Annonce

Skribenter

Netdoktor samarbejder med flere end 200 af Danmarks mest fremtrædende læger og speciallæger, der arbejder på landets sygehuse og i private praksisser. Ved siden af deres fuldtidsbeskæftigelse i den offentlige sundhedssektor, hjælper de Netdoktor med at skrive, redigere og opdatere indholdet på Netdoktor.dk.

En række af de læger, der bidrager med information til Netdoktor, har, med tilladelse fra Lægemiddelstyrelsen, også modtaget honorar fra medicinalindustrien – for eksempel i forbindelse med forskning, undervisning og foredrag.

Du kan se Lægemiddelstyrelsens liste over tilladelser her.

A

Á Rogvi-Hansen, Bjarke, overlæge, speciallæge i neurologi
Overlæge på Rigshospitalet, Neurologisk Klinik
 
Aggerbeck, Annette, journalist
 
Agner, Tove - overlæge, dr. med.
Overlæge på dermatologisk afdeling Bispebjerg Hospital
 
Akasha, Ea Suzanne – psykomotorisk terapeut og forfatter
Psykomotorisk terapeut, formand for Danske Psykomotoriske terapeuter og forfatter til bl. a. bogen ’Sov godt’ (Politikens forlag, 2007) sammen med Anne-Marie Olsen.
 
Alving, Jørgen - overlæge, speciallæge i neurologi og klinisk neurofysiologi
Overlæge ved Neurofysiologisk afdeling, Kolonien Filidelfia, Dianalund
 
Andersen, Anders Nyboe - overlæge, klinisk professor, dr.med, speciallæge i gynækologi og obstetrik
Er Klinikchef for Nordens største Fertilitetsklinik på Rigshospitalet. Har arbejdet klinisk og videnskabeligt med assisteret befrugtning gennem de sidste 20 år.
 
Andersen, Claus E. - Seniorforsker, Afd. for strålingsforskning, Risø, DTU Roskilde
 
Andersen, Flemming - overlæge, ph.d., klinisk lektor, speciallæge i dermato-venerologi
Overlæge på hudafdelingen I og Allergicenteret, Odense Universitetshospital
 
Andersen, Helle - farmaceut
Ansat ved Apoteket Ørnen, Odense.
 
Andersen, Lise Lotte Torvin - læge
Kursusreservelæge ved anæstsiologisk afdeling, Kolding Sygehus. Førsteforfatter på artikel "Medicin og amning" samt medforfatter på artikel "Medicin i graviditeten" Publiceret i Månedsskrift for Praktisk lægegerning. Medforfatter på artikel "Methylergometrine in early puerperium" publiceret i Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica
 
Andersen, Mikael - overlæge
Plastikkirurgisk klinik. Hovedortocentret, Rigshospitalet. Særligt ansvarsområde: Læbe-ganespalte og andre misdannelser i kranie-ansigtsområdet.
 
Andersen, Peter Henrik - afdelingslæge
Afdelingslæge, afdelingen for Infektionsepidemiologi, Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning. Desuden er han redaktør af EPI-NYT
 
Andersen, Ture - afdelingslæge
Overlæge på audiologisk afdeling, Odense Universitetshospital og lektor på Klinisk Institut, Syddansk Universitet
 

B

Bach, Karin Friis - farmaceut
Daglig leder, Københavns Universitetshospitals GCP-enhed. Hr især arbejdet med klinisk farmaci/lægemiddelinformation.
 
Backer, Vibeke - overlæge, dr.med, speciallæge i lungesygdomme
Speciale i lungesygdomme. Ansat ved Bispebjerg Hospital
 
Baggesen, Kirsten - speciallæge i øjensygdomme
Øjenlæge, Øjenafdelingen Aalborg Sygehus og Institut for Syn og teknologi, region Nordjylland
 
Basic, Dzenita - Farmaceut
M.Sc Pharm, apotek: Rådgivning, medicinhåndtering, medicingennemgang.
 
Barfod, Charlotte - dykkerlæge og erhvervsdykker
 
Barkfeld, Inger - sygeplejerske
sygeplejerske, ansat på øjenafdelingen, Glostrup Hospital siden 1994, efteruddannelse for øjensygeplejersker 2006.
 
Bastian, Henning Lehmann - cand.odont.
Cand.odont. fra Århus Tandlægehøjskole 1971. Specialistanerkendelse i tand, mund og kæbekirurgi 1986. Overtandlæge ved Kæbekirurgisk Afdeling K, Odense Universitetshospital 1989. Administrende overtandlæge 1992. Tilknyttet Retsmedicinsk Institut som retsodontolog samt tilknyttet Rigspolitichefens Beredsskabsgruppe.
 
Bech, Christel - sygeplejerske, stud.cur.
Stud. cur ved Aarhus Universitet, Forskerkursus på Nordiska hälsovårdshögskolan, Göteborg: Vård, etik och samhälle, 1995-1996. Refereeperson på " Vård i Norden" fra 1995. Medlem af redaktionen på det islandske sygeplejetidsskrift fra 1995-1997. Fra 1997 stud.cur. på Aarhus Universitet. Ansat på Viborg Sygehus, psykiatrisk afdeling, Borgarspítalinn, Reykjavík kirurgisk afdeling (hals, næse, øre og neurokirurgisk samt ortopædisk), Landspítalinn, Reykjavík psykiatrisk afdeling, Egilstadir Sjukrahus medicinsk afdeling, Heilsugæslan, Hafnarfjordur sundhedsplejerske, hjemmesygeplejerske og konsultationssygeplejerske, afløser for jordemoderen. Afdelingssygeplejerske for akutmodtagelse i Hafnarfjördur fra 1995-1997. Publiceret: "Sygeplejerskers telefonservice" i Timarit Hjukrunarfrædinga, nr.2, 1991. "Island viser nye veje" i Sygeplejersken nr.5, 1993. "Menneskelige egenskaber i kommunikationen med sundhedspersoner" i 3. Vísindathing Félags Ìslenskra Heimilislækna, Akureyri, 1996.
 
Bech, Per - overlæge, professor, dr.med.
Overlæge ved psykiatrisk afdeling P, Hillerød Sygehus. Professor i psykiatri.
 
Beck, Anne-Marie - klinisk diætist, seniorforsker
Ansat ved Danmarks Fødevareforskning.
 
Bentzon, Niels - Speciallæge i kirurgi, Overlæge
Overlæge ved brystkirurgisk afd. F, Herlev Hospital.
 
Bertelsen, Morten
Bachelor i idræt.
 
Biering-Sørensen, Fin
Klinikchef, overlæge, dr. med. Professor i Neurorehabilitering med særligt henblik på rygmarvsskade Klinik for rygmarvsskader, Neurocentret, Rigshospitalet
 
Bilenberg, Niels - professor, overlæge, ph.d.
Niels Bilenberg (NB) er speciallæge i børnepsykiatri, professor, overlæge og forskningsleder ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling i Odense. Han er særlig optaget af de neuropsykiatriske lidelser hos børn. Under NB's ledelse har forskningsenheden i DBUH blandt andet stået for populationsstudier, studier af tvillinger, etiologiske- og behandlingsstudier af børn og unge med ADHD og Autismeforstyrrelser. NB har standardiseret en lang række psykometriske redskaber (CBCL-materialet, ADHD-RS, K-SADS m.fl.) som nu anvendes i stigende grad i klinisk børne- og ungdomspsykiatri.
 
Bille, Rikke L. Lindeberg - Cand. scient i Miljøkemi
Testkoordinator i Informationscenter for Miljø & Sundhed. Har til daglig ansvar for at gennemføre produkttest i IMS.
 
Birch, Ditlev - Farmaceut
Ph.d. stipendiat ved Institutut for farmaci på Københavns Universitet
 
Bitz, Christian - cand.scient i human ernæring
Selvstændig ernæringsformidler, foredragsholder og skribent med fokus på sund mad og livsstil.
 
Bjarkam, Carsten Reidies - MD, PhD, hjernekirurg og hjerneforsker
Er ansat på Neurokirurgisk Afdeling, Århus Universitetshospital og samtidig lektor ved Anatomisk Institut, Aarhus Universitet. Har arbejdet med hjerneforskning siden 1993 og skrevet PhD om udviklingen af en minigrisemodel for hjernestimulationsbehandling ved Parkinsons sygdom. Aktuelt forskningsområde er brugen af neuromodulation - det vil sige stamceller, genterapi og hjernestimulationselektroder til behandling af hjernesygdomme.
 
Black, Finn Trunk - professor, overlæge
Skejby Sygehus, Infektionsmedicinsk Afdeling.
 
Bliddal, Henning - Professor, overlæge dr.med.
Professor, overlæge dr.med. i reumatologi
 
Bodelsen, Tobias Dehli - cand. psych. aut.
Har stiftet to Cope , som tilbyder psykologisk konsultation til private og virksomheder
 
Bonde, Jesper Hansen - Ph.D., Dipl.Med.Sci., molekylærbiolog
Seniorforsker på Patologiafdelingen og Klinisk Forskningscenter, Hvidovre Hospital.
 
Bols, Inger - autoriseret klinisk diætist
Kostkonsulent, se mere på www.ingerbols.dk
 
Bolting, Lisa - diætist
Chefdiætist på Slankedoktor.dk
 
Bolton, Sophie - sygeplejerske
Projektsygeplejerske, Lungemedicinsk forskningsenhed, Bispebjerg Hospital
 
Borch-Johnsen, Knut - cheflæge, professor, dr.med.
Professor, dr.med., speciallæge i intern medicin
 
Borg, Morten Klelund - læge
Cand.med., reservelæge ved Lungemedicinsk Afdeling, Aarhus Universitetshospital
 
Bové, Troels - speciallæge
Speciallæge i almen medicin. Privatpraksis i Nr. Lyndelse. Tidligere medlem af P.L.O.s bestyrelse og af Helses redaktionskomite. Medforfatter til bogen: "Hvad gør jeg?". Konsulent på sektionen: "Vagtlægen".
 
Borre, Mette - Klinisk diætist
Klinisk diætist og ansat på Medicinsk Hepato-Gastroenterologisk Afd., Aarhus Universitetshospital. Har desuden autorisation fra Sundhedsstyrelsen og tilbyder diætistisk vejledning på sin klinik i Århus. Læs mere her.
 
