Annonce

Tusinder dør af KOL (tidligere kaldet rygerlunger)

Stadig flere danskere får at vide, at de har fået sygdommen KOL, tidligere benævnt rygerlunger. Og hvert år dør tusinder af den ubehaglige sydom. Rygestop er den bedste forebyggelse mod KOL, derved stoppes lungernes forfald. De seneste 10 år har bragt nye lægemidler til KOL, men rygestop er stadig det eneste som kan stoppe det hurtige fald i lungefunktionen.

Hvert år dør cirka 3.500 mennesker af KOL herhjemme. Det er 10 dødsfald om dagen næsten dobbelt så mange, som dør i trafikken. En stor dansk undersøgelse fra 2007 viser, at cirka 430.000 danskere lider KOL , og sygdommen er i hurtig stigning. Alene for kvindernes vedkommende er der fra 1992 til 2000 sket en fordobling af antallet, som indlægges på hospital. Derfor hører sygdommen til blandt de fire mest ressourcekrævende i Danmark.

Tobak er synderen

Årsagen til sygdommen er i 9 ud af 10 tilfælde tobaksrygning. I de resterende tilfælde kan KOL skyldes en astma, hvor medicinen ikke længere hjælper og i sjældne tilfælde kemiske stoffer, røg og støv i arbejdsmiljøet. Det er dog yderst sjældent at se dette hos personer, som aldrig har røget tobak. Til gengæld ses sygdommen særlig hyppigt hos personer, som både udsættes for lungeskadende stoffer i arbejdsmiljøet, for eksempel svejserøg, og som også er rygere.

Risikoen for at få KOL er større jo flere cigaretter, der ryges, og jo tidligere i livet, man begynder. Hos nogle få er sygdommen arveligt betinget, idet personerne mangler et overfladeaktivt stof i lungerne kaldet alpha1-antitrypsin. Kun et fåtal af ikke-rygere får sygdommen, mens mindst 80 procent af rygerne, som har alpha1-antitrypsinmangel, vil udvikle sygdommen.

Annonce (læs videre nedenfor)

Flere får sygdommen

KOL er en kronisk lungesygdom, som optræder hos cirka 30-40 procent af rygerne. KOL er en samlingsbetegnelse for en gruppe sygdomme med en vedvarende obstruktion af luftpassagen. Sygdommen er ofte ledsaget af emfysem , som betyder for store lunger. Hos nogle dominerer den kroniske hoste med slim, og hvis man hoster med slim i mindst tre måneder om året i mindst to år, betegnes det som kronisk bronkitis. Ikke alle med kronisk bronkitis har nedsat lungefunktion eller emfysem. Man regner med, at dobbelt så mange vil få sygdommen fra 2000 til 2020. Derved kan sygdommen blive et endnu større problem for det danske sundhedsvæsen, end den allerede er.

KOL versus astma

Det kan være svært at skelne mellem KOL og astma. Nogle gange kan der være tale om en blandingstilstand af både astma og KOL, hvor astmamedicinen ikke virker særlig godt - men måske lidt bedre end hos den som 'kun' har KOL.

Annonce (læs videre nedenfor)

KOL giver åndenød

KOL skyldes en betændelsesreaktion i luftvejene. De fine små fimrehår, som bringer slimet op fra lungerne erstattes af slimproducerende celler. KOL-patienten er derfor ofte plaget af daglig hoste med slim. Samtidig hæver de irriterede slimhinder op, og det medfører dels en forsnævring af luftvejene, som viser sig ved øget luftvejsmodstand, der giver åndenød eller en fornemmelse af ikke at kunne få luft nok. Også selve transporten af det livsnødvendige ilt over i blodet i lungerne er hæmmet, fordi der sker et tab af de små fine lungesække længst ude i lungerne. Herved bliver lungerne mere hule og tomme – det der betegnes som emfysem. Hvis man forestiller sig, at man kan brede alle de små lungesække ud til en flade, fylder en normal lunge en tennisbane, mens en emfysemlunge kun fylder et bordtennisbord. Emfysemet viser sig ved, at patienterne bliver mere og mere forpustede. I starten kun ved anstrengelse, men til sidst også i hvile.

