 18 år:

Årlig udgift pr. personTilskud over 18 årTilskud under 18 år0 - 925 kr.0%60%925 - 1.515 kr.50%60%1.515 - 3.280 kr.75 %75 %3.280 kr. el. mere85%85%> Beløbsgrænserne reguleres i januar hvert år.

Hvordan udregnes tilskuddet?

Den pris, som tilskuddet beregnes ud fra, er ikke nødvendigvis den pris, som medicinen koster. Det betyder at, såfremt der er flere ens udgaver af en given type medicin, fastsættes tilskudsprisen som prisen for den billigste medicin. Hvis lægen udskriver et dyrere præparat, er det derfor patienten selv, som skal betale merudgiften.

Kan man få andre tilskud?

Enkelttilskud

Det er ikke alt medicin, der automatisk er tilskudsberettiget I tilfælde hvor medicinen ikke automatisk er tilskudsberettiget, kan man kun få tilskud, hvis man har en særlig bevilling fra Lægemiddelstyrelsen kaldet 'enkelttilskud'. Det er din læge, som skal søge om enkelttilskud hos Lægemiddelstyrelsen. Lægen beskriver dit behov og dit sygdomsforløb, og det er disse oplysninger, der bliver vurderet. Dine økonomiske forhold har ingen betydning.

Forhøjet tilskud

Tilskudsreglerne gælder det billigste lægemiddel i den pågældende tilskudsgruppe. Men hvis man er nødt til at benytte et specielt lægemiddel, som er dyrere end det billigste i gruppen, fordi man for eksempel har allergi over for et tilsætningsstof, kan den behandlende læge ansøge Lægemiddelstyrelsen om forhøjet tilskud, så tilskuddet udregnes efter lægemidlets faktiske pris i stedet for referenceprisen. Får man bevillingen, skal denne medbringes og fremvises på apoteket hver gang, man køber lægemidlet.

Tilskud til kronisk syge

Hvis man er kronisk syg, kan den praktiserende/behandlende læge ansøge Lægemiddelstyrelsen om 100 procent tilskud for den del af egenbetalingen, som udgør mere end 3.830 kr. årligt. Der skal være tale om personer, som lider af en vedvarende eller kronisk sygdom, og som har et stort, varigt og fagligt veldokumenteret forbrug af medicin. Det er også muligt at få tilskuddet, hvis man i en kortere periode har store udgifter til medicin for eksempel i forbindelse med en operation eller ved behandling af barnløshed.

Tilskud til døende

Døende patienter, som vælger at tilbringe den sidste tid i eget hjem eller på et hospice, skal ikke stilles økonomisk ringere end patienter, der forbliver indlagt på hospital. Derfor får de al medicin gratis, når de har en bevilling af terminaltilskud fra Lægemiddelstyrelsen. Det er patientens læge eller sygehuset, der skal søge Lægemiddelstyrelsen om såkaldt terminaltilskud.

Apoteket kender prisen

Lægemiddelstyrelsen opgør løbende den enkeltes forbrug af tilskudsberettiget medicin og registrerer det i et landsdækkende elektronisk register, som kaldes CTR (Lægemiddelstyrelsens Centrale Tilskudsregister). Apotekernes computersystemer er løbende opdateret med oplysninger fra CTR, og det betyder, at de ovennævnte tilskud automatisk fratrækkes prisen, når man køber sin medicin på apotektet.

Helbredstillægskort

Pensionister har stadig mulighed for at få et ekstra tilskud til medicinen gennem det såkaldte helbredstillægskort (der tidligere blev kaldt medicinkort). For at få et helbredstillægskort, skal bopælskommunen skønne, at den enkeltes økonomiske forhold taler for det. Man kan søge om et helbredstillægskort i den kommunale social- og sundhedsforvaltning.

Beregn dit eget medicintilskud

Du kan selv beregne, hvor meget du kan få i tilskud til den medicin, du køber på apoteket på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside .

Sidst opdateret: 23.02.2015