Brandsborg, Birgitte - læge
Læge ved Dansk Smerteforskningscenter, Århus Universitetshospital
 
Brandt, Carl J. - læge
Medstifter af Netdoktor.dk. Tidligere ansat ved Odense Universitetshospital. Hans projekt om rygerlunger (Brandt, CJ et al. 'Effect of diagnosis og Smoker's Lung', The Lancet 1997; 349 (9047): p. 253) er kendt som et af de mest interessante studier af effektiviteten af klar kommunikation mellem læge og patient.
 
Brock, Christina
Forskningsassistent ved Aalborg Universitetshospital på afdelingen for medicinske mave- og tarmsygdomme.
 
Bro-Jørgensen, Klaus - overlæge, dr.med
Statens Seruminstitut. Uddannet læge 1963. Klinisk arbejde, uddannelse og forskning inden for intern medicin 1963-67. Arbejde som adjunkt og senere lektor på Institut for medicinsk mikrobiologi, på Københavns Universitet 1967-83. Forskningsområder inden for virologi og infektionsimmunologi. Dr.med. 1978. Siden 1983 ansat som overlæge på Statens Serum Institut. Først som leder af poliovaccineproduktionen, senere som afdelingschef for virusvaccineafdelingen, siden som overlæge i medicinsk afdeling.
 
Bruun, Jens M. - læge, ph.d.
Ansat på Medicinsk Endokrinologisk Afd. C, Århus Universitets Hospital, Århus Sygehus. Interesseområde: type 2 diabetes og fedmebehandling.
 
Brun, Jens V. - speciallæge
Speciallæge i i ortopædi. Uddannet læge 1971. Fra 1980 speciallæge i ortopædi. Har siden 1985 drevet speciallægepraksis i fodsygdomme, tlf. 20 14 43 21. www.jensvbruun.net
 
Brændgaard, Per - cand. scient. i human ernæring
Selvstændig konsulent, skribent og foredragsholder. Stifter af vægttabsprogrammet Små Skridt, www.smaaskridt.dk
 
Buchwald, Christian von - professor, overlæge, dr.med., MD,
Rigshospitalets Øre-næse-halskirurgiske afdeling og Institut for Neuro- og Sansefag.
 
Burisch, Johan - læge og PhD i mave- tarmsygdomme
Arbejder på Mavetarmafdelingen på Nordsjællands Hospital. Specialist i inflammatorisk tarmsygdom, herunder årsager, prognose, udbredelse og fordelingen af sygdommene i befolkningen.
 
Bækgaard, Niels - overlæge, klinisk lektor
Specialist i kirurgi og karkirurgi. Ansat på karkirurgisk afdeling B, Gentofte Hospital siden 1993. Er formand for Klinisk Vene Database, sekretær i Scandinavian Venous Forum og medlem af styregruppen for European Venous Forum.
 
Bønnelykke, Klaus - læge, Ph.D.-stipendiat
Ansat ved Dansk børneAstmaCenter, Gentofte Hospital. Har gennem flere år forsket i astma hos børn. Skriver ph.d.-afhandling om astma og allergi hos småbørn.
 
Bønsager, Birgit Christine - cand. scient, PhD, biokemi
Fagspecialist i fødevaretilsætningsstoffer, Kemi og Fødevarekvalitet, Fødevarestyrelsen.
 
Baastrup, Cathrine - farmaceut
M.Sc Pharm, p.hd. studerende ved Dansk Smerteforskningscenter, Århus Universitetshospital

C

Carstensen, Svend B. - fysioterapeut
Autoriseret fysioterapeut og skribent med 20 års erfaring i idrætsskader, ergonomi og fysioterapi. Driver virksomheden: www.fysioterapi-aarhus.dk .
 
Christesen, Henrik Thybo - cverlæge, Ph.d., Lektor
Overlæge, PhD, Lektor, speciallæge i børnesygdomme på H.C.Andersen Børnehospital, Odense Universitetshospital.
 
Christensen, Henrik Wulff - kiropraktor, læge og ph.d.
ved Nuklearmedicinsk afdeling, Odense Universitetshospital og kiropraktor. Kiropraktor fra Anglo European College of Chiropractic, England 1988. Læge fra Odense Universitet 1993. Ret til selvstændigt virke som læge 1994. Har praktiseret som kiropraktor i 10 år.
 
Christiansen, Tore, Fysioterapeut, cand scient san
Medicinsk Endokrinologisk Afd. C, Århus Universitets Hospital, Århus Sygehus.

D

Dalsgaard, Torur - speciallæge, ph.d.
Gynækologisk-Obstetrisk klinik, Rigshospitalet
 
Davidsen, Ole - speciallæge
Speciallæge i intern medicin. Første reservelæge ved Geriatrisk afdeling C, Marselisborg Hospital.
 
Dickmeiss, Ebbe - overlæge
Overlæge ved Blodbanken, Rigshospitalet og chef for blodbankens Stamcellesektion. Doktordisputats, Københavns Universitet 1976 om immunologiske problemer ved nyretransplantation. Forfatter og medforfatter af over 100 internationale publikationer inden for områderne transplantationsimmunologi, immundefekttilstande (herunder AIDS), blodtransfusionssmitte samt stamcelletransplantation.
 
Djurhuus, Stig - overlæge, ph.d., speciallæge i kardiologi
Overlæge på Odense Universitetshospital, Kardiologisk afdeling
 
Donskov, Frede - speciallæge i onkologi, overlæge, dr.med.
Overlæge på kræftafdelingen på Aarhus Universitetshospital
 
Dragsted, Lars Ove - professor MSO
Professor på Institut for Human Ernæring
 
Drewes, Asbjørn Mohr
Klinisk Professor, Overlæge ved Aalborg Universitetshospital på afdelingen for medicinske mave- og tarmsygdomme.
 
Duer, Henrik - cand.scient.
Cand.scient i humanfysiologi. Bifag i kemi fra H.C.Ørsted Instituttet, Københavns Universitet. Underviser på fitness- og aerobic- instruktøruddannelsen på Instruktørskolen Hard Work. Foredragsholder inden for emnerne motion, ernæring og vægttab. Har desuden eget firma (www.healthgroup.dk), som beskæftiger sig med at forbedre den generelle sundhed i private og offentlige virksomheder og institutioner.
 
Dörge, Henrik - cand.scient.
Cand. scient i idræt. Konsulent. International Product Manager i Medtronic, Neurodiagnostic Business Unit. Desuden selvstændig konsulent indenfor biomekanisk produkt- og konceptudvikling. Cand.scient. i idræt fra Københavns Universitet med speciale i Biomekanik. Undervisningsassistent, August Krogh Instituttet, Kbh., Forskningsassistent, Idrætsuddannelsen Aarhus Universitet, Gæsteforsker, Panum Instituttet, Kbh.
 
Døssing, Martin - dr.med., speciallæge
Speciale i lungemedicin (rygeafvænning), intern medicin og klinisk farmakologi. Medicinsk afdeling Frederikssund Sygehus. Artikler om bl.a. 'Den svære samtale' og sundhedsskader af rygning. Foredragsholder.

E

Ebbe Nils Ebbesen, overlæge, ph.d., speciallæge i reumatologi og intern medicin. Idrætsmediciner. www.reuma.dk
Speciallæge på Reumatologisk og Idrætsmedicinsk Klinik , som tilbyder undersøgelse og behandling af alle reumatologiske og idrætsmedicinske lidelser/skader.
 
Edmund, Carsten, overlæge, dr. med.
Overlæge og speciallæge i øjensygdomme
 
Ebdrup, Bjørn Hylsebeck, læge, ph.d.
Post doc ved www.cnsr.dk og www.cinsr.dk , Psykiatrisk Center Glostrup
 
Egense, Marianne - sexolog
Marianne Egense er uddannet sygeplejerske, sexolog og parterapeut. Hun driver Center for Sex og Samliv i København, hvor hun giver individuel- og parterapi vedrørende sexuelle og samlivsproblemer. Se nærmere på www.6ogsamliv.nu. Marianne Egense er desuden brevkasseskribent i ALT for damerne samt ungemagasinet GIRLS. Hun underviser og holder foredrag samt afholder kurser om kvinder, selvværd og sexualitet.
 
Ehlers, Pernille
Projektleder hos Rådet for Større Færdselssikkerhed.
 
Elers, Jimmi, læge og phd-stipendiat
Ansat ved Lungemedicinsk Forskningsenhed og forsker i astma, sport og astmamedicin.
 
Enevoldsen, Tina Skriver - fysioterapeut
Afdelingsfysioterapeut, Neurologisk gruppe, Bispebjerg Hospital
 
Esbjerg, Rikke - chefredaktør, læge
Læge fra Københavns Universitet, 1996. Studier i massekommunikation ved RUC, 1991. Tillægsuddannelsen i faglig formidling fra Danmarks Journalisthøjskole, 1995-96. Turnus som læge, Københavns Amt, 1996-97. Forskningsassistent, Bispebjerg Hospital og Institut for Folkesundhedsvidenskab, (Københavns Sundhedsvidenskabelige Fakultet). Tekstforfatter og specialkonsulent på reklamebureauet Enterprise A/S. Redaktionschef Netdoktor.dk 1999.

F

Faber, Christian Emil - læge, ph.d.
Speciallæge i øre, næse,-hals-sygdomme 1.7.2000. ph.d.-afhandling om ny akustisk metode til niveaubestemmelse af obstruktioner i svælget under søvn. Århus Universitet 2003.
 
Farholt, Stense
Speciallæge i pædiatri, Århus Universitetshospital, Skejby , Børneafdeling A.
 
Fedder, Jens - forskningslektor, overlæge, ph.d.
Ansat på Forskningsenheden & Fertilitetsklinikken, Regionshospitalet Horsens
 
Felding, Christine - speciallæge i gynækologi og obstetrik
Christine Felding er speciallæge i gynækologi og obstetrik (kvindesygdomme og fødselshjælp). Hun er uddannet på de store Københavnske hospitaler, har arbejdet 12 år på privathospital og har samtidig i 10 år haft sin egen gynækologiske klinik i Rungsted (www.felding.dk). Hun er en erfaren foredragsholder i emner som for eksempel overgangsalder og hormonbehandling, men har også talt om prævention og HPV-vaccination. Hun har i en del år været brevkasseredaktrice på portalen www.oestrogen.dk. Her kan man spørge om alt vedr. underlivsproblemer. Desuden er hun at finde som brevkasseredaktrice i Femi News, hvor man kan spørge om alt vedrørende HPV-virus, kønsvorter, celleforandringer, livmoderhalskræft og HPV-vaccinen.
 