En alvorlig sygdom

Da sygdommen kommer snigende, vænner mange KOL-patienter sig til, at de ikke kan så meget - de undgår trapper, undgår at skulle løbe og opdager derfor ofte først sygdommen, når de allerede har tabt cirka halvdelen af deres lungefunktion.

Den tiltagende åndenød ved anstrengelse fører til nedsat fysisk aktivitet, som så igen medfører faldende kondition, yderligere forpustelse, yderligere nedsat aktivitet og så videre. Den onde cirkel begynder og nder med svær åndenød i hvile, kvælningsfornemmelse, angst og social isolation.

Når KOLpatienten første gang indlægges på sygehus med en akut forværring, er lungefunktionen ofte nede på langt under det halve af normalen. På dette stadium af sygdommen er der tale om en alvorlig sygdom, hvoraf cirka 30-40 procent dør om året. KOL i dette stadium er alvorligere end de fleste kræftsygdomme. En undersøgelse har vist at KOL-patienter vurderes deres livskvalitet som dårligere end lungekræftpatienters.

Annonce (læs videre nedenfor)

Smid cigaretten

Hvis man er ryger, gælder det om at stoppe. Et rygestop bremser nemlig det øgede tab i lungefunktion, som karakteriserer sygdommen. Derved genvindes kun en lille del af lungefunktionen, men det øgede tab i lungefunktion bremses, og KOL-patienten taber fremover kun lungefunktion i det tempo, som alle andre mennesker gør. Men hvis KOL-patienten først stopper med at ryge, når en stor del af lungefunktionen allerede er 'røget', så bliver det ikke meget bedre.

Motion og helbredstjek

Hvis du er storryger og er over 35 år gammel, gælder det om at få målt din lungefunktion, så du kan nå at holde op på et tidspunkt, hvor du endnu har noget lungefunktion tilbage at redde. Ligesom det er godt at kende sit blodtryk er det også godt at kende sin lungefunktion. Det vigtigste råd til KOL-patienten er: Hold op med at ryge! Hvis KOL-patienten gerne vil holde op, er det vigtigt at tilbyde professionelle assistance til at hjælpe med rygestoppet.

Dernæst: Hold kroppen i gang. Om vinteren med kold og klamme måneder kan det provokere forværringer i sygommen at opholde sig for meget udenfor. Derfor er det en god ide at anskaffe en motionscykel, så man undgår luftvejsinfektioner.

Andre gode råd:

  • Lær at lytte til kroppen.

  • Lad være med at kaste dig ud i pludselige anstrengelser.

  • Meld dig eventuelt til noget let holdmotion - måske sammen med andre KOL-patienter. Få eventuelt din læge til at hen vise dig til KOL-rehabilitering på den nærmeste lungemedicinske afdeling

  • Lær at presse dig selv under motionen, så du lærer dine grænser at kende. Så lærer du nemlig også at flytte dem. Herved får du mere styr på åndenøden (så det ikke er åndenøden, som styrer dig), og du undgår at gå i panik med angst og kvælningsfornemmelse.

  • Undgå faktorer og situationer, som du ved kan udløse anfald af åndenød og kvælningsfornemmelser.

  • Lær afslappende vejrtrækningsøvelser, som du kan bruge, når åndenøden melder sig, så du undgår at blive grebet af panik.

    Danmarks Lungeforening kan hjælpe dig med materiale om sygdommen, foredrag og andre foranstaltninger som arrangeres for landets store gruppe af KOL-patienter.

Medicininstruktioner

Er du i tvivl om, hvordan du bruger behandlings-apparaterne?

På Medicininstruktioner.dk viser vi dig, hvordan du bruger de apparater, der findes til behandling af KOL. Vi viser dig også, hvordan du klargør apparaterne, samt hvordan du rengør dem efter brug.

Se instruktionerne her

Vil du vide mere?

Test din viden om KOL her

Læs mere om KOL

Sidst opdateret: 26.01.2012

Annonce