Annonce

Platfod (Pes valgus)

Hvad er platfod?

Platfod er et begreb, der dækker to tilstande. Fælles for dem er, at den normale fodsål hvælver sig, så foden aldrig rører underlaget med svangen. Ved platfod er fodens svangbue delvist udslettet, således at forfoden drejer udad og ydre fodrand er længere ude end anklens ydre knyst. Det giver fodsmerter, især efter længerevarende og stillestående arbejde.

Indlæg til afhjælpning af mobil platfod. Det højre er et korrekt korrigerende indlæg. Indlægget er cirka to centimeter højt.
Man skelner mellem en såkaldt bevægelig platfod (mobil) og en stiv platfod (rigid). Ved den bevægelige (mobile) kan foden indstilles i normalstilling, og en svangbue vil fremkomme når man står på tæer. Ved den stive (rigide) platfod vil der ikke fremkomme en svangbue, når man står på tæer, og fodens normale stilling kan ikke opnås helt, selv ved ubelastet fod.

Hvorfor får man platfod?

  • Det kan skyldes arvelige forhold.

  • Det kan skyldes, at akillessenen er for kort.

  • Det kan være fordi fodoprettermusklen i foden (m.tib.post.) er for svag.

  • Det kan skyldes polio eller leddegigt .

  • Endelig kan platfod opstå efter visse kvæstelser, der ødelægger ledbåndene i foden eller direkte forårsager svære brud i foden.

Hvordan føles platfod?

De lettere mobile platfødder er i reglen symptomfrie. De rigide er dem, der giver symptomer. Børn bliver trætte i fødderne, og vil hurtigt bæres på skovture og lignende. Man får smerter, og har svært ved at passe almindelige sko.

Hvad er faresignalerne

Hos de små børn skal man ikke ignorere, hvis de for hurtigt mister modet på at gå og hellere vil bæres. Hos unge skal man se efter, om der fremkommer en svangbue på indersiden, når de står på tæer. Gør der ikke det, er det tegn på en mere alvorlig tilstand som den rigide platfod, og så bør de snarest ses af en speciallæge i ortopædkirurgi.

Hvordan stiller lægen diagnosen?

Ved at se om ydre fodrand står mere yderligt end ydre ankelknyst, og om der kommer en svangbue når man står på tæer.

Hvordan behandles platfod?

  • Mobil platfod: Den mobile platfod kan behandles med et indlæg, der løfter op fortil under hælbenet så svangen kommer op i normalsilling. Det gør de fleste indlæg desværre ikke. Man kan fremstille et indlæg, der løfter op under den del af hælbenet der hedder rullebensunderstøtteren (sustentaculum calcanei talare).

  • Rigid platfod: For den rigide platfod er det vigtigt, at finde årsagen til tilstanden og så rette behandlingen mod tilstanden. Behandlingen kan være indlæg eller håndsyede sko. Det kræver stor erfaring og indsigt, at planlægge sådanne sko for at opnå et godt resultat. I sjældne tilfælde kan det blive nødvendigt at operere.

Motion

Hvis ens børn har mobile platfødder, bør man få et indlæg, der retter hælbenet op, inden man lader børnene løbe rundt.

Udsigt for fremtiden

Hvis man har mobile platfødder, er prognosen i reglen god. Ved de fleste lette tilfælde af mobile platfødder får man aldrig gener. Ved de sværere mobile tilfælde kan man få slidgigt i foden, når man bliver over 50 år gammel. Har man rigide platfødder, får man ofte slidgigtsgener, når man når op i årene. Der er dog stor individuel forskel, blandt andet afhængigt af hvilket erhverv, man har bestridt gennem livet. Det er i den sammenhæng mindre farligt at sidde ned og arbejde, end det er at mase rundt med tunge løft gennem livet.

Hvilke hjælpemidler kan anvendes?

Er man ung og har en mobil platfod, skal den behandles med et indlæg, som retter hælbenet op. Dette indlæg kan også bruges som behandling imod den stive (rigide) platfod i de tidlige faser. Men opdages den rigide platfod først senere, er der brug for et individuelt fremstillet støttende indlæg og ofte med sko med gængesål (evt. MBT-sko).

Læs mere om FØDDER

Sidst opdateret: 23.09.2008