Finnerup, Nanna - læge
Læge ved Dansk Smerteforskningscenter, Århus Universitetshospital
 
Floridon, Charlotte - speciallæge, ph.d.
Speciallæge, ph.d. i kvindesygdomme og fødsler, Odense Universitetshospital og Gynækologisk Klinik, Middelfart. .
 
Fonnesbæk, Lotte - farmaceut
Arbejder på Pharmacon.
 
Frahm, Cathrine
Psykolog, ansat ved Scleroseforeningen.dk
 
Frimodt-Møller, Poul Chr. - speciallæge i urologi og kirurgi
Overlæge ved Organkirurgisk afdeling, Kolding Sygehus)
 
Frische, Grethe - jordemoder
Jordemoder Grethe Frische har mere end 20 års erfaring med mor/ barn sundhed både i Danmark og flere år i Afrika. Hun har en ph.d.-grad i epidemiologi fra Det lægevidenskabelige Fakultet, Odense Universitet.
 
Fuldkornspartnerskabet
Fuldkornspartnerskabet har til formål at fremme folkesundheden i Danmark ved at få danskerne til at spise mere fuldkorn. Partnerne er fra sundhedsorganisationer, erhverv, myndigheder og detailhandlen. Læs mere om partnerskabet her

G

Garnæs, Emilie - Læge, ph.d studerende, forskningsassistent
Rigshospitalets Øre-næse-halskirurgiske afdeling
 
Geoffroy, Marianne Breds, overlæge, ph.d., speciallæge i psykiatri
Speciale i neuropsykiatriske lidelser med fokus på ADHD samt uddannet specialist og supervisor i kognitiv adfærdsterapi. Leder af ADHDambulatoriet, Vesterbrogade 28, 1 1620 Kbh, V under Lænke-ambulatorierne.
 
Anne-Marie Gerdes, overlæge, ph.d., speciallæge i klinisk genetik
Overlæge på Klinisk Genetisk Afdeling, Rigshospitalet
 
Gerdes, Lotte, journalist og klinisk diætist
Har skrevet bachelorspeciale om "Kost & ADHD", samt udgivet bogen "Barn i bevægelse - om at være forælder til et barn med OCD og ADHD". Bogen beskriver familielivet på tæt hold og giver indblik i konflikter, samarbejde, nederlag, succes og i det hele taget erfaringer med at have OCD og/eller ADHD tæt inde på livet. Tidligere klinisk diætist på Regionshospitalet Randers, nu ansat som diætist i Favrskov Kommune.
 
Gill, Sabine - læge, ph.d.
Speciallæge i Intern Medicin og Kardiologi (Medicinske hjertesygdomme). Kardiologisk afdeling B, (Hjertemedicinsk) Odense Universitetshospital.
 
Glenthøj, Birte Y., Professor i neuropsykiatri, overlæge, dr.med.
Forskningsleder af www.cnsr.dk og www.cinsr.dk , Psykiatrisk Center Glostrup
 
Glismann, Steffen - overlæge på Statens Serum Institut
Speciallæge i samfundsmedicin (Public Health Medicine) og overlæge ved Epidemiologisk afdeling på Statens Serum Institut. Beskæftiger sig med overvågning og forebyggelse af smitsomme sygdomme, der kan forebygges med vacciner. Rådgiver desuden i Sundhedsstyrelsens vaccinationsudvalg.
 
** Graversen, Hanne Vittrup - kommunikationskonsulent**
Har skrevet artikler om pension og forsikringer
 
Gregersen, Per Lykke - overlæge,
Speciallæge i øjensygdommg, øjenafdelingen, Sønderborg Sygehus.
 
Gregerslund, Mie Manon - sygeplejerske
Sygeplejerske på parkinson-afdelingen på Glostrup Hospital
 
Grinsted, Per - speciallæge
Speciallæge i almen medicin. Privatpraktiserende læge i Holsedore, tilknyttet praksiskonsulentordningen. Arbejder sideløbende som praksiskoordinator i Fyns Amt - varetagelse af samarbejdet mellem sygehusene, kommunerne og de praktiserende læger. Stor undervisnings- og foredragsaktivitet. Skrevet bøger og artikler især om laboratoriemedicin og mikroskopi.
 
Grønbæk, Henning - professor, overlæge, ph.d.
Speciallæge i hepatologi samt intern medicin: gastroenterologi og hepatologi. Leder af Center for Neuroendokrine Tumorer, Aarhus Universitetshospital. Centret er akkrediteret af det det europæiske selskab for neuroendokrine tumorer (ENETS) som europæisk ”ENETS center of excellence.
 
Grøndahl, Marie Louise - cand. med. vet, PhD
Ansat på laboratoriet for Reproduktionsbiologi på Fertilitetsklinikken, Rigshospitalet, samt konsulent på Fertilitetsklinikken Trianglen
 
Guldal, Inge - cand.psych.
Aut.cand.psych specialist og supervisor i psykoterapi. Hypnotisør og hypnoterapeut. Formand for Psykologfagligt Selskab for Klinisk Hypnose. Se mere www.ingeguldal.dk
 
Gøbel, Søren - farmaceut
farmaceut på Sct. Nikolai Apotek, Svendborg. Tidl. farmaceutisk redaktør på Netdoktor.dk

H

Hald, Finn - overlæge, speciallæge i gynækologi og obstetrik
Overlæge og klinikchef på Fertilitetsklinikken på Regionshospitalet Brædstrup.
 
Hansen, Helle Rabøl - ph.D. på DPU, cand.jur, forfatter, skribent og redaktør
Cand.Jur. fra Københavns Universitet 1998. Specialetema om 'sociale optagelsesritualer i forsvaret'. 1998 - 2000 - fuldmægtig i regeringens Børneråd med sekretariatsansvar for antimobbeindsatsen. 2000 - 2003 - juridisk sekretariatsmedlem i Børns Vilkår. 2003 - 2007 - medstifter og programudvikler i 'AMOK', antimobebkosnulenterne 2007 - ff - Phd. stipendiat på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Århus Universitet. Desuden redaktør, medskribent og forfatter af bøger om mobning: - Mobbedreng (Børnerådet) - AMOR, Antimobberåd (Børns Vilkår) - Mobbeland (Gyldendal Uddannelse) - Grundbog mod mobning (Gyldendal Uddannelse).
 
Hansen, Mogens Kragh - farmaceut, PhD
Toksikolog i Arbejdsmiljøhuset
 
Hansen, Lars Trier - overlæge, speciallæge
Speciallæge i i øre-næse-halssygdomme. Privatpraktiserende speciallæge på klinikken Ørelægerne i Sønderborg.
 
Hansen, Rikke Rie - cand.pharm, ph.d. stipendiat
Cand.pham., ph.d. stipendiat ved Institut for Farmakologi og Farmakoterapi, Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet. Forsker i smerter ved knoglecancer.
 
Hartvigsen, Jan - ph.d.-stipendiat og kiropraktor.
 
Hasenkam, Michael J. - dr.med., professor
Professor i i eksperimentel hjertekirurgi ved Aarhus Universitet. Uddannet som læge i 1983 ved Aarhus Universitet. Forskningsspeciale i kunstige hjerteklapper og nye hjertekirurgiske metoder. Arbejder klinisk med oplæring af patienter i selvstyret antikoagulationsbehandling.
 
Hegedüs, Laszlo - overlæge, dr.med.
ved Medicinsk afdeling M, Odense Universitetshospital.
 
 
Henriksen, Jan Erik - overlæge, klinisk lektor, phd, speciallæge i medicinske hormonsygdomme
Speciale i medicinske hormonsygdomme. Forsvaret ph.d.-afhandlingen "The minimal model of glucose disappearance. Evaluation, relationship to skeletal muscle glucose metabolism and application in the investigation of inherited defects in relatives of non-insulin dependent diabetes mellitus (NIDDM) patients" Odense Universitet 1995. Studieophold ved St. Vincent Hospital, Melbourne, Australia. Siden 2004 overlæge ved Endokrinologisk afd M, Odense Universitetshospital og klinisk lektor ved Odense Universitet.
 
Henriksen, Tine Brink - overlæge, lektor, ph.d.
Overlæge ved Børneafdelingen, Århus Universitetssygehus, Skejby med ansvar for intensiv behandling og neonatologi. Heruodver daglig leder af Perinatal Epidemiologisk Forskningsenhed, Klinisk Institut, Århus Universitet. Forskningsområde: Betydningen af påvirkninger i fosterlivet og meget tidlig barnealder for barnets udvikling og senere sygdomme.
 
Henriksen, Tove - overlæge, speciallæge i neurologi
Overlæge på Neurologisk afdeling N, Bispebjerg Hospital
 
Herbst, Tim - cand.scient.
Bachelor i eliteidræt fra Københavns Universitet. Cand.scient. i human fysiologi 2000. Underviser på form & fitness instruktøruddannelse. Har egen virksomhed (www.healthgroup.dk), som beskæftiger sig med sundhedsfremmende projekter på arbejdspladsen.
 
Hertoft, Preben - sexolog, professor, dr.med.
Tidl. professor ved Rigshospitalets Sexologiske Klinik, København.
 
Hjortdal, Jesper - overlæge, dr.med
Speciallæge i øjensygdomme
 
Hoff, Kirsten - Socionom og cand. scient. soc
Arbejder som socialrådgiver og udviklingskonsulent i Parkinsonforeningen.
 
Holler, Anette - sygeplejerske
sygeplejerske, ansat på øjenafdelingen, Glostrup Hospital.
 
Holmelund, Mikkel - speciallæge i øre- næse- halssygdomme
Speciallæge i øre-næse-halssygdomme i 1995. Uddannet på øre-næse-halsafdelingerne i Slagelse, Hillerød og på Rigshospitalet. Afdelingslæge på Rigshospitalet 1995-1997. Praktiserende speciallæge i Helsingør fra 1998. Formand for Danske Øre-Næse-Halslægers Organisation (DØNHO) 2004-2008. Næstformand i Foreningen af Praktiserende Speciallæger (FAPS). Forfatter af temabogen "Børn og Ører", Leo Pharma 2002. Underviser på Københavns Universitet, Institut for Folkesundhedsvidenskab (Almen Medicin) samt Den Danske Lægeforenings kurser for praktiserende læger.
 
Holten, Iben - overlæge, dr.med.
Overlæge ved Kræftens Bekæmpelse, Forebyggelse og Oplysning.
 
