Annonce

MR-scanning

Hvad er MR-scanning?

MR-scanning (magnetisk resonans scanning) er en nyere diagnostisk teknik, der har været anvendt siden begyndelsen af 1980erne. Teknikken til MR-scanning er baseret på anvendelse af magnetfelter og radiobølger. Derfor er den undersøgte person ikke udsat for røntgenstråler eller andre former for mulig skadelig stråling.

Annonce (læs videre nedenfor)

Hvad bruges MR-scanning til?

MR-scanning kan i forhold til andre billedteknikker give gode billeder af kropsdele, der er omgivet af knoglevæv, og teknikken er særligt velegnet til at vise hjernen og rygmarven.

 • MR-scanning kan vise forandringer i sammensætningen af kroppens væv . Således kan man for eksempel se de forandringer, der fremkommer i hjernevævet i forbindelse med en hjerneblødning eller et slagtilfælde, hvor hjernevævet har lidt af iltmangel. MR-scanning kan give meget detaljerede billeder, og er den bedste teknik til at vise svulster i hjernen. Teknikken kan afsløre om svulster i hjernen er vokset ind i det omkringliggende hjernevæv. Faktisk tillader teknikken at fokusere på detaljer i hjernen således, at den kan afsløre det arvæv, der dannes i nerveskederne ved dissemineret sklerose.

 • MR-scanning kan også vise hjertet og større blodkar adskilt fra det omgivende væv. Det er muligt at afsløre medfødte hjertefejl og eventuelle skader i hjertemuskulaturen efter en blodprop .

 • Endelig kan metoden også anvendes til undersøgelse af kroppens led og bløddele; lever, milt, tarme med mere.

Hvordan foregår MR-scanning?

 • Scanningen foretages ofte ambulant, det vil sige, at man går hjem efter undersøgelsen. Under scanningen skal man ligge helt stille for ikke at forstyrre optagelserne. På denne baggrund er det i nogle tilfælde nødvendigt at bedøve børn, som skal undersøges.

 • Undersøgelsen er smertefri og kan ikke mærkes på kroppen. Kun bankende lyde høres fra maskinen, når den arbejder.

 • I forbindelse med MR-scanning anvendes hyppigt kontrast, som gives ved en indsprøjtning i en vene. Kontrasten er uskadelig for kroppen og giver ikke ubehag. Der er ikke risiko for allergi overfor kontraststoffet. Nye undersøgelser viser dog at MR-kontraststof bør anvendes med forsigtighed hos patienter med betydelig nedsat nyrefunktion.
Annonce (læs videre nedenfor)

Baggrundsviden om MR-scanning

Under scanningen ligger man inde i en stor cylinderformet magnet, der er 5.000-60.000 gange stærkere end jordens magnetfelt (0,23T - 3,0T). Her udsættes man for pulserende radiobølger med en frekvens på 42,6 MHz. Brintatomerne i alt det vand, som menneskets krop indeholder, peger normalt i forskellige retninger, men ved påvirkning af det stærke magnetfelt i MR-scanneren, bringes brintatomerne til at ligge parallelt. Der anbringes en elektrisk spole rundt om den del af kroppen, som skal scannes. Ved hjælp af denne spole udsendes radioimpulser, som kortvarigt ændrer brintatomerne stilling. Når impulsen derefter ophører vil brintatomerne svinge tilbage til udgangspunktet i det stærke magnetfelt. Derved udsendes et svagt radiosignal, som opfanges af spolen. Radiosignalerne omregnes ved hjælp af en computer til billeder af den pågældende legemsdel.

Man kan således danne billeder af næsten alle kroppens væv. Det væv, der er fattigt på brintatomer/vand (for eksempel knoglevæv), bliver mørkt. Væv, der er rigt på brintatomer/vand (eksempelvis fedtvæv), bliver lyst på et MR-scanningsbillede. Man mener ikke, at MR-scanning er forbundet med nogen form for fare eller bivirkninger. Da der ikke bruges ioniserende stråling, kan undersøgelsen gentages flere gange uden problemer.

Hvad er forskellen på MR-scanning og CT-scanning?

 • Teknikken bag MR-scanning og CT-scanning er forskellig. CT-scanning er baseret på røntgenstråling, mens MR-scanning benytter magnetfelter og radiobølger til at danne billeder af kroppens indhold.

 • MR-scanneren har den fordel, at den kan danne billeder i flere planer (vandret, lodret og skråt), hvorimod CT-scanning primært kun optager billeder på tværs (aksialplan). CT billeder kan dog med nutiden teknik rekonstrueres i mange planer og også anvendes til tredimentionel anskueliggørelse af for eksempel alvorlige knoglebrud.

 • MR-scanneren giver en bedre kontrast mellem normalt og unormalt væv end CT-scanneren . Herved er der mulighed for at afsløre de detaljer, en CT-scanner ikke opfanger.
Annonce (læs videre nedenfor)

Hvad kan man selv gøre?

 • Enkelte personer får klaustrofobi ved undersøgelsen. Hvis man er nervøs for dette, bør man tale med sin læge om det inden undersøgelsen. Det er muligt, at man vil have gavn af afslappende medicin under undersøgelsen.

 • Da man ved MR-scanning befinder sig i et voldsomt magnetfelt, er det vigtigt ikke at bære smykker eller andre metalgenstande under undersøgelsen. Ligeledes er det vigtigt at fortælle, om man har metaldele i kroppen såsom kunstige hofteled, skruer i knogler, kirurgiske clips, eller om man bærer elektroniske apparater såsom høreapparat eller pacemaker.

Sidst opdateret: 13.11.2009

Annonce