Annonce

Knæskader -ledbånd og RICE-behandlingen

Hvad vil det sige at have en knæskade?

I knæet er der flere strukturer, der kan blive beskadigede i forbindelse med et uheld. Det drejer sig om sideledbånd, menisk , korsbånd og brusk . De enkelte strukturer vil blive beskrevet for sig, men i forbindelse med uheld, kan flere af strukturerne godt være ødelagte samtidigt.

Annonce (læs videre nedenfor)

Hvordan får man ledbåndsskader?

Man har nogle sideledbånd både på yder- og indersiden af knæet. De kaldes også collaterale ligamenter. For at forstå hvordan et sideledbånd kan være delvist revet over, og knæet alligevel virker rimelig stabilt, må man vide, at et sideledbånd ikke er et enkelt tyndt ledbånd. Et sideledbånd består i virkeligheden af flere mindre ledbånd, der går på kryds og tværs og i flere lag. Disse ledbånd 'smelter så sammen' til et enkelt kraftigt ledbånd.

Hvis ledbåndet bliver beskadiget kan der ske alt fra en lille revne i et af de små ledbånd, til total overrivning af hele det indvendige eller udvendige sideledbånd. En ledbåndsskade kan være ledsaget af en større eller mindre hævelse af knæet. Ledbåndsskaden opstår ofte, når der kommer en belastning ind på knæet. Belastningen kan enten komme fra indersiden, eller som oftest fra ydersiden for eksempel fra en modspillers knæ/fod i håndbold eller fodbold. Skaden kan desuden opstå ved en indirekte belastning af knæet ved en tackling, hvor de indvendige ledbånd bliver beskadiget. Ofte opstår skaden ved at en hund løber ind mod ydersiden af knæet. Det er langt hyppigst de indvendige sideledbånd, der beskadiges.

Hvis knæet rammes på ydersiden med stor kraft, vil det være de indvendige ledbånd der primært bliver beskadiget. Det skyldes, at knæet presses sammen på ydersiden og tvinges fra hinanden på indersiden. Ledbåndsskaden kan også opstå i forbindelse med et vrid i knæet uden anden påvirkning.

Annonce (læs videre nedenfor)

Hvad skal man selv gøre, når skaden er sket?

Påbegynd en såkaldt RICE-behandling; R est, I ce, C ompression E levation:

Ro Det skadede knæ skal holdes i ro i de første 24-48 timer for at forhindre en eventuel forværring af skaden.
Is Der skal lægges noget koldt på det skadede sted. Der kan bruges specielle ispakninger eller en pose isterninger Man kan også bruge en pose frosne ærter eller noget lignende. Isen må aldrig lægges direkte på huden. Der skal noget klæde mellem isen og huden, ellers kan der opstå forfrysninger i huden. Der lægges is på i 20 minutter hver time. Der bør minimum behandles med is de første tre timer, men der kan være effekt af isbehandlingen i hele det første døgn.
Kompression Der skal uden på isen anlægges en komprimerende forbinding. Forbindingen skal være fast men ikke snærende. Den må ikke påvirke blodcirkulationen. Bedst bruges et elastikbind, gerne anlagt helt ude fra tæerne og til midt på låret.
Elevation Knæet skal om muligt holdes højere end hjertehøjde. Hvis man ligger ned, skal benet altså lejres på nogle puder, en speciel skinne, eller hvad man nu har ved hånden. Hvis man sidder kan benet anbringes på et bord eller en stol. Benet bør de næste dage også anbringes højt, så snart man sidder eller ligger. Få undersøgt knæet af en læge.
Annonce (læs videre nedenfor)

Hvordan stiller lægen diagnosen ledbåndsskade?

  • Lægen vil undersøge, om der er hævelse af knæet. Hævelsens udvikling og størrelse kan eventuelt fortælle noget om skadens omfang.

  • Endvidere undersøges, om der er ømhed langs sideledbåndene, eller der hvor de sidder fast på knoglerne.

  • Herefter vil lægen forsigtigt undersøge, om der er nogen form for sideløshed. Dette undersøges ved, at knæet bevæges forsigtigt fra side til side. Dels med knæet let bøjet, dels med knæet helt strakt.

Når et knæ er helt strakt, må der ikke være nogen form for løshed. Lægen får en fornemmelse af graden af eventuel løshed, og dermed en fornemmelse af omfanget af skaden. Nogle gange kan knæet i den akutte situation være så ømt, at det ikke er muligt at undersøge knæet ordentligt. Lægen kan så enten lokalbedøve knæet eller lægge en skinne på knæet og undersøge det igen efter 8-10 dage.

Det er sjældent nødvendigt med et røntgenbillede , da dette kun vil fortælle noget om knogleskader. Man kan ikke se ledbåndene på et røntgenbillede.

Hvordan behandles en ledbåndsskade?

Alt afhængig af skadens omfang kan behandlingen variere fra et støttebind i de lette tilfælde til en skinne på knæet i seks uger i de svære tilfælde. Det vil dreje sig om en skinne, hvori man kan bøje og strække knæet, mens nogle stivere i skinnen forhindrer sidebevægelser. Man skal have skinnen på både dag og nat. Man må gerne støtte på foden, mens man behandles med skinnen.

Det er uhyre sjældent, man opererer for disse skader, og da som regel kun, hvis skaden er sket i kombination med andre skader. Er der tale om skade på de udvendige sideledbånd, hvilket er relativt sjældent, kan der blive tale om operation.

Det er vigtigt ikke at genoptage nogen form for træning, før knæet er helt uømt, og man føler, at det er helt stabilt. | -----|Ved de svære skader kan det være nødvendigt med hjælp fra en fysioterapeut til genoptræning. Man skal træne balancetræning og muskeltræning for eksempel med en kraftig elastik i starten. I starten er det klogest at træne muskeltræning på strakt knæ, da man derved minimerer risikoen for nye ledbåndsskader.

Annonce (læs videre nedenfor)

Læs mere om KNÆET

Sidst opdateret: 08.11.2012

Annonce