Houmann, Tine - overlæge, speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri
Overlæge på Børne og ungdomspsykiatrisk Center, Glostrup
 
Hove, Hanne - afdelingslæge
Klinik for Sjældne Handicap, Rigshospitalet
 
Hædersdal, Merete - speciallæge, dr.med., ph.d.
Speciale i i hud- og kønssygdomme. Afdelingslæge,dermatologisk afd., Bispebjerg Hospital. Forskningsområder: Hudens svampeinfektioner, lys- og laserbehandling af hudsygdomme.Ph.d. afhandling og disputats om laserbehandling af hudsygdomme.
 
Høgh, Birhe - professor, overlæge, dr. med.
Professor i pædiatri ved Københavns Universitet og overlæge ved Børneafdelingen, Hvidovre Hospital
 
Høiby, Niels - overlæge, professor, dr.med.
ved Laboratoriecentret, klinisk mikrobiologisk afdeling, Rigshospitalet. Professor ved Københavns Universitet.
 
Hørder, Kirsten - overlæge
ved Det børnepsykiatriske hus, Odense Universitetshospital

I

Ibsen, Hans - overlæge, professor, dr.med., speciallæge i intern medicin og kardiologi
Institut for Klinisk Medicin, Kirurgi og Intern Medicin Holbæk Sygehus. Adjungeret professor ved Århus Universitet.
Klinisk forskningslektor ved Københavns Universitet
 
Ipsen, Tune - overlæge, speciallæge i ortopædisk kirurgi
Odense Universitetshospital
 
Ingerslev, Jakob - professor, overlæge, dr. med.
Overlæge på fertilitetsklinikken, Gynækologisk-Obst. afd. Y, Århus Universitetshospital, Skejby

J

Jennum, Poul Jørgen - overlæge, klinisk forskningslektor, dr. med
Leder af Dansk Center for Søvnmedicin, Klinisk neurofysiologisk afdeling Glostrup Hospital. Er klinisk forskningslektor ved Det Sundhedsvidenskablige Fakultet. Forsker i neurologiske sygdomme og søvnforstyrrelser.
 
Jensen, Hans Mørch - overlæge, speciallæge i psykiatri
Ansat som overlæge ved Psykiatrisk Center Bispebjerg på specialafdelingen for angst og depression. Driver desuden en psykiatrisk lægeklinik på Amager . Er uddannet læge fra Århus Universitet 1997 og blev speciallæge i psykiatri i 2005. Har været ansat på centralsygehuset i Hjørring, Psykiatrisk Hospital i Århus, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital i Århus, Århus Kommune Hospital, Bispebjerg Hospital og Kompetencecenter for affektive lidelser ved Psykiatrisk Center Rigshospitalet.
 
Jensen, Peter Kjestrup Axel, overlæge, speciallæge i klinisk genetik
Klinisk lektor ved Århus Universitet og overlæge på klinisk genetisk afdeling, Århus Universitetshospital, Skejby.
 
Jensen, Morten – Fysioterapeut
Fysioterapeut med særlig interesse for idrætsfysioterapi og træning.
 
Jensen, Moten Møller Georg - cand. scient. Human Ernæring
 
Jensen, Niels-Henrik - overlæge
Overlæge ved Tværfagligt Smertecenter, Herlev Hospital.
 
Jensen, Rigmor - professor, overlæge, dr.med., speciallæge i neurologi
Professor, overlæge, dr.med, Dansk Hovedpinecenter, neurologisk afdeling, Glostrup Hospital.
 
Jensen, Simon Storgård - overtandlæge
Uddannelsesansvarlig overtandlæge på Tand-Mund-Kæbekirurgisk Klinik, Rigshospitalet. Research Fellow på Dept. of Oral Surgery & Stomatology, University of Bern, Schweiz Kirurgisk henvisningspraksis, Tandlægerne i Falkonercentret, Frederiksberg.
 
Johansen, Anette
Cand.scient i sociolog ansat på Statens Institut for Folkesundhed, SDU i programmet "Børns Sundhed".
 
Johansen, Sven - overlæge, speciallæge i øjensygdomme
Overlæge på øjenambulatoriet på Hillerød Hospital.
 
Johansson, Anna Blomgren - psykolog
Privatpraktiserende ved Psykologhuset Strøget. Tidligere psykolog ved Smerteklinikken på Århus Universitetshospital.
 
Johannsen, Hans Gad - speciallæge i ortopædkirurgi
Overlæge, speciallæge i ortopædkirurgi, Ortopædisk Klinik Odense Aps, Mere end 20 videnskabelige artikler og foredrag. Universitetskurser i idrætsmedicin (diplomuddannelse)
 
Johnsen, Gerd, specialsygeplejerske
33 års erfaring med alle former for afføringsproblemer, såsom forstoppelse, diaré og ufrivillig afføring på sygehuse, i kommuner og privat praksis
 
Junker, Peter - overlæge, professor, dr.med.
Overlæge ved medicinsk afdeling C, Rheumatologisk sektion, Odense Universitetshospital. Professor ved Odense Universitet.
 
Jægersborg, Louise - afspændingspædagog
Afspændingspædagog, dap.
 
Jørgensen, Jens Otto Lunde - professor, overlæge, dr.med.
medicinsk afdeling M, Århus Kommunehospital. Læge fra Aarhus Universitet 1984. Uddannet som speciallæge i intern medicin og medicinsk endokrinologi. Fra 1997 underviser på Institut for Sundhedsvidenskab, Aarhus Universitet. Vejleder på ph.d.-projekter. Doktorafhandling i 1992 fra Aarhus Universitet: "Human Growth Hormone Replacement Therapy: Pharmacological and Clinical Aspects".

K

Kaas, Karin, journalist
 
Kampmann, Jens Peter, dr. med.
Institutchef for Rationel Farmakoterapi, Lægemiddelstyrelsen
 
Karlsborg, Merete - overlæge
Overlæge ved neurologisk afdeling på Bispebjerg Hospital. Medforfatter til bøger om ALS (Amyotrofisk Lateral Sclerose) og Parkinsons sygdom. Underviser desuden praktiserende læger i Restless Legs (RLS).
 
Kelbæk, Henning - overlæge, dr.med., speciallæge i kardiologi og intern medicin
Ansat som overlæge på Rigshospitalets Hjertecenter og som konsulent ved Hjertecenter Varde.
 
Kesmodel, Ulrik Shiøler - overlæge, adj. lektor, ph.d.
Overlæge på Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus. Adj. lektor og formand for Dansk Epidemiologisk Selskab, Institut for Folkesundhed, Afdeling for Epidemiologi, Aarhus Universitet.
 
Kessel, Line - afdelingslæge, phD og FEBO
Speciallæge i oftalmologi (øjensygdomme). Afdelingslæge på Øjenklinikken/Øjenklinikken for Børn ved Rigshospitalet - Glostrup. PhD samt FEBO (europæisk speciallægeeksamen).
 
Kirk, Henning - forfatter og læge dr.med
Samfundsmediciner - beskæftiger sig med aldring, sundhed og forebyggelse.
 
Kjeldsen, Anette - læge, ph.d.
Reservelæge ved Ørenæsehalsafdeling F, Odense Universitetshospital.
 
Kjeldsen, Jens - læge, ph.d.
1. Reservelæge ved Medicinsk gastroenterologisk afdeling S, Odense Universitetshospital.
 
Kjær, Michael - læge, dr.med, professor
Læge fra Københavns Universitet 1984. Dr.med. 1988 Disputats om "stofskifteregulation under muskelarbejde og træning". Ansat som kandidatstipendiat ved Fysiologisk Institut, Københavns Universitet 1986-1987. 1995 speciallæge i reumatologi. 1997 overlæge på Reumatologisk Afdeling H, Bispebjerg Hospital. Professor i Idrætsmedicin på Københavns Universitet og leder af Idrætsmedicinsk Forskningsenhed, Bispebjerg Hospital.
 
Kjær, Susanne Krüger - professor, overlæge, dr.med.,
Ansat ved Rigshospitalets gynækologiske klinik. Professor i gynækologisk cancerepidemiologi ved Københavns Universitet og Rigshospitalet. Leder af Afdeling for Virus, Hormoner og Kræft ved Kræftens Bekæmpelse.
 
Kjærgaard, Susanne - overlæge, dr. med.,
Overlæge ved Klinisk Genetisk Afdeling på Rigshospitalet.
 
Knoop, Hans Henrik - Lektor i pædagogisk psykologi på DPU/ Aarhus Universitet
Derudover forskningsdirektør i Universe Research LabLektor, et internationalt forskningscenter fokuseret på at samle, skabe og formidle viden om læring, kreativitet, undervisning og innovation. I 2006-2007 var han faglig leder af TV2’s programserie Plan B om effektiv undervisning og bidrog til DR2’s programmer om talentudvikling i skolen.
 
Koch, Ida - psykolog og specialist i supervision og psykoterapi.
Har arbejdet med psykosocialt belastede unge i snart 30 år, dels i Frederiksberg Ungdomsrådgivning og de seneste 5 år i specialskolen, Den Gule Flyver, Nørrebro. Er desuden freelancer: Superviserer, afholder kurser og foredrag og er fast vikar for Tine Bryld på radiorådgivningsprogrammet, Tværs, DR. Er ekstern lektor ved Københavns Universitet. Har forsket i ungdom og ungdomsproblemer og skrevet artikler og bøger om unge.
 
Kofoed, Kristian - Overlæge, ph.d. speciallæge i hud- og kønssygedomme
Overlæge på Hud- og allergiafdelingen, Gentofte Hospital
 
Kolding, Trine Jakobik - Direktør, forfatter og tidscoach med speciale i personlig effektivitet og planlægning.
Forfatter til bøgerne "Få styr på tiden", "Førstehjælp til travle medarbejdere" og "Førstehjælp til travle børnefamilier". Uddannelsesmæssig baggrund: Copenhagen Business School, Danmarks Pædagogiske Universitet samt certificeret coach. Læs mere på www.trinekolding.dk.(http://www.trinekolding.dk )
 
Korsholm, Hanne - speciallæge i almen medicin
Praktiserende læge i Hundested.
 
Krag, Susanne - overlæge ph.d, speciallæge i øjensygdomme
Overlæge ph.d, speciallæge i øjensygdomme på øjenafdelingen på Århus Sygehus
 
Kragballe, Knud - professor, dr.med.
Overlæge ved Århus Amtssygehus, Dermatologisk Afdeling D.
 
Kragh-Müller, Grethe - Lektor, cand. Psych., Autoriseret klinisk psykolog
Specialist i børnepsykologi, Supervisor i Børnepsykologi på specialistniveau. Forfatter til bogen: "Kan selv, vil selv - men du må hjælpe mig" om børns selvstændighedsalder. Desuden konsulent på adskillige programmer og udsendelser om børns udvikling.
 
Kreutzer, Martin - ernæringskonsulent
Ernæringskonsulent ved Institut for Human Ernæring, Landbohøjskolen.
Driver konsulentvirksomheden discreto.dk, der vejleder om kost og motion.
Skribent for magasinet I Form, forfatter til Politikens bog om kost og sundhed.
 
Kristensen, Ellids - overlæge
Overlæge ved Rigshospitalet, Sexologisk Klinik.
 
Kristensen, Mette, cand. tech. al
 
Kristensen, Steen Dalby - overlæge dr.med.
ved Hjertemedicinsk afdeling B, Skejby Sygehus. Speciallæge i intern medicin og kardiologi.
 
Kristensen, Søren Risom - overlæge, dr.med.
Overlæge ved Klinisk Kemisk afdeling, Odense Universitetshospital. Speciallæge i klinisk kemi.
 
Kristoffersen, Sven Erik - overlæge, speciallæge i gynækologi og obstetrik
Overlæge på Kvindeafdelingen på Regionshospitalet Brædstrup.
 
Krogh, Erik - overlæge, dr.med. speciallæge i øjensygdomme
Speciallæge i øjensygdomme på Lukas Øjenhospital
 
Kroman, Niels - Klinikchef, overlæge, dr. med. klinisk lektor
Overlæge på Brystkirurgisk Klinik på Rigshospitalet med speciale i brystkræft hos yngre kvinder.
 
Kromann, Helle - fysioterapeut
Underviser i mange former for vandaktiviter. Afholder kurser for instruktører i babysvømning, vandgymnastik og hydroterapi.
 
Kuur, Ejnar - overlæge
ved Ortopædkirurgisk afdeling, Sygehus Fyn, Middelfart. Speciallæge i ortopædkirurgi med speciel interesse for idrætsmedicin.

L

Lajer, Christel - 1. reservelæge, ph.d.
Rigshospitalets Øre-næse-halskirurgiske afdeling
 
Langdahl, Bente - overlæge, ph.d., dr.med.
Overlæge, ph.d., dr.med., speciallæge i medicinsk endokrinologi
 
Lange, Peter, overlæge, dr. med., speciallæge i medicinske lungesygdomme
Ledende overlæge på Hjerte-Lungemedicinsk Afdeling, Hvidovre Hospital.
 
Langer, Jerk W. - læge
Uddannet på Københavns Universitet i 1987. Videnskabsjournalist, foredragsholder og forfatter til mange bøger om sundhed, sygdomme, ernæring, børnesygdomme, kosttilskud m.m. Medvirker hyppigt i tv og radio. Flere informationer kan findes på www.jerk.dk
 
Langer, Seppo W. - overlæge phd, speciallæge i intern medicin og medicinsk kræftbehandling
Overlæge på Onkologisk Klinik, Rigshospitalet,
 
Larsen, Birger
Optometrist og autoriseret kontaktlinseoptiker. Optikerfagligt medlem af Patientklagenævnet og sagkyndig for Forbrugerstyrelsen.
 
Larsen, Dorte
Psykolog, ansat ved Scleroseforeningen.dk
 
Larsen, Elisabeth Clare - speciallæge i kvindesygdomme og fødsler
Afdelingslæge, phd. Ansat på fertilitetsklinikken, Rigshospitalet
 
Larsen, Helle Kiellberg - speciallæge i dermato-venerologi
Afdelingslæge på dermato-venerologisk afdeling, Bispebjerg Hospital
 
Larsen, Jens Fromholt - overlæge, Ph.d.
Speciallæge i kirurgisk gastroenterologi og overlæge på privathospitalet Mølholm A/S
 
Larsen, Klaus Richter - overlæge, ph.d., speciallæge i lungesygdomme
Overlæge på Lungemedicinsk afdeling, Bispebjerg Hospital,
 
Larsen, Mogens Lytken - professor, overlæge, dr.med
Professor ved Aalborg Universitetshospital og leder af ny ”Forskningsenhed for Ulighed i Hjertesundhed”. Desuden specialeansvarlig for hjerterehabiliteringen på Kardiologisk Afdeling på Aalborg Universitetshospital.
 
Larsen, Torben Bjerregaard - overlæge, ph.d.
Er speciallæge og ph.d. i Klinisk Biokemi. Ansat ved Odense Universitetshospital, Afdeling for Biokemi, Farmakologi og Genetik. Ph.d.afhandling om arvelig trombofili (FV Leiden), Aarhus Universitet, 2000. Primært forskning indenfor det kardiovaskulære område med vægt på arvelige aspekter af venøs tromboemboli. Forfatter til en række videnskabelige artikler indenfor det kardiovaskulære område. Har en del år været tilknyttet Dansk Selskab for Trombose og Hæmostase og er aktiv medlem af European Society of Cardiology’s Working group on Thrombosis. Review for en række videnskabelige tidsskrifter.
 
Lassen, Jens Flensted - 1. reservelæge, ph.d.
Ansat ved Hjertemedicinsk afdeling B., Skejby Sygehus samt forskninglektor ved Aarhus Universitet. Uddannet som læge i 1988 ved Aarhus Universitet. Skrevet ph.d.-afhandling om Peroral AK-behandling. Forskningsområder indenfor trombose, koagulation og hæmostase, antikoagulans-behandling, klinisk epidemiologi og sundhedstjeneste forskning.
 
Lassen, Pernille - læge, ph.D,
Onkologisk Afdeling og Afdeling for Eksperimentel Klinisk Onkologi, Aarhus Sygehus.
 
Lauritsen, Torsten - afdelingslæge
Torsten Lauritsen er børneanæstesiolog og ansat ved Juliane Marie Centret, Rigshospitalet. Han er desuden medlem af Dansk Råd for Genoplivning, medlem af Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicins bestyrelse.
 
Lerche, Heddy - idrætslærer
Ergo- og fysioterapeutskolen i Odense
 
Lidegaard, Øjvind - overlæge og professor
Overlæge og professor ved Gynækologisk Klinik, Rigshospitalet. Lidegaard og gennem mange år gennemført forskning inden for kvindelige kønshormoner, kræft og blodpropper.
 
Lindenberg, Svend - professor emeritus dr. med.
Læge ved fertilietsklinikken Copenhagen Fertility Center(http://www.copenhagenfertilitycenter.com/ nofollow) . Svend Lindenberg er uddannet både i Danmark, England og Sverige og har beskæftiget sig med fertilitetsbehandling siden 1980. Han var med i det team af forskere, der skabte Danmarks første IVF barn i 1983.
 
Lindskjold, Helle - jordemoder
Odense Universitetshospital.
 
Louv, Inge - socialrådgiver, konsulent og underviser
Selvstændig socialrådgiver med efteruddannelsen ”Socialt arbejde med handicappede”. Mange års erfaring fra kommuner, patient- og handicaporganisationer samt børnepsykiatrisk afdeling. Yder blandt andet konsulentbistand og undervisning til forældregrupper, sagsbehandlere og andre fagfolk i vurdering af behov og støttemuligheder til børn, unge og voksne med kronisk sygdom eller handicap. Se mere på hjemmesiden: www.ingelouv.dk
 
Lose, Gunnar - overlæge
Overlæge ved Amtssygehuset i Glostrup, Gynækologisk/obstetrisk afdeling.
 
Lublin, Henrik Kai Francis - overlæge, dr.med.
Overlæge ved psykiatrisk afdeling O , Rigshospitalet. Speciallæge i Psykiatri.
 
Lund, Lærke Kirstine, cand. mag. i Moderne Kultur
Kommunikationsansvarlig i Fuldkornspartnerskabet.
 
Lund, Niels - speciallæge
Speciallæge i kvindesygdomme og fødsler, Gynækologisk Klinik, Middelfart.
 
Lund-Nielsen, Betina - Ph.d., forskningssygeplejerske
Projektleder, forskningssygeplejerske, Onkologisk klinik, Rigshospitalet.

M

Madsen, Claus - speciallæge i neurologi
Afdelingslæge ved Neurologisk afdeling N, Odense Universitetshospital, Kandidat fra Odense Universitet, 1989. Kursusstilling og efterfølgende 1. reservelægetid afd. N. OUH. Supplerende 1. reservelæge uddannelse, Neurologisk afd, KAS Glostrup. Foredrag i ind og udland primært om neuroonkologiske emner. Klinisk lærer ved Københavns- og Odense Universitet.
 
Madsen, Henrik - overlæge og speciallæge i øjensygdomme
 
Madsen, Jan Kyst - overlæge, dr. med, speciallæge i kardiologi og intern medicin
Overlæge ved kardiologisk afdeling, Genotofte Hospital.
 
Madsen, Svend Åge - psykolog, Ph.D.
Chefpsykolog og klinikchef på Rigshospitalets Klinik for Psykologi Pædagogik og Socialrådgivning.
 
Manniche, Vibeke - læge, ph.d.
Kommunelæge i Hillerød Kommune, kendt som forfatter af Politikens bestseller "Bogen om Barnet" samt fra TV 2s morgen-tv "Go'morgen Danmark", hvor hun giver gode råd til forældre. Hun har også skrevet talrige andre bøger.
 
Marlet, Finn - fysioterapeut og cand.scient.
Ansat ved Center for Videregående Sundhedsuddannelser - Fyn, underviser på fysioterapeutuddannelsen.
 
Martinez, Gerd - fysioterapeut
Fysioterapeut ved Lungerehabiliteringen på Hvidovre Hospital
 
Martinsen, Anette - cand scient i klinisk ernæring og klinisk diætist
Ernæringschef på Hvidovre Hospital
 
Monrad, Henrik - Speciallæge i diagnostisk radiologi
Overlæge ved Radiologisk afdeling, Kalundborg Sygehus.
 
Marker, Peter - tandlæge
Tandlægeeksamen 1973. Specialtandlæge 1986. Siden 1995 overtandlæge ved Kæbekirurgisk Afdeling K, Odense Universitetshospital. Videnskabelige arbejder har drejet sig om oral medicinske og oral kirurgiske emner, i alt 29 artikler i nationale og internationale tidsskrifter. Har endvidere været medforfatter til 2 bøger inden for samme emneområde.
 
Meinertz, Helle - dr. med., speciallæge i gynækologi og obstetrik
Har i 10 år udelukkende arbejdet med fertilitetsbehandling. Har aktuelt det lægelige ansvar for fertilitets udredning og behandling på Fertilitetsklinikken Vitanova, Vester Voldgade i København. Er tilknyttet Peter Lundströms Fertilitetsklinik i Ballerup som konsulent.
 
Mikkelsen, Anne Lis - overlæge, dr. med., speciallæge i gynækologi og obstetrik
Ansat ved Sjællands Sygehus fertilitetsklinik i Holbæk.
 
Mikkelsen, Eva Gemzøe - cand.psych.
Cand.psych. fra Århus Universitet 1997, Ph.d. i 2001. Ansat som erhvervspsykolog i CRECEA A/S siden 2002. Specialkompetencer: Organisationsudvikling samt forebyggelse og håndtering af konflikter og mobning.
 
Mikines, Kári Joensen
Overlæge, dr. med. med speciale i kirurgi og urologi. Uddannet læge i 1982 fra Københavns Universitet. Arbejder ved Herlev Hospital på urologisk afdeling H og forsker inden for genetisk karakterisering af prostatacancer.
 
Melchior, Emilie - jordemoder og familieterapeut
Privatpraktiserende familie/psykoterapeut. Underviser i motion i vand for gravide. Tilknyttet Gaia-instituttet som terapeut med specialviden om efterfødselsreaktioner. 25 år som aktiv jordemoder. 10 år som underviser på jordemoderskolen. Forfatter til bøgerne 'Veje til den gode fødsel' samt 'Velkommen om at møde det nye barn'.
 
Mulbjerg, Ulla - Fysioterapilærer, Ergo- og fysioterapeutskolen i Odense.
 
Müller, Pia, speciallæge i almen medicin
Praktiserende læge
 
Møller, Lars Mikael Alling - klinikchef, ph.d., speciallæge i gynækologi og obstetrik
Klinikchef på Juliane Marie Centret, Gentofte/Rigshospitalet. Deltidspraktiserende gynækolog og har aftale med Sygeskringen: www.larsalling.dk . Af Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi anerkendt som “ekspert” i behandling af urininkontinens og prolaps (nedsynkning af blære, livmoder og/eller endetarm). Medleder af kursus for kommende speciallæger i gynækologi-obstetrik.
 
Møller, Marianne - Farmaceut
Farmaceut, (cand.pharm.) fra Danmarks Farmaceutiske Højskole 1995. Ansættelser som farmaceut på Hørsholm Apotek, i Fødevaredirektoratet, samt free-lance skribent for sundhedsstof gennem flere år på bl.a. Helse og Forbrugerrådets blad Tænk. Efteruddannelse i Pharmacy Management 1996-98. Igangværende erhvervsuddannelse på Niels Brock Copenhagen Business College. Farmaceutisk redaktør på NetDoktor.dk fra 1. januar 2000 til 31. januar 2001.
 
Maase, Hans von der - Overlæge, Professor, dr.med
Overlæge ved onkologisk afdeling O, Århus Kommunehospital. Professor i intern medicin ved Århus Universitet.

N

Nathan, Torben - Læge
1. Reservelæge ved Medicinsk afdeling, Kolding Sygehus
 
Netterstrøm, Bo - dr.med., speciallæge i arbejdsmedicin
Ansat ved Arbejdsmedicinsk Klinik, Hillerød Sygehus. Har speciale i arbejdsmedicin og er ekspert i stress-relaterede lidelser. Har skrevet flere bøger om emnet: "Klar besked om stress" (1997), "Stress" (2002), "Stress på arbejdspladsen" (2002) og "Stresshåndtering" (2007). www.bonetterstrom.dk
 
Nicolini, Jair - speciallæge i øjensygdomme
Speciallæge og afdelingslæge på øjenafdelingen ved Frederiksberg Hospital
 
Nielsen, Anette Søgaard - cand.phil., ph.d.
Seniorforsker ved Statens Institut for Folkesundhed
 
Nielsen, Bente Holm - læge
Har senest været ansat som akademisk medarbejder ved Danmarks Jordemoderskole. Gennem Dansk Kvindesamfund medlem af henholdsvis FN-Forbundets repræsentantskab og Sex og Samfunds repræsentantskab. 1989 henholdsvis kandidateksamen i medicin ved Københavns Universitet og historisk speciale ved Roskilde Universitetscenter. 1991 pilotprojekt om jordemoderfaglig teori og metode ved Danmarks Jordemoderskoles afdeling i København. 1993-1994 undervist ved Den Jordemoderfaglige Diplomuddannelse (etik). 1992-1997 Ph.d.-studerende ved Roskilde Universitetscenter, indskrevet ved Institut for Historie og Samfundsforhold. Er i dag efterlønsmodtager.
 
Nielsen, Bjarne - lærer og Cand.pæd,psyk.
Autoriseret psykolog, specialist og supervisor i pædagogisk psykologi. Chef for Kvalitet og Særopgaver i Frederikssund kommune fra 1.januar 2007 ved kommunesammenlægningen. Tidligere Børn og Ungechef i Jægerspris kommune siden 1992 – herunder ledende skolepsykolog samme sted siden 1977. Formand for Pædagogiske Psykologers Forening siden 2001. Formand for Samrådet af PPR-chefer
 
Nielsen, Dorthe Wiuf, Klinisk Diætist; NHH-kandidat og Klinisk Ernæringsfysiolog
Klinisk Diætist; NHH-kandidat og Klinisk Ernæringsfysiolog på Rigshospitalet, Pædiatrisk Ernæringsenhed
 
Nielsen, Hannah Wibe - Cand. phil., audiologopæd
Ansat som konsulent i Stemme-stammeafdelingen på Institut for Kommunikation og Handicap i Region Midt.
 
Nielsen, Kurt - læge
Læge, medicinsk rådgiver og udbyder af uddannelse til private virksomheder samt institutioner inden for sundhedssektoren.
 
Nielsen, Lars Arendt - professor, dr.med. et lic.techn
Professor, dr.med. et lic.techn. Ansat på Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi, Center for Sanse-Motorisk Interaktion, Aalborg Universitet Forsker i smerter og specielt i hvorledes smerter kan måles hos mennesker. Dette kan anvendes til at opnå bedre kendskab til smertesystemets funktion samt at karakterisere de ændringer, som opstår i smertesystemet hos patienter med kroniske smerter.
 
Nielsen, Morten Albjerg - Adjunkt, Fysioterapeut, Master i fitness og træning
 
Nordentoft, Merete - psykiater
Overlæge, professor, dr.med., ph.d., MPH, Bispebjerg Hospital
 
Nørby, Betina - læge, ph.d.-stipendiat.
PhD-stipendiat ved ogankirurgisk afdeling, Kolding Sygehus (Århus Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet). Videnskabeligt arbejde: Prospektiv kvalitetsvurdering af den operative behandling af patienter med Benign Prostata Hyperplasi.
 
Nørregaard, Jens Christian - overlæge, lektor, dr. med., ph. d.
Overlæge ved øjenklinikken på Frederiksberg Hospital og har grå stær og skeleoperation som særlige ansvarsområder. Forfatter til en række videnskabelige artikler og lærebogskapitler om operation af grå stær med særlig vægt på kvalitetsudvikling.
 
Nørregaard, Jesper - overlæge, dr.med.
Reumatologisk afdeling, Hvidovre, Bispebjerg Hospital. Doktordisputats om fibromyalgi. Ansvarsområder: Ultralydscanning, idrætsmedicin.
 
Nørskov, Søren - autoriseret psykolog
Uddannet psykolog fra KU. Har derudover taget en 3-årig videreuddannelse i tilstandsdifferentieret psykoterapi, hvilket er en uddannelse, der ligger særlig vægt på at kunne mærke klienten, præcis hvor pågældende mentalt set befinder sig. Er pt. i gang med en specialistuddannelse i psykoterapi. Autoriseret psykolog og indehaver af Albertslund Psykologklinik

O

Olesen, Eva - apoteksfarmaceut
Faglig leder på Hammel Frijsenborg Apotek. Deltager i Centralundervisning af elever i hele Århus Amt. Kursusleder i Sygehjælpernes Brancheforening, med ansvar for sygehjælpernes efteruddannelse på medicinområdet.
 
Olsen, Anja - cand. scient., ph.d.
Kandidat i Human Ernæring, epidemiolog. Forsker ved Kræftens Bekæmpelse i kost og livsstils betydning for kræft.
 
Ovesen, Jan - overlæge
Overlæge og speciallæge i øre-næse-hals-sygdomme i ScanSleep.

P

Pallisgaard, Gunnar - adm. overlæge
Administrerende overlæge ved medicinsk afdeling , Dronning Ingrids Hospital, Nuuk, Grønland. Speciallæge i intern medicin og Medicinske lungesygdomme.
 
Pedersen, Anne - tandlæge, dr.odont.
privat henvisningspraksis, specialist i hospitalsodontologi
 
Pedersen, Stephen Wørlich - dr.med. og speciallæge i neurologi og klinisk neurofysiologi
Overlæge på Glostrup Hospital , Neurologisk afdeling N
 
Pedersen, Susi - klinisk diætist
 
Peitersen, Birgit - overlæge
Ledende overlæge på Hvidovre Hospitals børneafdeling
 
Petersen, Henrik Ømark - læge
Speciallæge i hjerte-lungekirurgi 1.3.2004. 1. reservelæge
 
Philip, Anja - cand.scient og projektchef i Kræftens Bekæmpelse
Projektchef for forebyggelse af hudkræft i Kræftens Bekæmpelse. Ansvarlig for kampagnen "Skru ned for solen - mellem 12&15". Uddannet cand.scient i cellebiologi fra Københavns Universitet. Har fra 1987 -1999 arbejdet med formidling af videnskab - først som pilotchef og planlægger af det der siden blev til Experimentarium i København, siden som videnskabelig medarbejder og projektleder samme sted, hvor hun udviklede udstillinger og programaktiviteter. Fast vikar i Studie 2000 - et populært videnskabsprogram på P1 og i en årrække formand for Foreningen af Danske Videnskabsjournalister. I 1999 blev hun hentet ind som vært på det nye videnskabsprogram VidenOm på DR2, hvor hun i mere end 7 år ugentligt formidlede frontforskning til 1/4 million danskere.
 
Porsbjerg, Celeste - læge
1.reservelæge på Lungemedicinsk Afdeling Bispebjerg Hospital. I færd med uddannelse til speciallæge i Lungemedicin. Har gennem årene beskæftiget sig klinisk og forskningsmæssigt med lungesygdomme, specielt astma og allergi, og opnåede i 2006 en Ph.d. grad indenfor dette område.
 
Poulsen, Erik Fangel - speciallæge
Praktiserende speciallæge i kvindesygdomme og Fødsler i Odense.
 
Pørneki, Ann Dorte - cand. scient, PHD
Er cand. scient i biokemi fra Københavns Universitet (speciale udført på Herlev Sygehus, Hæmatologisk afdeling). Har efterfølgende været ansat på Endokrinologisk afdeling, Odense Universitetshospital siden 2004. Har i den tid blandt andet arbejdet med mesenchymale stamceller fra knoglemarven og skrevet phd omkring embryonale stamceller og deres differentiering i retning af insulinproducerende celler.
 
Paarup, Lotte - Fysioterapeut

Q

Qvist, Michael H. - farmaceut, ph.d.
Farmaceut (cand.pharm.), fra Danmarks Farmaceutiske Højskole (DFH), 1997. Ph.D. fra DFH (Institut for Farmaci) i 2001 under ATV's Erhvervsforskerordning og i samarbejde med et medicinalfirma. I 2001-2002, projektleder på udvikling af HealthCentre Web-portal samt farmaceutisk redaktør på NetDoktor.dk. Førsteforfatter på 5 artikler i internationale medicinske/farmaceutiske tidsskrifter.
 
Qvist, Niels - Professor, overlæge, dr.med.
Professor, overlæge, dr.med. i mave-tarm-kirurgi ved Odense Universitetshospital.

R

Raahave, Dennis - dr.med., speciallæge
Speciale i mave-tarmsygdomme. Kirurgisk Afdeling, Helsingør Sygehus. Uddannet læge i 1965 fra Københavns Universitet. Dr. med i 1979. Gæsteprofessorater ved University of California samt Harvard Medical School. Har publiseret diverse artikler, publikationer, foredrag og kapitler i bøger.
 
Rasmussen, Finn Vejlø - læge. peciallæge, klinisk lektor, dr.med.
Ansat ved Lungemedicinsk afdeling, Odense Universitetshospital.
 
Rasmusen, Hanne Kruuse - overlæge, ph.d.
Speciallæge i intern medicin og kardiologi, ansat på kardiologisk afdeling på Bispebjerg Hospital. Har ansvar for Sportskardiologisk klinik. Formand for arbejdsgruppe under Dansk Kardiologisk Selskab om forebyggelse af hjertesygdom og rehabilitering.
 
Ravn, Anne - klinisk diætist
Blandt andet forfatter til bogen "Ernæring og sygepleje", der udkom i 2004.
 
Ravn, Jesper Bohsen - Overlæge, speciallæge i lungekirurgi (thoraxkirurgi)
Overlæge på Thoraxkirurgisk klinik, Rigshospitalet
 
Riis, Lotte, Specialeansvarlig sygeplejerske
Specialeansvarlig sygeplejerske, Onkologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital
 
Ringbæk, Thomas, overlæge, dr.med., speciallæge i intern medicin og medicinske lungesygdomme
Overlæge på Hjerte-Lungemedicinsk Afdeling, Hvidovre Hospital
 
Rittig, Søren - speciallæge i børnesygdomme
Speciale i nyresygdomme hos børn og leder af Center for Børneinkontinens på Skejby Sygehus. Har forsket i inkontinens hos børn i mange år og er desuden næstformand i Dansk Pædiatrisk Selskab samt generalsekretær i International Children's Continence Society (ICCS).
 
Rochat, Per - læge
1. reservelæge ved Neurokirurgisk afdeling, Rigshospitalet.
 
Rosholm, Jens Ulrik - læge, ph.d.
Reservelæge ved Center for Klinisk Farmakologi, Odense Universitet.
 
Roskjær, Ann - stud. cand. scient, klinisk diætist
Ansat på Steno Diabetes Center
 
Rønborg, Steen M. - ph.d., praktiserende speciallæge i intern medicin, medicinsk allergologi og medicinske lungesygdomme
Oprindeligt uddannet som praktisende læge (1990). Ph.d. afhandling i 1997. (Husstøvmideallergi og astma) Fungerer i dag som praktiserende speciallæge i København.
 

S

Sand, Carsten - overlæge, dr.med., speciallæge i hud- og kønssygdomme
Overlæge ved Dermato-venerologisk afdeling på Bispebjerg Hospital.
 
Schaffalitzky de Muckadell, Ove B. - overlæge, professor, dr.med.
Overlæge ved medicinsk gastroenterologisk afdeling S, Odense Universitetshospital januar 1985. Professor i intern medicin ved Odense Universitet april 1987. Bedømmer af videnskabelige artikler for 16 internationale tidsskrifter.
 
Schmidt, Lone - læge, dr.med., ph.d.
Lektor på Københavns Universitet , Afdeling for Social Medicin Institut for Folkesundhedsvidenskab. Har i de seneste 20 år forsket i ufrivillig barnløshed og fertilitetsbehandling.
 
Scmedes, Anne - farmaceut, ph.d.
Farmaceut på Klinisk Kemisk afd. på Vejle Sygehus, Ph.D. grad på Institut for Biokemi og Ernæring på DTU
 
Seidelin, Jakob B - overlæge, klinisk forskningslektor, ph.d.
Overlæge på Bispebjerg Hospital
 
Serup, Jørgen - professor, speciallæge i hudsygdomme
Professor i hudsygdomme ved Linköping Universitet, Sverige, samt klinikchef på Bispebjerg Hospital.
 
Siggaard, Regitze - partner Aktivo
Har blandt andet været kampagne- og sekretariatsleder i Fuldkornspartnerskabet under Kræftens Bekæmpelse, chefkonsulent i Edvantage Group/Zenari samt projektcoach og projektleder i Center for Forebyggelse under Sundhedsstyrelsen. Er medlem af flere bestyrelser – herunder bestyrelsesmedlem i Dansk Selskab for Mænds Sundhed.
 
Sillesen, Henrik - overlæge. dr.med.
Specialist i perifere kredsløbssygdomme. Lægevidenskabelig embedseksamen fra Københavns Universitet 1983. Uddannet speciallæge i karkirurgi 1996. Nuværende ansættelse: Ledende overlæge på Karkirurgisk Afdeling på Rigshospitalet og formand for Hjerteforeningen. Dr.med. 1990. Doktorafhandling: "Diagnosis and hemodynamic evaluation of carotid artery stenoses"
 
Simonsen, Mette - chefjordemoder
Chefjordemoder på Rigshospitalet
 
Sjølie, Anne Katrin - professor, overlæge, dr.med, speciallæge i øjensygdomme
Overlæge ved øjenafdelingen på Odense Universitetshospital.
 
Skjelbo, Erik - Læge, ph.d.
1. Reservelæge ved Medicinsk afdeling S, Sygehus-Fyn Svendborg.
 
Skjødt, Karen - overlæge, speciallæge i øjensygdomme
Overlæge ved øjenafdelingen på Frederiksberg Hospital
 
Skouby, Sven - overlæge, professor, dr.med., speciallæge i gynækologi og obstetrik
Overlæge, professor, dr.med., speciallæge i gynækologi og obstetri ved Herlev Hospital
 
Sode, Vibeke - cand scient i klinisk ernæring og klinisk diætist
Ledende diætist på Frederiksberg Hospital.
 
Sorknæs, Anne - sygeplejerske
Er uddannet sygeplejerske 1980, cand. cur. 2008, og fra 01.08.09 ph.d. studerende ved SDU. Er ansat ved medicinsk afdeling, OUH, Svendborg sygehus som forskningssygeplejerske.Har specielt interesseret sig for sygepleje til patienter med KOL og har været med til at lave flere forskellige forskningsprojekter, blandt andet vedrørende undervisning til patienter med KOL og rygestop. Har deltaget i arbejdsgrupper i Sundhedsstyrelsen blandt andet vedrørende udarbejdelse af anbefalinger for tidlig opsporing af KOL og KOL-rehabilitering. Har været og er med til at lave NIP indikatorer for KOL. Har været med til at arrangerer Europæiske, Nordiske og danske lungekongresser.Har skrevet kapitler om KOL og rygning i flere lærebøger (nationale og nordiske) og patientinformationer samt skrevet mange artikler i fagtidsskrifter, patientblade m.m.Har modtaget Danmarks Lungeforenings hæderspris og Boserupsmindes hæderspris.Er næstformand i Fagligt Selskab for Lunge- og allergisygeplejersker.
 
Specht, Lena - professor, overlæge, dr. med.
Hæmatologisk Klinik, Rigshospitalet
 
Staberg, Morten
Speciallæge i børnesygdomme.
 
Stangerup, Sven-Eric - overlæge
Overlæge på Gentoftehospitals Øre-, næse- og halsafdeling. Dimitterede i 1977. Har speciale i oto-, rhino-laryngologi.
 
Støvring, Dorte - fysioterapeut
Fysioterapeut på Klinik for fysioterapi, Borgergade 20, Kbh.K. Tilknyttet Scleroseforeningens Ekspertpanel. Rådgiver om spørgsmål indenfor fysioterapi og sclerose. Har derudover eget konsulent firma. Er specialiseret i uddannelse i og vejledning omkring god siddestilling i kørestol. Underviser primært i Skandinavien.
 
Støving, Rene Klinkby - overlæge, ph.d.
Speciallæge i hormonsygdomme og ansat som overlæge og funktionsleder af Ernæringsklinikken i Endokrinologisk afdeling ved Odense Universitetshospital. Ernæringsklinikken behandler svær fedme og spiseforstyrrelser. Ernæringsklinikken indgår i Center for Spiseforstyrrelser i Odense, som siden 1993 har behandlet mere end 1000 patienter med svære spiseforstyrrelser. René Støvings forskningsområde er hormonforstyrrelser ved anorexia nervosa, som han har skrevet en lang række videnskabelige artikler i internationale tidsskrifter om. I 1999 forsvarede han phd afhandling om væksthormon systemet ved anorexia nervosa.
 
Sunesen, Kåre Gotschalck - Reservelæge, ph.d.
Institut for Klinisk Medicin - Kirurgisk Afdeling.
 
Svane, Danny - overlæge, PhD., speciallæge i gynækologi og obstetrik
Overlæge på Gynækologisk Klinik, Juliane Marie Centret, Rigshospitalet
 
Svendsen, Hans Ole - speciallæge i almen medicin.
Praktiserende læge i Vig 1977-2006. Akupunkturpraksis i relation til almenpraksis. Lægekonsulent i Trundholm, Dragsholm og Nykøbing Rørvig Kommuner. Skolelæge i Trundholm Kommune. Videnskabeligt arbejde: -Alkoholforbruget og dødeligheden af alkoholisk skrumpelever i DK og nordiske lande. Tyktarmsbetændelse og risiko for kræftudvikling i tyktarm. -Yersiniasepsis. -Information vedr. malariaprofylaxe. Udviklingsprojekt: 1995 Rygprojekt Odsherred.
 
Svenning, Morten - speciallæge i almen medicin
Praktiserende læge og skribent i Netdoktors brevkasse.
 
Svensson, Peter - tandlæge, ph.d., dr.odont.
Professor ved afdeling for klinisk oral fysiologi, Tandlægeskolen, Aarhus Universitet. Endvidere konsulent ved kæbe-kirurgisk afdeling, Århus Universitetssygehus og Hovedpinecenteret, Glostrup Hospital samt adjungeret professor Aalborg Universitet.
 
Søderberg, Ulla - speciallæge i dermatologi
Afdelingslæge ved Dermatologisk afdeling I, Odense Universitetshospital.
 
Søndergaard, Elna - fysioterapeut og marte meoterapeut.
Fysioterapeut med over 10 års erfaring med børnefysioterapi. Særlig viden om børn med usikker motorik eller handicap.
 
Sørensen, Per Soelberg - professor, dr.med., overlæge, speciallæge i neuromedicin
Ansat ved Rigshospitalets neuromedicinske klinik. Leder af Dansk Multipel Sclerose Center.
 
Sørensen, Jens Benn - overlæge, dr.med., assoc. professor i lungekræft
Overlæge på Onkologisk Klinik, Rigshospitalet,
 
Søsted, Heidi, cand.pharm., ph.d.
Leder af Videncenter for Frisører og Kosmetikere

T

Tómasdóttir, Hanna – osteopat DO M.R.O.DK og fysioterapeut  
Hanna Tómasdóttir er uddannet osteopat og fysioterapeut, og har 17 års erfaring med bl.a. behandling af idræts-og overbelastningsskader samt ryg-og bækkenproblemer. Hun er medejer ved klinikwestend i København, www.klinikwestend.dk , hvor hun praktiserer osteopati. Hanna er desuden sundhedsskribent for ugebladet SØNDAG og har sin egen sundogsmuk.dk , hvor hun skriver indlæg om sundhed.  
   
Thomasen, Peter - Direktør for Begravelsesservice  
   
Thybo, Søren - speciallæge i tropemedicin og infektionsmedicin  
Overlæge på Rigshopsitalets epidemiafdeling og har lang erfaring i at rådgive udlandsrejsende. Master of Science fra School of Clinical Medicine London. Formand for Dansk Selskab for Tropemedicin.  
   
Thomsen, Per Hove - professor, overlæge, dr.med.  
Overlæge ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter, Risskov, Århus Universitetshospital samt professor i børne- og ungdomspsykiatri ved Århus Universitet.  
   
Thomsen, Pia - adjunkt på Institut for sprog og kommunikation  
Ansat ved Syddansk Universitet. Pia Thomsen har forsket i børns tidlige sprogtilegnelse samt tidlig tosprogethed og er blandt andet forfatter til pjecen ”Barnets sprog - Giv det en hjælpende hånd” udgivet af Sundhedsoplysningen. Pia Thomsen underviser på Audiologi og logopædiuddannelsen på SDU og har en omfattende kursus- og foredragsvirksomhed i forbindelse med praksisfeltet inden for børns sprog.  
   
Toftager-Larsen, Kim - gynækolog, overlæge, dr.med  
Speciallæge i gynækologi og obstetrik. Overlæge på gynækologisk-obstetrisk afdeling, Hillerød Hospital, og er sagkyndig rådgiver for Sundhedsstyrelsen.  
   
Tolstrup, Janne - seniorforsker, Phd og humanbiolog.  
Lavede i 2006 en ph.d i humanbiologi (Københavns Universitet), og er fra 2008 ansat som seniorforsker ved Statens Institut for Folkesundhed.  
   
Toubro, Søren - overlæge, cand. med.  
Klinikchef på REDUCE - Klinik for Ernæringsforskning, Universitetsparken, Roskilde, samt konsulent på Institut for Human Ernæring, KVL. Er medredaktør på en række internationale videnskabelige tidskrifter om sundhed og ernæring.  
   
Tullin, Kai - praktiserende læge i Kokkedal  
Forfatter til bogen 'Lægeråd for rejsende'.  

U

Ulrik, Charlotte Suppli - overlæge, lektor, dr.med., speciallæge i medicinske lungesygdomme
Overlæge på Hjerte-Lunge-afdelingen, Hvidovre Hospital

V

Vestergaard, Ann Karin, ergoterapeut
Arbejdet med mennesker og livskriser fra 1980 til 1988 på Hillerød Sygehus. Har beskæftiget sig med abejdsmiljø siden 1980 og er i dag ansat i en kombinationsstilling i ARBEJDSMILJØHUSET, hvor hun dels varetager det administrative arbejde som leder og dels står for konsulentarbejde inden for det ergonomiske og det psykiske arbejdsmiljø. Diplomlederuddannelse fra Dansk Industri: kvalitetsledelse og de bløde værdier. Leder- og konsulentuddannelse fra DISPUK Coachuddannelse fra EXPAND
 
Vestergård, Benthe - journalist
Journalist fra Danmarks Journalisthøjskole i Århus, 1991. Fra 1991 til 1997 ansat som politisk journalist på Christiansborg af forskellige nationale nyhedsmedier - både TV, radio og aviser med finans, skat og økonomi som stofområde. Fra 1997 til 2000 ansat som erhvervsjournalist på Fyens Stiftstidende. Fra marts 2000 ansat i NetDoktor.dk.
 
Videbech, Poul - professor i psykiatri, overlæge, dr.med.
Speciallæge i Psykiatri siden 1992. Været beskæftiget med distriktspsykiatri i Københavns Nordvestkvarter samt på Djursland i adskillige år. Arbejdet på retspsykiatrisk afdeling. Overlæge på Institut for Psykiatrisk Forskning indtil 1.3.2013, derefter på Afdeling for Affektive lidelser Q, hvor han fortsat forsker i depressioner. Er specielt interesseret i at anvende de moderne scanningsteknikker til at komme på sporet af, hvad der går galt inde i hjernen, når man har en svær depression og i behandling af de allersværeste kroniske depressioner. Har herudover forsket i fødselsdepressioner gennem 20 år. Er uddannet psykoterapeut (godkendt af DPS som terapeut og vejleder i psykoterapi) og har gennem mange år arbejdet med terapi af patienter med fødselsdepressioner og angst.
 
Vinding, Inge - psykolog og klinisk diætist
Har egen klinik i Psykologhuset i Ry og Psykologhuset i Århus, hvor hun rådgiver klienter med overvægtsproblemer, spiseforstyrrelser (især overspisning) og psykologiske problemstillinger i forbindelse med livsstilssygdomme. Inge Vinding afholder desuden foredrag og tilrettelægger undervisningsforløb om overvægt og psykologi. Få flere informationer her . Inge Vinding har skrevet bogen Vægt i balance - Tag magten over dine spisevaner , udgivet november 2010.
 
Vinther-Larsen, Mathilde - cand.scient.san.publ.
Forskningsassistent på Forskningsprogrammet for alkohol, Statens Institut for Folkesundhed

W

Walter, Steen - professor, dr.med., speciallæge i urologi
Overlæge på Urologisk afdeling, Odense Universitetshospital ,
 
Wedderkopp, Niels - læge
1. Reservelæge ved Medicinsk endokrinologisk afdeling M, Odense Universitetshospital Lægeeksamen 20 videnskabelige artikler, heraf 2 bogkapitler. Ph.D. afhandling juni 1997 med titlen "Transplantation of insulin producing islet tissue. Evaluation of free and encapsulated syngeneic and xenogeneic islet transplants"
 
Wermuth, Lene - overlæge
Overlæge ved Neurologisk afdeling og i Demensklinik OUH. Er postgraduat klinisk lektor ved Syddansk Universitet.
 
Westh, Henrik - overlæge, dr.med., speciallæge i klinisk mikrobiologi
Overlæge på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Hvidovre Hospital
 
Wierup, Per - overlæge, dr.med., PhD, speciallæge i hjertekirurgi
Overlæge siden 2000, specialist i hjertekirurgi, ansat ved Hjertecenter Varde og Skånes Universitetsjukhus i Lund, Sverige, hvor han er sektionsansvarlig for hjertekirurgi og hjerte- og lungetransplantationer ved Thoraxkirurgiske Kliniken.
 
Wilken-Jensen, Charlotte - overlæge
Speciallæge i gynækologi
 
Witt, Lone - reservelæge
Reservelæge på øjenafdelingen ved Næstved sygehus.
 
Witzel, Line Nordbo - jounalist
Journalistisk medarbejder i praktikken på De 3 Stiftstidender og JydskeVestkystens redaktion i København. Journalist fra Danmarks Journalisthøjskole 1999. Speciale i web-journalistik.

Z

Zachariae, Claus Otto Carl - overlæge, dr.med.
Speciallæge i dermatologi
 
Zachariae, Hugh - professor, dr.med.
Speciallæge i hud- og kønssygdomme. Speciallægekonsultation, Højbjerg. Speciallægekonsulent, Kjellerup Sygehus. Speciallægekonsulent, Privathospitalet Mølholm. Disputats omhandlende spektrofluorometriske undersøgelser af histamin.
 
Zimsen, Karen - socialrådgiver
samlivsrådgiver, socialrådgiver og forfatter. Samlivsrådgiver i egen klinik i Hareskoven og har praktiseret ægteskabsrådgivning siden 1980. Uddannet socialrådgiver, og har sideløbende skrevet adskillige bøger for Gyldendal og Modtryk om samlivs- og ægteskabsproblemer.

Ø

Øhlenschlæger, Tommy Frisgaard - speciallæge og diplomlæge
Speciallæge i intern medicin-Reumatologi og diplomlæge i idrætsmedicin. Ansat på Idrætsmedicinsk afdeling Bispebjerg Hospital. Formand for DIMS (Dansk IdrætsMedicinsk Selskab)
 
Ørnberg, Jakob - læge, speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri
Børne- & Ungdomspsykiatrisk Regionscenter, Risskov
 
Østergaard, Karen - Professor, overlæge dr. med.
Overlæge på Neurologisk afd. F, Aarhus Sygehus, Aarhus Universitetshospital

Sidst opdateret: 19.01.2012